SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Metodistgemenskap från olika världsdelar

Biskop Christian Ahlstedt och generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken.Pastor TD Jong Chun Park från Metodistkyrkans världsråd hälsade metodisterna välkomna till Karlsruhe metodistkyrka. Afrika, Asian, Europa, Latinamerika,Karibiska öarna, USA, Stilla havets område samlades till kvällen.

Biskop Rosemarie Wenner från Tyskland ledde i bön. Diskussion gällde vad metodisterna vill tillföra i Kyrkornas världsråd för de kommande åtta åren. Vilka hälsningar har metodisterna till generalförsamlingen. Kyrkan borde vara mera involverad i frågor gällande klimatkrisen, flyktingkrisen, ojämlikhet mellan fattiga och rika samt lyssna mera på ungdomar.
Hur kan vi stöda varandra och samarbeta med varandra? Ha kontakt med ungdomarna, tala för de utsatta i samhället lokalt och globalt.

Biskop Ivan M. Abrahams berättade om Metodistkyrkans världsråds generalförsamling historia och verksamhet. Rådet håller konferens i Göteborg, Sverige 2024. Equmeniakyrkan står som värd. Biskop Christian Ahlsted berättade om Equmeniakyrkans verksamhet och sade att kyrkan är det närmaste samarbetspartner för Nordens metodister.
Biskop Paul Kwabena Boafo från Ghana avslutade kvällen med bön.

Mayvor Wärn-Rancken

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.