SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Olika tillsammans - Ekumeniska Rådets vision, strategi och tyngdpunkter 2022-24Vision

Kristi kyrka på väg mot en synlig enhet
- att de alla ska vara ett

 

Mission

Vi förverkligar Jesus bön ”att de alla ska vara ett” (Joh. 17:21).


Vi bygger och stöder enheten mellan kyrkor och kristna gemenskaper.

 

Vi stärker kyrkornas och de kristna gemenskapernas röst i samhället.


Vi tillhör den världsvida ekumeniska rörelsen som arbetar för Kristi kyrkas synliga enhet och som för dialog med andra religioner.

 

Vår verksamhet styrs av två principer

  • Det kristna vittnesbördet i form av kärlek och de kristnas enhet
  • Gemensamma satsningar för skapelsen och människovärdet

 

Värderingar

Rådets värderingar har sin grund i evangeliet och tar sig uttryck i tankar, ord och handlingar. Dessa värden styr Rådets beslutsfattande:

Tankar

Respekt för människovärdet, 
accepterande av olikheter,
tillit och ärlighet,
skapelsens helighet.

 

Ord

Transparens,
öppen kommunikation,
en kultur av att tala gott om andra

 

HandlinGar

Samarbete,
respekt,
värdesättande,
lyssnande.

 

Strategiska tyngdpunkter 2022-2024

2022 Lokalekumenik och en hållbar framtid

2023 Nationell ekumenik och gemensamt påverkande

2024 Internationell ekumenik och globalt ansvarSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.