SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ordförande ärkebiskop Tapio Luomas hälsning i början av Böneveckan för kristen enhet

är en internationell bönerörelse. Den ekumeniska böneveckan inleds idag. Den har en lång tradition och har firats i över hundra år. Över hela världen ber människor för kristen enhet varje dag i åtta dagar. När vi ber, ansluter vi oss till en bred kedja av böner runt om i världen.  

 

Varje dag lägger jag upp en video där jag läser bibeltexten och bönen för den ekumeniska böneveckan. Delta även du i bönen. 

 

Enligt Jesus ska vi, hans efterföljare, föra ljuset till världen. Vi har alltså fått i uppgift att göra en positiv skillnad i världen och att agera på ett sådant sätt att Guds vilja sker. 

 

Den grundläggande tanken med böneveckan är att enhet kan inte finnas utan rättvisa. När vi ber för kristen enhet måste vi erkänna orättvisorna och förtrycket i världen. Vi måste göra ett fast beslut att omvända oss från dessa synder. Vi måste lyssna noga till det bud som profeten Jesaja gav oss: lär er att göra gott, sträva efter rättvisa, försvara de förtryckta, sök rättvisa för den föräldralösa, försvara änkans sak. 

 

Vi ber: 

Herre, du kallade ditt folk från slaveri till frihet. 

Ge oss styrka och mod att söka rättvisa för dem som behöver det.  

Hjälp oss att se deras behov och erbjuda dem hjälp. Amen. 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.