SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pauline Patricia: Lyssna på oss

Pauline Patricia kommer från en protestantisk kyrka i Indonesien (GPIB). Hon är teologiestuderande och är med i GETI-programmet. Hon närvarar generalförsamlingen i egenskap av GETI-student.
GETI är en ekumenisk utbildning för unga teologer, som Kyrkornas världsråd anordnar strax innan och parallellt med generalförsamlingen. De omkring 200 personer som deltar i GETI kommer från hela världen. Varje kontinent är representerad och mångfalden av nationaliteter är minst sagt stor. 
Jag frågade Pauline Patricia vad hon tycker om Kyrkornas världsråds 11:te generalförsamling.

Pauline Patricia är inte nöjd med diskussionerna vid plenariet. Hon påpekar att man talar om skapelsen men där finns en stor ojämlikhet. Hon tillägger att det är vita män i medelåldern som tror sig veta om världens klimatkris. Dessa vita män tror sig vara experter och kommer ofta från västvärlden. De är priviligierade men tala inte för andra, tillägger hon.

 Indonesien lider av klimatkrisens följder och de sakkunniga finns bland Indonesiens ursprungsbefolkning. Man borde fråga dessa människor för ursbrungsbefolkningen har levt med naturen utan att bruka dess resurser. Använd deras visdom. Sedan anser hon att KVR borde vända sig till ungdomar från olika världsdelar och lyssna på deras röster. "Unga får tala men ingen lyssnar men vi har mycket att säga om vår framtid",säger Pauline Patricia. Hon vill också se mera praktiska gärningar än teori bland Kyrkornas världsråds medlemskyrkor för att rädda världens skapelse som är Guds verk.

Intervju: Mayvor Wärn-Rancken

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.