SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pingstkyrkans Midsommarkonferens i Keuruu

På bild IK-opiston Tanja Laulainen, Mayvor Wärn-Rancken, Petri Mäkilä, Marko Halttunen och Esko Matikainen.

Pingstkyrkan i Finland, eller Suomen Helluntaikirkko på finska, ordnade en midsommarkonferens i Iso Kirja i Keuruu 23-26.6.2022. Evenemanget hålls varje år och lockar många människor från hela Finland. Under de senaste två åren har det traditionella midsommarevenemanget varit på paus, men i år gavs det möjlighet att träffas igen.

 

Konferensen planeras alltid av en konferenskommitté, som för i år valt "Älska din nästa" som tema. Det är ett mycket aktuellt tema med tanke på den värld vi lever i just nu. Temat för midsommarkonferensen kombinerades med den landsomfattande Missio 2022 mediakampanj som äger rum på hösten. Iso Kirja har också en folkhögskola och en campingplats som är öppen året runt.

Konferensprogrammet var varierande som byggdes kring festtältet och ett tematält. Det fanns även andra tält i området. Det var upp till var och en att välja vilket evenemang man ville delta i. Programmet bestod av gudstjänster, konserter, bibelundervisning och -teman samt presentationer av olika aktiviteter. Tematältet innehöll evenemang för barn och ungdomar, internationella evenemang på engelska och temaforum för unga vuxna.

 

Programmet hölls i konferensarenan ”Konffa-Areena”, bredvid Missionstältet. Människor kunde också delta i evenemangen online via Konffastudio, som tjänade både dem som var närvarande och dem som tittade på UskoTV och lyssnade på Radio Gospel.

 

Som ERF:s generalsekreterare hade jag ett utmärkt tillfälle att lära känna midsommarkonferensen. Mina guider var kyrkoråd Thorleif Johansson och Esko Matikainen som är verkställande direktör för Pingskyrkan i Finland. Jag fick bekanta mig med själva området, med Konffastudios verksamhet och särskilt med missionstältet, där den finska pingstkyrkans och andra kristna organisationers arbete presenterades. I Missionstältet presenterade Esko Matikainen bland annat de regionala skolpastorernas arbete. Det finns cirka 20 skolpastorer i olika delar av Finland. Skolpastorerna arbetar i skolorna och berättar om global fostran och om pingstkyrkan under t.ex. religionslektionerna. Andra former av arbete är bland annat församlingsplantering och Fida (Pentecostal Church Mission and Development Association), som är verksam i mer än 50 länder. Jag besökte också Aikmedias eget tält. Aikamedia ger ut tidskrifter och böcker. Aikamedia ger ut fem kristna tidskrifter och publicerar 20-30 böcker per år samt ljudinspelningar. Jag fick en tämligen bra uppfattning om det breda spektrum av arbete som utförs genom de olika verksamheterna. De olika formerna av arbete har till uppgift att hjälpa många att möta Guds kärlek i Kristus och att utrusta kristna till att vara ambassadörer för denna kärlek genom att visa äkta kärlek till sin nästa.

 

Konferensvärd Marko Halttunen undrade om folk skulle komma i massor till konferensen eller stanna hemma. Min personliga upplevelse var att det var tusentals människor närvarande och det uppskattades att det totala antalet deltagare var omkring 20 000.

 

Ingen konferens kan fungera utan volontärer. Det fanns omkring 1 200 frivilliga och 200 ledsagare som bidrog på olika sätt. För många i kyrkan är midsommarkonferensen en traditionell del av midsommarfirandet, och Esko Matikainen säger att folk kommer till Keuruu för att träffa vänner och för att få andlig uppbyggelse.

 

Midsommarkonferensen besöks av människor från alla kyrkosamfund, inte bara från frikyrkor utan även från den lutherska kyrkan. Den nuförtiden traditionella kyrkokonserten hålls i Keuruu lutherska kyrka.

Midsommarkonferensen arrangeras av Pingstkyrkan i Finland i samarbete med självständiga pingstförsamlingar.  IK-institutet firade sitt 70-årsjubileum och pingstkyrkornas tidskrift Ristin Voitto firade sitt 110-årsjubileum under midsommarkonferensen.

 

Vädret var mycket varmt och det var mottagningen också! Ett varmt tack för möjligheten att besöka konferensen, vars program omfattar åldrar från spädbarn till åldringar!

 

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.