SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om två ekumeniska böndagar 2021

Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt (Joh 15:5–9)

 

Temat för böneveckan år 2021 påminner oss om kärlek och solidaritet, krafter som ökar det goda i samhället. Böndagens evangelium varnar för en egoistisk världsbild och för farorna i att sträva efter egen vinning. Delaktighet och kärlek är motkrafter mot ett självcentrerat tänkande och agerande.

 

Året som gått har varit en tung tid för mänskligheten, en tid präglad av sjukdom och förluster. På grund av begränsningarna i nära kontakter längtar människor eftergemenskap och känslan av att vara accepterad. Som mänsklighet står vi inför något nytt: Vi måste arbeta för ökad trygghet och god hälsa överallt. Vi kan övervinna de ekonomiska utmaningarna endast med ansvarskännande och handling.

 

Böndagens tema om att hålla fast vid kärlek och fruktbart arbete är ett konkret och praktiskt råd mitt i en pandemi. Att försvara människors välmående och förhindra att en sjukdom sprids har krävt åtgärder och försiktighet. Var och en kan ta hand om sina närmaste. Goda ord i rätt stund bär oss vidare i vardagen. Det är viktigt att vi håller fast vid livsbärande krafter även när det egna livet påverkas av ensamhet eller sjukdom. Vi får modigt ta emot hjälp.

 

Evangeliet talar om en vingård som Skaparen själv sköter om. Som människor är vi en del av skapelsen, vi är med i en stor helhet av ofantlig mångfald. Naturens skönhet väcker vår tacksamhet och stärker vår vilja att bevara skapelsens rikedom. Ansvarsveckans tema om måttfullhet påminner oss om att sträva efter rätt inställning för att bevara naturens renhet och förhindra klimatuppvärmningen. Om vi är måttfulla i relation till varandra befriar det oss från ömsesidig tävling och självcentrerat tänkande.

 

Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober ger oss tillfälle till självrannsakan och att uppleva kärlek och delaktighet. Böneveckan påminner oss om att kärlek inte bara kommer till uttryck i ord, utan också i handling. Det är när det är svårt som våra ord och handlingar mäts. Delaktighet handlar ofta om att bära de brister som finns i oss själva och våra medmänniskor.

 

Böndagstexten ur Gamla testamentet beskriver hur Gud förvandlar stenhjärtat till ett levande hjärta. När vi blir kalla inombords kan vi inte älska, men i bönen får vi ta emot hjälp av vår Skapare, livgivaren och kärlekens källa.

 

Under böndagen ber kyrkorna om fred och hälsa i vår värld, om kärlek och delaktighet mellan människor och beskydd för hela skapelsen. Kärlek föder empati, solidaritet och goda gärningar i våra medmänniskors liv. På böndagen får vi lämna hela världen och våra egna liv i den Högstes skydd.


 

I Helsingfors den 27 oktober 2020

 

Republikens president

Sauli Niinistö


bonedagsplakat_2021.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.