SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Receptiv ekumenik -  en ekumenisk modell där lärandet går före undervisningen

Forskardoktor Sara Gehlin föreläste om receptiv ekumenik på Ekumeniska Rådets höstseminarium i Joensuu den 12 november 2019. Den receptiva ekumeniken är en modell för dialog som utgår inte från frågan vad behöver andra ta emot och lära sig av vår tradition utan frågar istället: Vad är det vi i vår traditionbehöver ta emot och lära oss, med integritet, av andra? 
Det går att bekanta sig med presentationens huvudpunkter i pdf-format:


Sara_Gehlin_Receptiv_ekumenik_Joensuu 2019.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.