SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminarium: Kristen enhet - att växa tillsammans. Om Equmeniakyrkans tillblivelse och framtid

Tid: 30.1.2019 kl. 12-14. Servering från kl. 11.30

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors

Jesu bön om enhet förpliktar varje kristen kyrka till samtal och samarbete med andra samfund. Denna samverkan leder sällan till nya kyrkobildningar. Ett undantag är Equmeniakyrkan i Sverige. Sedan 2011 har tre svenska frikyrkosamfund valt att arbeta tillsammans som ett samfund. Den 30 januari besöker Runar Eldebo Helsingfors för att berätta om bakgrunden till Equmeniakyrkans tillblivelse.

 

Seminarieprogram

Välkommen.  Stefan Salonen, pastor

Andakt. Pär Silén, ordförande för sektionen

Inledning. Jani Edström, ordf. för Frikyrklig Samverkan.

Anförande. Runar Eldebo.

Samtal och diskussion.

Avslutningsandakt

 

Anmälningar till Ekumeniska Rådets kansli senast 20.1.2019 med en .

 

Arrangör: Ekumeniska Rådet i Finland. Sektionen för Finlandssvensk ekumenik.

 

Bakgrund

Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Kyrkans grundande samfund blev till under 1800-talet utifrån en längtan efter att Gud och den kristna tron skulle prägla hela livet. I det nya gemensamma samfundet finns en mångfald av församlingar av olika karaktär och inriktning. ”Vi enas i en gemensam vision om ett möte med Jesus som förvandlar – mig, dig och världen.”

 

Tankar kring att enas och bli en gemenskap har funnits sedan frikyrkorna etablerades i slutet av 1800-talet. Sedan dess har det gjorts flera försök att enas i ett gemensamt samfund, men först 2011 blev det verklighet. ”Det var en gemensam strävan efter enhet bland kristna och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan efter mycket bön och många sammanträden valde att gå samman – omkring 150 år efter samfunden skapades.” Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrkosamfund med 750 församlingar och 67 000 medlemmar över hela Sverige.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.