SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Anmälning till seminariet

Välkommen att anmäla dig till seminariet Kristen enhet - att växa tillsammans. Om Equmeniakyrkans tillblivelse och framtid

Tid: 30.1.2019 kl. 12-14. Servering från kl. 11.30
Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
Fyll i dina uppgifter nedan.

Dina uppgifter används för att informera om seminariet och sparas högst en månad efter seminariet. Mer om dataskydd kan du läsa .
De fält som märkts med en stjärna är obligatoriska


Förnamn
Efternamn
E-postadress
Församling/Samfund
Allergier/Diet
Hälsningar till arrangören

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.