SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminarium: Om Bibeln och yttrandefriheten - Anders Göranzon från Svenska Bibelsällskapet på besök 

Dag och tid: Onsdag 26.4.2023, 13:30–15:45

Plats: Mikael-salen, Södra kajen 8, 00130 Helsingfors

 

Religionsfrihetslagen fyller 100 år i år. Välkommen till ett ekumeniskt seminarium där vi får höra ett inlägg från generalsekreterare Anders Göranzon från Svenska Bibelsällskapet som besöker Finland och paneldiskussion med tre kommentarsinlägg av Mikael Sundkvist (ort.), Jani Edström (bapt.) och Marika Björkgren-Thylin (luth.). Moderator och diskussionsledare direktor Sixten Ekstrand (KCSA).

 

Anmälning elektroniskt senast den 20 april via  
Virtuella länken skickas till e-posten.

Programmet

13.30-13.45 Kaffe

13.45 Välkomstord av svenska sektionens ordförande Sara Torvalds (kat.)

13.45Seminarium Om Bibeln och yttrandefriheten. 

Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapet

 Paneldiskussion med tre kommentarsinlägg av Mikael Sundkvist (ort.), Jani Edström (bapt.) och Marika Björkgren-Thylin (luth.). Moderator och diskussionsledare direktor Sixten Ekstrand (KCSA).

15.45 Avslutning

 

 

Seminariet organiseras av Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för finlandssvensk ekumenik och ev.luth. Kyrkans central för det svenska arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.