SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Siunattua pääsiäisenaikaa - Välsignad påsktid

 

ERR:s kansli önskar alla en välsignad stilla, stora veckan och påskglädje!


Himmelske Fader,
Kristus har uppstått från de döda.
Med sin död besegrade han döden
och gav liv åt dem som är i graven.
Du har med dopets band förenat oss med honom
för att han med sin starka hand
skall bevara oss i livet och i döden.
Låt oss som i dag gläder oss över hans uppståndelse
också varje dag lita på hans hjälp.
Det ber vi om i hans namn.

Amen.




Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.