SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Spänd förväntan inför kyrkornas världsråds 11te generalförsamling

Rolf Steffansson är inbjuden representant från Finska missionssällskapet, där han jobbar som verksamhetsledare. Jag frågade om hans intryck inför Kyrkornas världsråds generalmöte. 

Rolf Steffansson har en spänd förväntan hurudana riktlinjer generalmötet drar inför de kommande åtta åren. Vi har många utmaningar i världen. Vi har Ukrainakriget, världsläget, Covid-19, klimatförändringen samt rasism och främlingsfientlighet. 

Temat utmanar oss, vad betyder Kristi kärlek för oss idag? Kärlek som ord är ett utnött ord, kärleken till nästan känns som nonsens, kärlek förpliktar till ingenting. Kärlek är tjänande, självutgivande och förpliktande, funderar Rolf Steffansson. Men hur gör vi det i praktiken? Förenta nationernas mänskliga rättigheter kan ses som ett uttryck för den kristna tanken om kärleken till vår nästa enligt honom.

Som representant för en missionsorganisation tycker han också att mission som tema syns inte så explicit men den är inbakad i teman. Budskapet från missionskonferensen i Arusha finns med. Det handlar om lärjungaskap och förändring. Afrikanska kyrkors närvaro i generalförsamlingen är stark, och vi borde fråga vad de kan tillföra till världsrådet. De afrikanska kyrkorna har en evangelisk livskraft, de stärker världsrådet med sin närvaro. Vi saknar den inbjudande delen i våra kyrkor, som de har och vi kan lära oss av dem. Samtidigt behöver vi fundera över vad denna kristna gemenskap förpliktar oss att göra. Vi behöver respektera varandra fast vi kan ha skillnader i synen på moral och etiska frågor.

Kyrkornas världsråd är därför enligt Rolf Steffansson ett bra diskussionsforum för svåra frågor. Vi behöver lyfta fram påtalade orättvisor samt ekonomisk tudelning i världen. Viktiga teman i dialogen  är  jämställdhet och rättvisa, gemenskaper för kvinnor och män. Vi behöver också ta emot ungdomarnas budskap från deras egen förberedande konferens. Kyrkornas världsråd har styrka för här hörs många olika röster från olika kristna bakgrund. Själv vill han få inspiration, tips om rikt gudstjänstliv och spiritualitet från dessa dagar i bagaget hem.

Intervju: Mayvor Wärn-Rancken

Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och försoning och omkring 4 500 kristna för olika håll i världen förväntas delta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.