SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Svenska sektionen träffade Frikyrklig Samverkan rf:s ordförande Carsten Berglund

Foto: Sara Torvalds

 

Svenska sektionen i Ekumeniska Rådet i Finland hade besök av Frikyrklig Samverkan rf:s ordförande Carsten Berglund. Han berättade om FS's arbete och verksamhet.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors