SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologiskt samarbete mellan universiteten

Rektorn för Meninghetsfakulteten (MF) i Oslo, Norge, doktor Hilde Marie Movafagh besökte Ekumeniska Rådet i Finlands kansli den 9.3.2023. Hon deltog i de internationella dagarna för praktisk teologi som Helsingfors universitet ordnade och hon var föreläsare där. Marie-Hilde Movafagh är också ordförande för Faith & Order i Norges kristna råd.

 

 

Meninghetsfakulteten ett universitet som ligger i Majorstuen, Oslo. Studenterna utbildas för befattningar inom kyrka, utbildning och samhälle. MF har cirka 120 anställda, 1300 studenter och cirka 50 doktorander.

 

Vid mötet presenterade generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken ERF:s verksamhet och berättade om samarbetet mellan kyrkorna i Finland. Hilde Marie Movafagh talade om det teologiska samarbetet mellan universiteten. Hon träffade kanslipersonalen vid det nordisk-baltiska Faith&Order-mötet i Norge i början av februari i år.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.