SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tillkomme ditt rike - bönerörelse från Kristi himmelsfärdsdag till pingsten

Tillkomme ditt rike (Thy Kingdom Come) är en världsvida bönerörelse som inbjuder kristna överallt i världen till att be att nya människor skulle finna Jesus. Dagarna för bönerörelsen är från Kristi himmelsfärdsdag till pingsten (13.-23.5.2021). Bönerörelsen fick sin början 2016 när ärkebiskopen av Cantebury och biskopen av York kom med en böneinbjudan åt Kyrkan i England. Efter det har denna bönerörelse vuxit till en världsvida och ekumenisk bön.

 

Kristna gemenskap är välkomna att delta på det sättet som passar dem bäst, t.ex. genom att

  • använda och distribuera material från sidan
  • producera små videon om vad bön betyder åt dem personligen och på vilket sätt man ber. Dessa kan skickas till   och 
  • genom att delta i öppningsgudstjänsten på Kristi himmelsfärd 13.5.2021 kl.16. Gudstjänsten hålls i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors eller på nätet, beroende på situation.
  • genom att producera en videobönestund som kan distribueras vidare
  • mer information fås av Tuomas Mäkipää, .

 

Tillkomme ditt rike har bara på några år vuxit från att ha varit en dröm till att vara en världsvida bönerörelse. År 2019 anmälde sig kristna från 172 olika länder med i ’Kom, Heliga Ande’ för att be att deras vänner, familjer, arbetskamrater och grannar skulle få lära känna Jesus Kristus.


 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.