SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tillsammans-kväll i Lovisa under Ekumeniska Böneveckan

Ekumeniska böneveckans Tillsammans-kväll ordnades den onsdagen den 20.1 som ett samarbete mellan Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling. Bönestunden streamades och kans ses på .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors