SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

TORSDAGAR I SVART - MOT EN VÄRLD UTAN KÖNSRELATERAT VÅLD

Kyrkornas världsråds kampanj "Thursdays in Black" motsätter sig sexuellt och könsrelaterat våld.

Könsrelaterat våld är en tragisk verklighet i alla länder. Våldet är ofta dolt och offren är ofta tysta av rädsla för stigmatisering och ytterligare våld.

Vi har alla ett ansvar att tala ut mot våld och se till att kvinnor och män, pojkar och flickor är säkra från våldtäkt och våld i våra hem, skolor, på våra arbetsplatser, på våra gator - överallt i vårt samhälle.

Kampanjen Thursdays in Black är enkel men djupgående. Man kan delta genom att klä sig svart på torsdagar och bära en kampanjenål. Man kan ansluta sig till en global rörelse som bekämpar attityder och metoder som tillåter våldtäkt och våld. Detta är ett sätt att hylla de kvinnor som utsätts för orättvisor och våld.

Ofta har svart använts i negativa rasistiska sammanhang. I den här kampanjen används svart som en färg som står för motståndskraft och motståndskraft.
#ThursdaysinBlack


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.