SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Utmärkelsen Ekumenisk gärning 2018

Bild: Veijo Koivula

Den årliga utmärkelsen Ekumenisk gärning gick i år till den ekumeniska påskvandringen i Kuopio. Diplomen överlämnades vid Ekumeniska Rådets höstmöte 12.11.2018 i Jyväskylä av ordföranden, ärkebiskop emeritus, Kari Mäkinen och generalsekreterare Mari-Anna Auvinen.

 

ERF:s styrelse konstaterade i sitt utlåtande att den ekumeniska påskvandringen är en fin tradition som förenar kristna i uppståndelsens glädje. De kontakter som skapats under både vandringen och planeringen är värdefulla för upprätthållandet av de lokalekumeniska relationerna. En gemensam gudstjänst inför Guds ansikte och en påskmåltid kring ett gemensamt bord möjliggör äkta möten. 

 

Diplomen mottogs av ordföranden för samarbetsorganet för Kuopios kristna församlingars Harri Peiponen tillsammans med Tuomo Tuovinen, Kuopio ortodoxa församling; Johanna Porkola och Sisko Laitinen, Kallavesi församling; Ilpo Tolonen och Erkki Taarasti, Syvänniemi byaförening; Eeva Partanen, Eevantalo och Kaarina Hoffrén, Karttula friförsamling.

 

Bild: Harri Peiponen I Kuopio ordnade man påskvandring nummer två

Påskannandag 2.4.2018 ordnades en 17 km vandring från Karttula kyrka till Syvänniemi. Dagen inleddes med morgongudstjänst i Karttula kyrka. Därefter vandrade man till Friförsamlingens kyrka via Savikoski, ortodoxa begravningsplatsen och Souru bruk till tsasounan och Syvänniemi lutherska kyrka. Den ekumeniska vandringen avslutades med en gemensam måltid i Eevantalo.

 

Under vandringen bad man, sjöng och mediterade man och bekantades sig med ortens historia. Som kristna gladdes man tillsammans över Kristi uppståndelse från de döda och fader Harri Peiponen kallade pilgrimerna till tsasounan på ortodoxt vis. Redan föregående höst inleddes förberedelserna då man såg ut vandringsrutten. Under vandringen fanns det ännu nästan en meter snö på marken och ytterligare snö föll rikligt under dagen. Rutten fick öppnas med motorkälke. Ingen av de mer än 50 pilgrimerna avskräcktes dock av den rikliga snön.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.