SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Utmärkelsen Ekumenisk gärning 2022 till verksamhet som hjälpt dem som drabbats av kriget i Ukraina

 

Ekumeniska Rådet i Finland vill genom utmärkelsen Ekumenisk gärning 2022 uppmärksamma gemensamma kristna insatser där man hjälpt dem som drabbats av kriget i Ukraina. Exempel på sådana insatser är diakonisamarbete i S:t Michel och ett böneevenemang i Helsingfors.

 

Under 2022 har församlingar runtom i Finland gjort en stor insats för att hjälpa människor som flyr kriget i Ukraina. Styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland vill tacka alla dessa församlingar. Bland de förslag som kommit in ville man denna gång särskilt uppmärksamma följande hjälpinsatser: ekumeniskt samarbete inom diakonin och gemensam bön för fred.


Hjälp till ukrainska flyktingar genom diakonisamarbete

Evangelisk-lutherska domkyrkoförsamlingen i S:t Michel och ortodoxa församlingen i Saimen har samarbetat för att hjälpa ukrainska flyktingar. Hjälpinsatsen är resultatet av ett väletablerat, informellt diakonisamarbete. Flyktingarnas hjälpbehov var störst våren 2022. När myndigheterna fortfarande inledde sina stödåtgärder samarbetade församlingarna för att tillgodose flyktingarnas behov.

 

– Vi har länge samarbetat ekumeniskt i S:t Michel till exempel inom gudstjänstlivet och sjukhussjälavården. Sedan 2017 har den lutherska och den ortodoxa församlingen samarbetat diakonalt med att dela ut EU-matkassar. Under hösten 2021 funderade vi på eventuella nya former för diakonisamarbete med den ortodoxa kyrkan men planerna ändrades i och med att kriget i Ukraina bröt ut, säger Lassi Suihkonen, direktör för diakoni och specialområden vid evangelisk-lutherska domkyrkoförsamlingen i S:t Michel.

 

– När flyktingar från Ukraina kom uppstod ett tydligt fokus och behov av samarbete. I bakgrunden fanns också coronatiden som hade lett till ett närmare hjälpsamarbete i S:t Michel. Det viktigaste och mest synliga hjälparbetet har skett i den ortodoxa församlingens lokaler i centrum av S:t Michel.


Bön för fred på Senatstorget i Helsingfors

Det andra erkännandet gick till det ekumeniska evenemanget ”Be om fred i Ukraina” som ägde rum på annandag påsk 18 april 2022 på Senatstorget i Helsingfors. I evenemanget ingick tal och böner för fred från representanter för olika trossamfund. I Helsingfors centrum ringde man i kyrkklockorna för fred.

Ekumeniska Rådet i Finland höll sitt vårmöte den 25 april i S:t Henriks katedralförsamling i Helsingfors. Ärkebiskop Tapio Luoma överlämnade i egenskap av ordförande för Ekumeniska rådet utmärkelsen till kyrkoherde Arja Huuskonen från evangelisk-lutherska domkyrkoförsamling i S:t Michel och kyrkoherde Bogdan Grosu från den ortodoxa församlingen i Saimen. Den andra utmärkelsen togs emot av pastor Veli Loponen (Helsingfors finska metodistförsamling), kyrkoherde Jean Claude Kabeza (S:t Henriks katedralförsamling) och Merja Eräpolku från Helsingfors ekumeniska utskott, och kyrkoherde Marja Heltelä och pastor Anna-Maija Viljanen-Pihkala från evangelisk-lutherska domkyrkoförsamlingen i Helsingfors.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.