SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uttalande om kriget i Ukraina från nordiskt ekumeniskt sekreterarmöte

Kuva: Gjermund ØysteseNätverket av nordiska ekumeniska råd har träffats i Sundvolden i Norge den 30 januari-1 februari 2023 för att diskutera frågor som mission, migration och lokal ekumenik. Gruppen har också besökt ön Utøya under dagarna. Vid mötet offentliggjordes följande meddelande:

 

Vi, de ekumeniska råden i Norden, träffades i Sundvolden, Norge den 30 januari - 1 februari 2023.

På vårt möte diskuterade vi kriget i Ukraina och kyrkornas roll. Tillsammans vill vi uttrycka vår fasa och oro över kriget och den ryska militärens angrepp mot civila och kritisk infrastruktur. Detta är brott mot mänskligheten som bryter mot internationell rätt.

 

Som kyrkor och ekumeniska råd är vi både involverade i samarbetet med samarbetspartners i Ukraina och i att välkomna och hjälpa ukrainare i våra respektive länder. Vi uppmanar ledningen för den rysk-ortodoxa kyrkan att uttala sig mot invasionen av Ukraina och den grymhet som det ukrainska folket har upplevt under det senaste året. Det är vår uppgift som kyrkor att följa Kristi uppdrag om kärlek och fred och hans medkänsla för de utsatta.

 

Vi ber för en rättvis fred i Ukraina och för ett omedelbart slut på kriget. Ett år efter den ryska invasionen av Ukraina inbjuder vi kristna i Norden att förenas i bön för en rättvis fred.    

   

I Kristus,

 

Det nordiska mötet för ekumeniska råden

 

***

 

We, the ecumenical secretaries of the Nordic region met in Sundvolden, Norway 30 January – 1 February 2023.

 

At our meeting we discussed the war in Ukraine and the role of churches. Together we want to express our horror and concern about the war and the targeting of civilians and critical infrastructure by Russian military. These are crimes against humanity violating international law.

 

As churches and ecumenical councils, we are both involved with partners in Ukraine and in welcoming and assisting Ukrainians in our respective countries. We urge the leadership of the Russian Orthodox Church to speak up against the invasion of Ukraine and the cruelty that the Ukrainian people has experienced during the last year. It is our task as churches to follow Christ’s commission for love and peace and His compassion for the vulnerable.

 

We pray for a just peace in Ukraine and for an immediate end of the war. One year after the Russian invasion of Ukraine, we invite our fellow Christians in the Nordic region to unite in prayer for a just peace.       

 

In Christ,

 

The Nordic Meeting of ecumenical secretariesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.