SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Världsböndagen firas den 4 mars 2022 -  "Jag vet vilka avsikter jag har med er"


Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner bes på mer än 1 000 språk, med början när gryningen kommer till Tonga och slutar 40 timmar senare i Alaska.I Finland är vi med i denna bönegemenskap för 62:a gången! I år firas världsböndagen fredagen den 4 mars.
Årets gudstjänst har sammanställts av kvinnor i England, Wales och Nordirland, och temat för gudstjänsten är: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er”.

Förhoppningsvis har ni glädje och nytta av materialet  – också i dessa coronapandemitider – i en ekumenisk gudstjänst på er hemort. Ni behöver inte använda materialet i sin helhet, använd det som passar bäst. Det väsentliga är bönen, förbönen och gemenskapen.

Materialet för världsböndagen finns att laddas ned på Andreaskyrkans hemsida på adressen

I år är det arbetet bland onådda folkgrupper i Nepal, som Missionskyrkan i Finland stöder, som får ta emot de medel som samlas in under de finlandssvenska böndagssamlingarna. Kollekterna betalas in till Missionskyrkan i Finland, konto FI57 4055 1020 2570 71.
Skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet. Du kan också ge din gåva via MobilePay, använd numret 71786 (Andreaskyrkan) och skriv ”världsböndagen” och den ort där gudstjänsten hållits i meddelandefältet.

Om corona restriktionerna ännu i mars begränsar fysiska sammankomster, finns naturligtvis möjligheten att arrangera virtuellt. Det är också möjligt att följa med direktsändningen från Andreaskyrkan på Facebook Live kl. 19 på adressen

Gud välsigne världsböndagen!

Den finlandssvenska kommittén för världsböndagen:
Tuula Sahlin (Finlandssvenska metodistkyrka)
Britta Lassus (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)
Rut Nordlund-Spiby (Finlandssvenska baptistsamfund)
Christina Långström (Frälsningsarmén)
Barbro Holmberg (Finlandssvenska Pingstmission)
Tuija Österman (Missionskyrkan i Finland/Andreaskyrkan)
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.