SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vi hör till samma familj

Pastor Sharon Hollis och pastor Mark Kickett kommer från Uniting Church i Australien (UCA). Hon är delegat för kyrkan och han fungerar som rådgivare för delegaterna på Kyrkornas världsrådsmöte i Karlruhe, Tyskland. 

De berättar om att UCA grundades år 1977 av metodistkyrkan, presbyterianska kyrkan och förenade kongregationalistiska kyrkan i Australien. Kyrkan är det tredje största samfundet i Australien.

Jag fick en kort pratstund med dem vid kaffepausen.

Vad tycker ni om atmosfären här i Karlsruhe?

Båda tycker att organisationen verkar tungrodd. Det är strikta strukturer och mycket lobbande sker bakom kulisserna.
"Arbetet sker i komitteerna, men här känns det mycket Europacentrerat", säger Sharon Hollis.

Båda tycker om husgrupperna där 30 människor samlas för samtal och bön varje dag. De kommer från olika kyrkor och traditioner.
- Det finaste som varit är de personliga kontakterna. Man har kanske träffats på online-möten under koronaåren och nu träffas man på riktigt, säger pastor Mark Kickett. 

Vad tar ni med er hem?

Sharon Hollis tar med sig ideer från olika kyrkors gudstjänster, nya sånger samt goda praxis från andra kyrkor.

Mark Kickett tycker att klimatkrisen, det ekumeniska samarbetet kring flyktingfrågorna och kyrkornas sjunkande medlemsantal både i Europa och Australien är gemensamma utmaningar som man jobbar med överallt. 

Kyrkorna i Australien sätter mycket resurser i kyrkorna för att stoppa klimatkrisen. Öarna försvinner i Australiens grannländer på grund av klimatkrisen. Det finns också områden i Australien där det inte har regnat på sju år.

- Men det är härligt att vi hör till samma kristna familj och kan stöda varandra, konstaterar pastorerna då de går vidare till nästa möte.

Intervju: Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.