SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vind i seglen  - vision- och strategiworkshop  

21 april 2021 kl. 10:30-15:15 

 

Workshoppen riktar sig till ERF:s medlems- och partnerskapsorganisationer och övriga som är intresserade av strategiarbete. En gemensam vision byggs under dagen på ett praktiskt sätt – välkommen att lära dig om visions-och strategiarbetet.  Det lärda kan tillämpas i det egna arbetet och samfundet. Workshoppen leds av Tarja Sovijärvi, certifierad MCID Head Coach. Vi använder den digitala faciliterings plattformen Howspace. 

 

Deltagaravgift 30 e/person, vi fakturerar deltagarna i efterskott.

 

Workshoppen ordnas på distans med MS Teams. Möteslänken skickas till de anmälda cirka en vecka på förhand.

 

Anmälningstiden har gått ut. Kom ihåg att annullera din anmälan om du inte kan delta. Vi  fakturerar också för anmälningar som inte annullerats på förhand. 

 

Program 

10:30  Välkomstord och bön, generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken 
Inledning till visions- och strategiarbetet (på finska), Tarja Sovijärvi 
Vision- och strategiarbete i  en svenskspråkig smågrupp 

12:30  Paus 

13:15  Vision- och strategiarbete i  en svenskspråkig smågrupp 

15:00   Sammanfattning 


Workdshoppen ordnas i samarbete med . Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.