SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Blogi

Risto Pontela
Jaostojen pöydältä
13.12.2022
Vuoden 2022 kuluessa erilaiset arvoristiriidat sekä poliittiset tarkoituksenmukaisuuspäätökset ovat olleet esillä tiedotusvälineissä lähes päivittäin.

Kansainvälisesti ekume...
Aino Vihonen
Jaostojen pöydältä
14.12.2022
Läpi nuorisokentän nousee sama huoli ja pyyntö esille: nuorten tulee saada äänensä kuuluviin.
Tämä pyyntö on läsnä myös kirkossa niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Suomen ev.l...
Jukka Hiltunen
Jaostojen pöydältä
9.1.2023
”Eipä olisi koskaan tullut sinnekään mentyä, ellei olisi ollut tällaista ystävää, joka kutsui mukaan ja joka kertoi mitä tapahtuu ja miksi.” Näin eräs ystävä tokaisi kahvipöydässämme käytyään i...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.