SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

ISIS ja kristityt Lähi-idässä

Islamilaisen valtion ISISin vallattua Mosulin kesäkuussa 2014 islamistiset terroristit ottivat tavaksi kirjoittaa arabiankielisen nun-kirjaimen kristittyjen kotien oviin. Nun on ensimmäinen kirjain sanasta nasrani, joka on arabiankielinen ilmaisu kristityistä. Nasrani-ilmaisua käytetään usein loukkaavassa tai herjaavassa mielessä.


ISIS antoi kristityille uhkavaatimuksen, jonka mukaan kaikkien kaupungin kristittyjen tuli joko kääntyä islamiin, maksaa veroa tai kohdata kuolema. Uhkavaatimus pohjautui muslimivalloittajien toimintamalliin vuosisatojen takaa. Suurin osa kaupungin jäljellä olevista noin 3000 kristitystä pakeni kodeistaan, jonka seurauksena vuosituhansia jatkunut kristittyjen läsnäolo kaupungissa päättyi. Kristittyjen paluuta Niniven tasangolle, yksittäisiä pieniä ryhmiä lukuun ottamatta, ei ole näköpiirissä.

 

ISIS on syyllistynyt systemaattiseen kansanmurhaan, jonka kohteena ovat olleet kristityt vähemmistöt järjestön valtaamilla alueilla Irakissa ja Syyriassa. ISISin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi on julistanut, että kaikki ne jotka identifioivat itsensä kristityiksi tulee tuhota. Hän on sanonut, että ”yhteiselo juutalaisten ja kristittyjen kanssa on mahdotonta Koraanin mukaan”. Kuten Mosulin kohdalla, kristinuskon lähes 2000 vanha historia ISISin valtaamilla alueilla on melkein pyyhitty pois. Myös muut uskonnolliset vähemmistöt, kuten jesidit, ovat joutuneet vainon kohteeksi.

 

Kristinuskolla on Lähi-idässä pitkä historia, joka juontuu aivan alkukirkon aikoihin. Kristinuskon traditioita alueella ovat muun muassa Egyptin koptit, Libanonin maroniitit, Syyrian melkiitit ja armenian ortodoksit, Irakin kaldealaiset, Palestiinan kreikkalaisortodoksit sekä useat pienemmät eri puolilla Lähi-itää elävät protestanttiryhmät. Kristinuskon eri traditiot elivät sopusoinnussa vuosisatojen ajan muiden vanhempien uskonnollisten traditioiden, kuten juutalaisuuden ja zarathustralaisuuden, kanssa. Kristinusko selvisi myös islamin leviämisestä Lähi-idässä, vaikka se joutuikin monin paikoin alisteiseen asemaan muslimivalloittajien toimesta. Islamin vallan alla eläneistä kristityistä ja juutalaisista käytettiin termiä dhimmi. Dhimmeillä oli vähemmän oikeuksia kuin muslimeilla, ja välillä he olivat ankaran syrjinnän ja suoranaisen vainon kohteena.

 

Vuoden 2010 tietämillä Lähi-idän (poislukien Turkki) noin 295 miljoonan ihmisen väestöstä vajaat 14  miljoonaa oli kristittyjä. Tarkkoja lukuja alueen väestömäärästä ei ole saatavilla, sillä esimerkiksi Libanonissa ei ole vuosikymmeniin tehty väestönlaskentaa. Aihe on monissa maissa poliittisesti arka.

 

Joka tapauksessa tilanne kristittyjen määrän suhteen on muuttumassa nopeasti. Esimerkiksi vuonna 2003 Irakissa eli vielä 1.5 miljoonaa kristittyä kun nykyään luvun arvioidaan olevan 200000 paikkeilla. Kolmannes Syyrian kristityistä – lähes 600000 – on joutunut lähtemään pakolaisuuteen terrorijärjestö al-Nusran ja ISISin toimeenpaneman terrorin takia. Tarkkoja lukuja kristittyjen lukumäärästä sotatilanteessa on lähes mahdotonta saada. Iskuja kristittyjä kohtaan on tehty islamistien toimesta myös Egyptissä. ISIS on syyllistynyt kansanmurhan lisäksi myös raakalaismaisiin tekoihin, kuten kristittyjen polttamiseen elävältä ja ristiinnaulitsemiseen.

 

Virallinen länsi on ollut yllättävän hiljaa tästä ilmiöstä. Ainoastaan Ranska on yksittäisenä valtiona selkeästi yksilöinyt kristittyjen vainon Lähi-idässä ja vaatinut toimia vainon lopettamiseksi. EU:lla ei ole ollut paljoa sanottavaa asiasta, vaikka se haluaakin näyttäytyä ihmisoikeuksien puolestapuhujana maailmalla. Yhdysvalloissa yksityiset tahot ja järjestöt ovat voimakkaasti tuominneet islamistien terrorin kristittyjä kohtaan, mutta hallituksen toimet Barack Obaman kaudella olivat melko laimeita. Donald Trumpin Lähi-idän politiikka on vasta muovautumassa, joskin hän on yksilöinyt terrorismin vastaisen taistelun (ISISin) ja Iranin keskeisiksi uhiksi.

 

Vaikka ISIS on pahimmasta päästä mitä tulee kristittyjen vainoamiseen, on syytä muistaa, että ISISin ideologia kumpuaa islamistisesta ääriajattelusta, jonka juuret johtavat Saudi-Arabiasta peräisin olevaan wahhabismiin. Wahhabismi kohtelee kaikkia muita uskontoja mukaan lukien šiiamuslimeja vääräuskoisina. Useat wahhabistisaarnaajat ja uskonoppineet levittävät viheliäistä vihapuhetta sosiaalisessa mediassa ja lietsovat vihaa muita uskontoja kohtaan luoden samalla viholliskuvia toisenlaisia maailmankatsomuksia kannattavista ihmisryhmistä. Al-Qaidan ja ISISin kaltaiset islamistiset terrorijärjestöt ovat puolestaan hyödyntäneet tätä narratiivia omiin valtapoliittisiin tarkoitusperiinsä.

 

Mitään yksinkertaista ratkaisua ei ole olemassa kristittyjen tukalaan tilanteeseen Lähi-idässä. Ensin terroristijärjestö ISIS ja muut islamistiset terrorijärjestöt tulee tuhota ja niiden valtaamat alueet vapauttaa sotilaallisin keinoin. Tätä tehdään parhaillaan Irakin Mosulissa. Sama tulee olemaan edessä Syyriassa. Tämä on kuitenkin vasta ensiaskel islamistisen terrorismin vastaisessa taistelussa.

 

Keskipitkällä aikavälillä Irakin ja Syyrian yhteiskunnat tulevat tarvitsemaan jälleenrakennusta, joka kattaa yhteiskunnan eri osa-alueita. Ensiarvoisen tärkeää tulee olemaan erityisesti koulutukseen panostaminen. Pidemmällä aikavälillä paras keino varmistaa uskonnollisten vähemmistöjen asema Lähi-idässä on demokratian, sananvapauden ja ihmisoikeuksien juurtuminen arabimaiden yhteiskuntiin. Tämä on kuitenkin hyvin pitkä ja kivinen tie, eikä islamistisesta terrorismista kumpuavalle vainolle ja väkivallalle näy loppua.

 

OLLI RUOHOMÄKI

Kirjoittaja on vieraileva vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa


Olli RuohomäkiVieraileva vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.