SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä jokaisen tulisi tietää ihmisoikeuksista?

Ihmisoikeuksista puhutaan paljon. Yhdelle ovat tärkeitä pakolaisasiat, toiselle vanhukset. Yksi pitää tärkeänä sananvapautta, toinen uskonnonvapautta, joku yhdenvertaisuutta ja joku elinkeinovapautta. Ihmisoikeuksilla puolustetaan ja vastustetaan asioita – joskus jopa samaa asiaa.

Ihmisten halu puolustaa ihmisoikeuksia jopa vimmaisesti on kunnioitettavaa. Hämmentyneenä olen kuitenkin seurannut tätä kehitystä, jossa meillä Suomessa, yhdessä maailman parhaiten ihmisoikeuksia kunnioittavassa maassa, keskusteluilmapiiri on näissäkin asioissa polarisoitunut. Ikävimmillään ihmisoikeusriidoissa katoaa kaikkien ihmisoikeuksien ydin: toisen ihmisen ihmisarvon kunnioitus.

 

Ihmisoikeusasiantuntijana ajattelen, että ainakin osaltaan tämä johtuu tietämättömyydestä. Vaikka ihmisoikeudet ovat sanana tutun oloinen, harva meistä on saanut niistä opetusta. Tässä kuusi perusasiaa, joiden muistaminen voisi auttaa ihmisoikeuskeskustelun ymmärtämisessä ja rakentavan keskusteluilmapiirin luomisessa:

 

  1. Ihmisoikeudet muodostuvat useista eri yksittäisistä oikeuksista (ryhmittelytavasta riippuen 40-50 erillistä oikeutta). Älä siis tuijota vain yhtä oikeutta!
  2. Muutama näistä oikeuksista on ns. ehdoton, eli niitä ei saa loukata missään tilanteessa (esim. kidutuksen kielto). Älä tingi piiruakaan!
  3. Muutoin oikeuksilla ei ole lähtökohtaista hierarkiaa, vaan niiden turvaaminen edellyttää tasapainoilua eri ihmisoikeuksien välillä. Vähintään kunkin oikeuden ns. ydinalue pyritään pitämään koskemattomana.  Perehdy kaikkiin oikeuksiin ja pidä kokonaisuus mielessä!
  4. Ihmisoikeuksien merkitys ja soveltamisala on laajentunut vuosikymmenien kuluessa, ”laajentumiskitka” on luonnollinen osa kehitystä. Uusissa asioissa, kuten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa, voi olla totuttelemista, kuten on aikanaan ollut vaikkapa vammaisten henkilöiden oikeuksissa. Asetu toisen asemaan ja kysy itseltäsi onko toisen ihmisarvon turvaaminen sinulta pois?
  5. Ihmisoikeudet ovat oikeutta, joka perustuu arvoihin. Oikeuksien tulkintaoikeus on annettu määrätyille tahoille, kuten tuomioistuimille ja perusoikeuksien osalta perustuslakivaliokunnalle. Jokaisella saa toki olla mielipide. Kun kuulet väitteen, että jokin asia on ihmisoikeus tai -loukkaus, mieti hetki. Onko kyseessä mielipide vai jonkin auktoritatiivisen tulkitsijan ratkaisu?


Lopuksi: hanki tietoa. Ihmisoikeuskasvatusta koskevan, vuonna 2011 YK:n yleiskokouksen hyväksymän yleismaailmallisen julistuksen (UN Declaration on Human Rights Education and Training, A/RES/66/137) mukaan jokaisella on oikeus saada tietoa ihmisoikeuksista ja perusvapauksista.


Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatusta on kaikki sellainen koulutus, kasvatus, tiedotus, tietoisuuden edistäminen ja oppiminen, joka tähtää ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitukseen ja joka siten ehkäisee ihmisoikeusloukkauksia.

 

 Julistuksen mukaan ihmisoikeuskasvatus pitää sisällään opetusta:

  • ihmisoikeuksien perustana olevista arvoista (esim. ihmisarvon loukkaamattomuus ja yhdenvertaisuus),
  • normeista (esim. ihmisoikeusjulistus ja kansainväliset sopimukset, sekä kansallisesti perusoikeudet), ja
  •  mekanismeista (kansalliset ja kansainväliset valvonta- ja oikeussuojamekanismit, esim. valtion velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen, yksilön oikeus vedota ihmisoikeuksiin ja mahdollisuus valittaa loukkauksista ja saada hyvitystä, valtion velvollisuus raportoida ihmisoikeustilanteesta kansainvälisille toimielimille).

 

Tietoa perus- ja ihmisoikeuksista on saatavilla myös suomenkielellä. Ihmisoikeuskeskuksen tuottaman viiden luennon sarjan voit katsoa ja kuunnella osoitteessa . Ihmisoikeusjärjestöjen ihmisoikeuskoulutusmateriaalia löydät osoitteesta

 

Kristiina Kouros

 


Kristiina KourosKristiina Kouros, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija, joka on toiminut perus- ja ihmisoikeuksien edistämistehtävissä liki 20 vuoden ajan.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.