SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN kehittyy oikeaan suuntaan

Vuoden 2022 kuluessa erilaiset arvoristiriidat sekä poliittiset tarkoituksenmukaisuuspäätökset ovat olleet esillä tiedotusvälineissä lähes päivittäin.

 

Kansainvälisesti ekumenian ja uskontojen välisen yhteistyön ristiriidat ovat esillä mm. Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa, Intian hindunationalismin nousussa ja Qatarin jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa. Yhdysvalloissa maa jakautuu henkisesti yhä jyrkemmin eri leireihin. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyshakemuksista on tullut poliittisen pelin heittopusseja.

 

Ilmastonmuutoksesta johtuvien erittäin ikävien seurausten ehkäiseminen ei tunnu edistyvän ja tuomiopäivän varoituskellot kaikuvat yhä kovempaa. Ihmiskunta tuntuu kulkevan yhteistuumin kohti katastrofeja ja loppuaan.

Suomessa jatkuu monialainen kiista uudistusmielisten ja vanhoillisten kristittyjen piirissä. Poliittisten ja uskonnollisten ääriliikkeiden on sanottu lähentyneen arvoissaan toisiaan. Vihapuhe eri muodoissaan lisääntyy ja kärjistyy.

 

Kuten ennenkin on tapahtunut, sisäpolitiikassa saamme todeta puolueiden kilpajuoksun kiihtyvän vaalien edellä eikä yhteisestä ja yhteiseen hyvään pyrkivästä demokraattisesta arvopohjasta näy enää jälkeäkään. Puolueet etsivät koukkua, joka tartuttaa eniten äänestäjiä.

 

Seuratessani Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaoston ja sitä edeltävän eettisten kysymysten jaoston puheenjohtajan paikalta maailmantilannetta, suomalaista yhteiskuntaa ja kirkollista kehitystä olen monesti tuntenut pessimismiä. Olen ehkä onnellisimman ja tyytyväisimmän sukupolven edustaja, jonka aikana useimmat asiat Suomessa ja yleisesti maailmassa ovat kehittyneet myönteisesti. Mihin seuraavat sukupolvet joutuvatkaan sopeutumaan?

 

Pessimististen ajatusten keskellä näen kuitenkin myönteistäkin kehitystä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminta kehittyy oikeaan suuntaan. Yhä enemmän Neuvosto ja sen jaostot ottavat kantaa erilaisiin edellä luettelemiini ongelmiin. Neuvosto ei enää ole vain opillisten keskustelujen kohtaamispaikka vaan koko ajan merkittävämpi kristittyjen jakamien arvojen esillä pitäjä yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Yhtään väheksymättä keskinäisen keskustelun, toinen toisen ymmärtämisen ja yhteyteen pyrkimisen merkitystä pidän tärkeänä, että tämä kehitys jatkuu.


Risto PontelaYhteiskunnallisten kysymysten jaosto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.