SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Tillkomme ditt rike

Vi lever i en tid som är annorlunda för oss alla. Det har varit stora förändringar och påfrestningar i hela samhället. Vi har fått förändra vårt sätt att leva och fått också anpassa oss. Vi har förflyttat våra sammankomster in i digivärlden. Många möten ordnas på distans och vi kan delta i en gudstjänst via en skärm. Vi ber för världen och ber om hopp mitt i hopplösheten, tröst mitt i sorgen, frid mitt i oron och kraft mitt i vardagen. Vi förenas i gemensam bön i dessa tider för oss själva och världen.

 

Bön förenar människor på olika orter och olika länder. Bön är en viktig del av mitt kristna liv. Jag ser bönen som det andliga livets lungor. Bönen håller min tro på Jesus levande för då umgås jag  med Honom. Jag ber egna böner med egna ord men också böner från Psaltaren eller andras böner. Jag ber tyst ensam eller med andra. Mitt personliga böneliv har berikats av andra kyrkors kristna traditioner.

 

Jag ber oftast Fader vår-bönen innan jag somnar. Då samlar jag dagens händelser, förbönsämnen och mitt tack i den bönen, som Jesus lärde sina lärjungar att be.

 

Bön förenar kristna från olika kristna traditioner. Nu har vi möjlighet att delta i en gemensam bön. Det är andra gången som man i Finland ordnar den världsvida ekumeniska bönekampanjen ”Tillkomme ditt rike”, (eng. Thy Kingdom come). Uppmaningen att be startades i England år 2016 och har ordnats i 172 länder. Bönekampanjen kallar alla kristna att be mellan 13-25 maj 2021, Kristi Himmelfärdsdag och Pingst.

 

Man kan bekanta sig med materialet och idébanken på . Materialet finns också översatt till finska på . Du kan följa händelser och böner på FB-sidan .

 

***

 

Kom med i Kristen Finland - en ekumenisk !

 

Läs också de andra blogginläggen:


Mayvor Wärn-RanckenGeneralsekteretare

Ekumeniska Rådet i FinlandSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.