SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus jokaiselle

YK:n ihmisoikeusjulistuksessa taataan kaikille ihmisille uskonnonvapaus sekä oikeus sen yksityiseen ja julkiseen harjoittamiseen. Kuitenkin tästä 70 vuotta sitten laaditun julistuksen 18. artiklasta on tullut yksi laiminlyödyin, väärinymmärretyin ja kiistellyin osa ihmisoikeuksia.

 

Kolme neljäsosaa maailman väestöstä elää maissa, joissa on uskonnollista vainoa. Maailmalta luemme otsikoita väkivaltaisista vainoista Nigeriassa ja pohdimme, mitä tapahtuu vähemmistöille mm. Egyptissä, Pakistanissa ja Irakissa. Kun maallistumisen myötä Euroopassa uskonto halutaan piiloon ja marginalisoida, esimerkiksi islamilaistuneessa Turkissa on aiempaa vaikeampaa olla ateisti.

 

Erilaisuutta ei pidä vähätellä tai yrittää tehdä elämästä julkisessa tilassa hajutonta, mautonta ja ”arvovapaata”. Kasvavien elämänkatsomuksellisten ja kulttuuriristiriitojen kanssa on opittava elämään. Se ei kuitenkaan tarkoita oman arvomaailman ja kulttuurin kieltämistä – päinvastoin. Oman uskontonsa tunteminen hyvin on paras lähtökohta myös toisten uskontojen ja katsomusten ymmärtämiselle.

 

Demokratia on hyvä järjestelmä päätettäessä poliittisista prioriteeteista ja linjauksista. Kuitenkin ilman omantunnonvapautta demokratiasta voi tulla kilpailevien voimien pelikenttä, jolla yksilöiden ja vähemmistön ääni voi jäädä kuulumattomiin. Siksi omantunnonvapaus auttaa takaamaan täyden ja hyvin toimivan demokratian, ei päinvastoin.

 

Onko uskonnonvapaudelle rajoja? Jokaisella on vapaus uskoa mitä haluaa, mutta vapaus ei tietenkään ole rajaton liittyen uskonnon aiheuttamaan käyttäytymiseen ja tekoihin, sillä ne koskettavat aina myös toisia ihmisiä. Rajan yksilön vapauksille ja oikeuksille asettaa muiden ihmisten samat oikeudet. Toisinaan nämä tasapuoliset oikeudet törmäävät ja siksi niistä on yhteisesti sovittava.

 

Mielipiteen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus on aina nähty uskovien ihmisten suojeluna, ei niinkään näiden uskontojen suojeluna. Oikeus uskoa mitä tahansa ei merkitse sitä, että mikä tahansa, mihin joku uskoo, olisi oikein vaikkapa perusoikeuksien näkökulmasta. Uskonto voi olla älyllisesti kyseenalaista ja sosiaalisesti tuhoisaa tai jopa toisten vahingoittamiseen tähtäävää. Toisilla ihmisillä on vapaus haastaa muut ajatuksistaan ja uskomuksistaan.

 

Jos tahtoo estää muiden uskonnot tai ateistiset katsomukset, silloin jää se tuntuma, että oma katsomus ei kestä vapaassa kilvassa. Kristittynä uskon, että kristinusko Jeesuksen opetuksia ja Jeesusta seuraten kestää aina vertailun muiden katsomusten rinnalla. Kukapa armoa maistanut vaihtaisi sen lakiin? Yhteiseen ihmisyyteen kuulu myös toiselle pyhien asioiden kunnioitus, vaikka itse ajattelisi toisin, saati sitten toisen ihmisarvon ja elämän kunnioitus. Siksi uskonnonvapautta tulee perusihmisoikeutena puolustaa jokaiselle aina ja kaikkialla!

 

Sari Essayah, kansanedustaja, pj. KD


Sari EssayahKansanedustaja, pj. KD

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.