SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus juutalaisuuden näkökulmasta

Uskonnonvapauden kannalta suurimpia uhkaavia seikkoja on ympäröivän yhteiskunnan sekularisaatio. Uskonto menettää merkitystään, ja samalla ymmärrys siitä, että toisen ihmisen uskonnonvapaudella on arvoa. Mikäli jotakin ei tunne tai ymmärrä, ei sitä voi arvostaakaan.

 

Juuri toisen oman kulttuurin tai identiteetin arvostus on avain vähemmistöuskonnon olemassaoloon yhteiskunnassa. Juutalaisuuden harjoittamiseen liittyen tasaisin väliajoin nousee keskusteluun poikalasten ympärileikkaus, ja vähemmässä määrin juutalainen teurastustapa. Tätä tapahtuu niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Uskonnon opetus ja kulttuurien moninaisuus

Monet tuntuvat olevan sitä mieltä, että kulttuurien moninaisuutta on se, että kaikille vaikkapa opetetaan uskontoa samalla tavalla samalla tunnilla. Tällä lailla luodaan kuitenkin yksi yhtenäiskulttuuri, mikä on kulttuurien moninaisuuden vastakohta. Oikeaa kulttuurien moninaisuutta on oman uskonnon ja kulttuurin riittävä osaaminen, sekä muitten kulttuureiden tuntemus ja kunnioitus. Tästä maamme islamilainen tataariyhteisö ja juutalaisyhteisö ovat hyvänä esimerkkinä. Kunnioittamalla toisen oikeutta omaan identiteettiin, voi luontevasti olettaa samaa vastapalvelusta.

Uskonnon harjoittaminen

Positiivinen uskonnonvapaus, eli uskonnon harjoittaminen tai synagogan rakentaminen on juutalaisuuden ulkopuolisille helppo ymmärtää. Negatiivinen uskonnonvapaus, eli vapaus uskonnosta, on taasen usein vaikeampi ymmärtää.  Juutalaisuudessa uskonnon harjoittaminen ulottuu elämän jokaiselle osa-alueelle, oli kyse sitten keskusteluista, pukeutumisesta, kaupankäynnistä, maanviljelyksestä, eläinsuojelusta, lääketieteestä tai suhtautumisesta toisiin ihmisiin. Juutalaisuus pohtii elämän jokaista osa-aluetta, ja on hyvinkin mahdollista, että pitämällä itsestään fyysisesti huolta tai kohtelemalla kunnioittavasti vanhempia ihmisiä täyttää uskonnollista määräystä, vaikkei sitä itse välttämättä ymmärtäisikään. Näin ollen vapautus uskonnon harjoittamisesta on vaikea hahmottaa juutalaisesta näkökulmasta, koska juutalaisesta näkökulmasta koko elämänkaari ja sen koko kirjo on luontaisena osana uskontoa. Ulkopuolisen silmin jumalanpalvelus juutalaisuudessa on uskonnon harjoittamista, kun taas juutalaisesta näkökulmasta se on periaatteessa vain osa päivää, toki tärkeä osa.

 

Yaron Nadbornik 

Puheenjohtaja, Helsingin juutalainen seurakunta


Yaron NadbornikHelsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.