SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vapaus vakaumukseen - Suomessa ja maailmalla

Tammikuun 2017 loppupuolella järjestettiin uskonnonvapaus ja kotoutuminen -seminaari. Tilaisuudessa oli tarkoitus kuulla kristityksi kääntyneen tarina, mutta kyseinen henkilö perui tulonsa, ja hänen tarina luettiin anonyymina.

 

Pidän itseäni hyvin onnekkaana, että sain nuoruudessani tilaisuuden perehtyä rauhassa ja kunnolla eri uskontoihin ja varsinkin maailman kahteen pääuskontoon. Mitä enemmän tutustuin ja hain kysymyksiin vastauksia kriittisellä näkökulmalla, sitä enemmän menetin uskoni niihin ja koin onnellisuuden löytyvän uskontojen ulkopuolelta.

 

Väitän, että kaikki eivät ole olleet yhtä onnekkaita eivätkä saaneet vastaava tilaisuutta tutustua uskontoihin. Usein kuullaan uutisointia ja ennusteita, esimerkiksi arvion mukaan vuonna 2070. Mielenkiintoista, että voidaan ennustaa ihmisten vakaumusta puolen vuosisadan päähän, vai voidaanko? Eikö vakaumus ole jokaisen henkilökohtainen asia?

 

Surullinen totuus on, että harvalle avautuu yhtä onnekas tilaisuus kuin minulle määrittää oma uskontonsa perehtymällä niihin. Jos ei valtaosalle, niin useimmille maailman ihmisille määritellään mihin uskontokuntaan he kuuluvat jo ennen kuin he itse edes tulevat maailmaan, heiltä itseltään kysymättä. Monissa maissa ennalta määritellyn uskonnon kyseenalaistamista paheksutaan, ja mahdollisuus tutustua muihin uskontokuntiin ja vakaumuksiin on hyvin rajallinen. Ihmisiä on jopa teloitettu valtion taholta uskonnosta luopumisen vuoksi.

 

Ei ole uutta tietoa, että uskonnot ovat levittäytyneet väkivallalla ja verta vuodattamalla. Tiukan vallan käyttäminen ja vapauden riistäminen ovat valitettavasti välillä keinoja uskontojen ylläpitämiseen. Suhtautuminen uskontoihin ja vakaumuksiin on muuttunut kaikkialla, missä vapautta on onnistuttu saavuttamaan enemmän ja ilmapiiri on ollut vähemmän tiukka. Useimmiten pääuskonnon kannattajien määrä on laskenut, muut uskonnot ovat saaneet lisää edustajia ja uskonnottomien määrä on noussut.

 

Maailmalla on edelleen paljon maita, missä ihminen tietämättään, tai jopa vastoin tahtoaan, rekisteröidään kuuluvaksi tiettyyn uskontokuntaan. Omakohtainen vaikuttamismahdollisuus monille ei tule kuulonkaan. Henkilö, joka harkitsee vaihtaa tai luopua uskonnosta, saattaa joutua kohtaamaan paheksuntaa, painostusta, halveksuntaa ja vapauden riistoa. Laillisten oikeuksien puuttuminen tekee uskonnosta luopumisen hankalaksi, jos ei mahdottomaksi.

 

Onneksi Suomessa tilanne on maailman parhaimpia, ja hyvällä omatunnolla voi väittää, että edellä mainitut eivät päde Suomeen. Yhtä hyvällä omatunnolla voi kuitenkin todeta, että paljon parantamiseen varaa on, monillakin sektoreilla.

 

Lapsen maailmassa uskontoja ei tulisi väärinkäyttää. Monissa maissa lapsia saatetaan pakottaa seuraamaan jotain uskontoa vasten tahtoaan, eivätkä he voi halutessaan vaihtaa uskontoaan tai vakaumustaan tai jättäytyä näiden ulkopuolelle. Räikeimmissä tapauksissa lapset joutuvat kärsimään ihmisoikeuksien vastaisista, uskonnoilla perustelluista, haitallisista perinteistä. Näin surullisella tavalla ihmisoikeuksien toteutumattomuus vaikuttaa myös lapsiin.


Lapset eivät ole ainoita, joita tämä epäkohta koskee. Taatusti moni pitää yllättävänä, kun kuulee, kuinka moni aikuinen kärsii uskonnon- tai vakaumuksenvapauden puuttumisesta ja toivoo muutosta inhimillisempään suuntaan. Alkuun mainitsemani tapaus kristityksi kääntyneestä on valitettava esimerkki ristiriidasta, jossa henkilö haluaisi kertoa omista kokemuksistaan, mutta turvallisuutensa vuoksi ei voi. Muutettavaa on siis paljon. Vähintä olisi, ettei itseään tarvitsisi sensuroida kuten kristityksi kääntyneen kohdalla kävi. Monissa maissa uskonnosta luopujien ja ateistien kohdalla tilanne on mahdollisesti paljon huonompi.

Binar Mustafa
Varapuheenjohtaja - Helsingin seudun vapaa-ajattelijat ry


Binar MustafaHelsingin seudun vapaa-ajattelijat ry:n varapuheenjohtaja

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.