SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian hyvät tavat

Ekumenian hyvät tavat hyväksyttiin SEN:ssa 11.10.2012. Plakaattina hyvät tavat sopii varsin mainiosti seurakunnallisiin tiloihin, kouluihin ym.

 

Nämä suositukset vastaavat keskeisiin ekumeniaa koskeviin kysymyksiin. Miksi ekumenia on tärkeää? Millaiset periaatteet ohjaavat ekumeenista työtä? Ekumenian hyvät tavat on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kokoama ja vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa.

 

Kristityt yhdessä 

Ekumenian tavoite on Kristuksen kirkon näkyvä ykseys ja kristittyjen yhteinen todistus ja palvelu.

 

Yhteinen usko

Tunnustamme Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan. Uskomme Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään ja Poikaan ja Pyhään Henkeen.

 

Kunnioitus

Kunnioitamme kirkkojen erilaisia rukous- ja jumalanpalvelusperinteitä sekä uskonelämän eri muotoja. Ekumenia ei edellytä, että pitäisimme kaikkea toistemme perinteissä oikeana oppina.

 

Luottamus

Luotamme siihen, että Jeesuksen rukous ykseyden puolesta on vahvempi kuin kristittyjen hajaannus. Se rakentaa luottamusta ja avoimuutta välillemme.

 

Vuoropuhelu

Opimme ymmärtämään toisiamme, kun käymme tasaveroista vuoropuhelua. Opimme tuntemaan paremmin myös omaa perinnettämme.

 

Johtajat

Kunnioitamme kirkkojemme johtajia ja sitoudumme yhteistyöhön heidän kanssaan. Heidän tehtävänsä on edistää hyviä suhteita yhteisöjemme välillä.

 

Maailmanlaajuinen

Kuulumme maailmanlaajuiseen kristilliseen yhteisöön. Toimimme oikeudenmukaisuuden, rauhan, sovinnon ja luomakunnan eheyden puolesta kaikkien hyvän tahdon ihmisten kanssa.

 

Paikallinen

Annamme yhteisen ja uskottavan kristillisen todistuksen, kun opimme tuntemaan ja hyväksymme toinen toisemme. Saman paikkakunnan seurakuntien yhteistyö on näkyvä merkki kristittyjen yhteydestä.

 

Kyllä evankeliumin julistamiselle - ei käännyttämiselle

Iloitsemme siitä, että jokainen kristillinen yhteisö julistaa evankeliumia. Siinä ei saa kuitenkaan pyrkiä heikentämään tai katkaisemaan yksilön siteitä omaan kirkkoonsa.

 

Oikea tieto ja hyvä todistus

Sitoudumme antamaan totuudenmukaista tietoa toisistamme. Emme hyväksy julistusta tai tiedotusta, joka korostaa oman yhteisön ihannekuvaa ja antaa toisista kielteisen kuvan. Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.

 

11.lokakuuta 2012

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Ekumenian hyvät tavat.

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.