SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenian unelmia ja todellisuutta

Paneelissa Laura Hytti, Antti Siukonen, Jooa Vuorinen, Marjatta Jaanu-Schröder sekä pääsihteerit Colin Williams ja Heikki Huttunen. Keskustelua seuraamassa etualalla Sanna Ylä-Jussila, Antti Lehtinen, Risto Cantell, arkkipiispa Jukka Paarma, piispa Jozéf Wrobel ja arkkipiispa Leo. Paneelikeskustelussa yhteyteen ja uudistumiseen haastoivat Turun kirkkopäivillä 25.5.2007 TM Jooa Vuorinen (ort.), teol. yo Antti Siukonen (lut.), TM Marjatta Jaanu-Schröder (kat.), pääsihteeri Heikki Huttunen (SEN), pääsihteeri Colin Williams (Euroopan kirkkojen konferenssi). Puheenjohtajana toimi teol. yo Laura Hytti (lut.).
 
Arkkipiispa Leolla (ort.), arkkipiispa Jukka Paarmalla (lut.) ja piispa Jósef Wróbelilla oli myös puheenvuorot ja he siunasivat seminaarin osanottajat sen päätteeksi.
 
Seminaari oli osa kirkkopäiväohjelmistoa ja tapahtumapaikkana oli Pelastusarmeijan sali.


Mitä korkeammalla oksalla kirkossa keikutaan, sitä paremmin ekumenia toimii. Ekumenia toimii henkilösuhteiden voimalla, ja näkyyhän puun latvasta kauemmaksi kuin alimmilta oksilta. Näin olen kuullut p...
Kirkot elävät yhteiskunnassa ja ovat osa sitä. Viime aikoina yhteiskunnassa on tapahtunut yhä kiihtyvämmällä vauhdilla muutoksia, jotka joko välillisesti tai suoraan koskettavat myös kirkkoja ja niide...
Muukalainen on vieras, ehkä outo, joku joka ei kuulu meihin. Muukalainen on tullut muualta, esimerkiksi maahanmuuttaja. Hän voi olla pakolainen tai tullut työhön toiseen maahan. Hän on saattanut tulla...
Ekumenian unelmia ja todellisuutta -seminaarissa Turun Pelastusarmeijan salissa 25.5.2007 kuunneltiin ja keskusteltiin ekumeniasta ja sen tulevaisuudesta.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.