SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hengen Yhteyttä – NMKY:n Maailmanliiton synty 1855

NMKY:n ja NNKY:n rukousviikon tunnus.

Vuonna 1855 hyväksytty Nuorten Miesten Kristillisten Yhdistysten Maailmanliiton Pariisin Basis on ehkä 1800-luvun merkittävin ekumeeninen asiakirja. Vaikka se syntyaikanaan oli, Clifford Geerzin ilmaisua mukaillen, malli 1800-luvun alun NMKY:stä, siitä tuli myöhemmin malli NMKY:lle ja koko ekumeeniselle liikkeelle. Sekä Ylioppilaiden Kristillinen Maailmanliitto, NNKY että Kirkkojen Maailmanneuvosto hyväksyivät sen hieman modifioituna omiksi baasikseikseen. Myöhemmin ne tosin modifioivat omia baasiksiaan trinitaarisiksi.

 

Lue TT Martti Muukkosen pitämä esitelmä Pariisin Baasis 150 vuotta -juhlaseminaarissa 23.4.2005.

 

Pariisin baasiksen synty.pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.