SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä on ekumeniikka?

Tieteenalaa merkitsevä termi ekumeniikka on tullut saksan kielen Ökumenik-sanasta, jonka rinnakkaismuotona on usein .

Saksankielen sana Ökumene vastaa suomen ekumenia-sanaa. Ruotsinkielen sanalla ekumenik tarkoitetaan sekä ekumeniikkaa että ekumeniaa.

 

Ekumeniikasta lisää: 

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. 

  • Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan  
  • Fakulteten för .
  • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan
  •  tarjoaa taivaallisen hyvää tutkimusta - toppforskning mellan himmel och havSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.