SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mitä on ekumeniikka?

Tieteenalaa merkitsevä termi ekumeniikka on tullut saksan kielen Ökumenik-sanasta, jonka rinnakkaismuotona on usein .

Saksankielen sana Ökumene vastaa suomen ekumenia-sanaa. Ruotsinkielen sanalla ekumenik tarkoitetaan sekä ekumeniikkaa että ekumeniaa.

 

Ekumeniikasta lisää: 

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. 

  • Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan  
  • Fakulteten för .
  • Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan
  •  tarjoaa taivaallisen hyvää tutkimusta - toppforskning mellan himmel och havSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors