SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnot maailmalla 2012

 

Kristittyjen määrän odotetaan nousevan edelleen. Vuonna 2012 kristittyjen määrä koko maailman väestöstä on 33 prosenttia. Määrän odotetaan olevan 36 prosenttia vuonna 2050. Maailman koko väestö vuonna 2012 on noin 7 miljardia. Näistä kristityksi luetaan 33 prosenttia.

 

28. kerran julkaistun vuosittaisen lähetystyötä ja uskontoja koskevan tilaston ovat laatineet missiologit Todd M. Johnson, David B. Barrett (1927–2011), ja Peter F. Crossing (Center for the Study of Global Christianity, Gordon-Conwell Theological Seminary, USA). 

 

Voimakkain kasvu on tapahtunut muslimien määrässä. Voimakkainta vähennystä on tapahtunut ateistien ja uskonnottomien määrissä. Vuonna 2000 oli koko maailman väestöstä kristittyjen ja muslimien määrä yhteensä 53 prosenttia. Vuonna 2025 luku on noin 58 prosenttia ja vuonna 2100 noin 66 prosenttia. Kristittyjen ja muslimien yhteinen osuus koko maailman väestöstä vuonna on vuonna 2100 jo 2/3.

 

”Tästä seuraa, että kristittyjen ja muslimien välisten suhteitten pitää olla missiologisen työskentelyn prioriteettien kärjessä,” toteaa lähetysteologi Timo Vasko Kirkon lähetystyön keskuksesta. Vuonna 2012 kaikkiaan 417 000 lähetystyöntekijää työskentelee muualla kuin omassa maassaan. Järjestöjä, jotka lähettävät ulkomaille lähetystyöntekijöitä, on 4 900.

 

Roomalaiskatolilaiset suurin kristittyjen ryhmä

 

Maailman kaikista kristityistä roomalaiskatolilaisia on eniten, 1,187 miljoonaa eli 51 prosenttia maailman kaikista kristityistä, ja 16,8 prosenttia koko maailman väestöstä. Protestantteja on 432 miljoonaa eli kristityistä 18,7 prosenttia. Niin sanottuihin riippumattomiin kirkkoihin kuuluvia on 358 miljoonaa eli 15,3 prosenttia. Evankelisia kristittyjä on 298 miljoonaa eli 12,8 prosenttia. Ortodokseja on 276 miljoonaa ja 11,8 prosenttia. Anglikaaneja on 89 miljoonaa ja 3,8 prosenttia kaikista kristityistä.

 

Kristittyjen keskuudessa voimakkain määrällinen kasvu tapahtuu edelleen helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin kuuluvissa liikkeissä (näihin kuuluu myös jäseniä päällekkäisesti suurista kristillisistä yhteisöistä), joissa arvioidaan olevan mukana yhteensä 612 miljoonaa henkilöä.

 

Kristittyjen määrällinen kasvu on voimakkainta Afrikassa

 

Maanosista eniten kristittyjä on jäseninä yhteisöissään Euroopassa (sisältää Venäjän), 562 miljoonaa, (kasvu 0,21 trendiprosenttia).

Seuraavina tulevat:

Latinalainen Amerikka 549 miljoonaa, (1,18)

Afrikka 486 miljoonaa, (2,61)

Aasia 359 miljoonaa, (2,26)

Pohjois-Amerikka 225 miljoonaa, (0,63)

Oseania 24 miljoonaa, (1,21)

 

Kristittyjen määrällinen kasvu on voimakkainta Afrikassa.

”Lähetystyö tapahtuu kaikkialta kaikkialle. Eteläisen pallonpuoliskon kristittyjen osuus kaikessa lähetysyhteistyössä on jo merkittävästi nähtävissä eri puolilla maailmaa”, toteaa Timo Vasko.

 

Lisätietoja:
Timo Vasko, Lähetysteologi, missiologian dosentti, Kirkon lähetystyön keskus,

 

Maailman uskontotilasto (koko maailman väestöstä) näyttää suuntaa-antavasti seuraavalta:

 • kristittyjä on eniten, 2325 milj., 33,0 prosenttia,
 • muslimeja 1583 milj., 22,4 prosenttia,
 • hinduja 969 milj., 13,7 prosenttia,
 • uskonnottomia 661 milj., 9,3 prosenttia,
 • buddhalaisia 473 milj., 6,7 prosenttia,
 • kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 467 milj., 6,6 prosenttia,
 • kansanuskontojen kannattajia 264 milj., 3,7 prosenttia,
 • ateisteja 136 milj., 1,9 prosenttia,
 • uusien uskontojen kannattajia 63 milj., 0,9 prosenttia,
 • sikhejä 24 milj., 0,3 prosenttia,
 • juutalaisia 15 milj., 0,2 prosenttia,
 • muita 72 milj., 1,3 prosenttia

KT

 

graafinen esitys uskontotilastosta 2012

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.