SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ajankohtaista / Aktuellt

 


As European civil society and professional organisations working on asylum, migration, humanitarian assistance and human rights, we are shocked by the continuing humanitarian crisis at the bord...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostot kutsutaan vuosittain neuvonpitoon, jossa keskeisenä sisältönä on tiedonvaihto ja se, että jaostolaiset tutustuvat toisiinsa. Jaostopäivää vietettiin Helsingissä ma...

Paikallisekumeenista foorumia vietettiin 20.11.2021 Turussa paikallisten ortodoksien ja luterilaisen seurakunnan vieraina. Päivä oli iloisen jälleennäkemisen aikaa, sillä koronapande...
Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken esitteli 18.11.21 Turun taidekappelin ekumeenissa sarjassa Finlands svenska metodistkyrkania ja Suomen Metodistikirkkoa. Metodistiliike syntyi Englannissa 1700-l...
Remembrance Day on muistopäivä, jota vietetään 11.11. ensimmäisen maailmansodan päättymisen takia. Tästä päivästä on kehittynyt kaikkien kaatuneiden ja veteraanien muistopäivä. St Nicholas´ Angl...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä Oulussa 3.11.2021 järjestettiin syysseminaari jumalanpalveluksesta ja hengellisestä ykseydestä. Seminaaripaikkana palveli Oulun ev.-lut. tu...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Yhdenvertaisuusjaosto järjesti 21.10.2021 Helsingissä seminaarin ”Ulos koronasta – miten rakennamme yhdenvertaisuutta koronan jälkeen?” Puhujat arvioivat korona-ajan...
Kunnioituksen pelisäännöt on koottu neljällä eri paikkakunnalla (Tampere, Turku, Kuopio, Helsinki) seurakuntien työntekijöille, vapaaehtoisille ja luottamushenkilöille pidetyistä koulutuksista...Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen!

Olemme kokoontuneet tänne Oulun tuomiokirkkoon Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokoukseen liittyvään ekumeenise...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä vietettiin Oulun tuomiokirkossa 21.11.2021 ekumeenista jumalanpalvelusta. Palveluksen toteutukseen osallistui laaja joukko paikallisten seuraku...
Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia.


Suomen Ekumeenis...
Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo myönsi Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä 2.11.2021 oululaiselle rovasti TL Veijo Koivulalle Pyhän Karitsan Ritarikunnan komentajamerkin...

Ouluun syyskokoukseensa 2.-3.11.2021 kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Neuvosto valitsi 2.11.2021 yksimiel...
Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurak...
Katsomusopetus on monella tavalla uuden edessä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaoston seminaarissa 28.10.2021 keskusteltiin tulevaisuuden katsomusopetuksesta yhdenvertaisuuden nä...
USKOT-foorumi juhli 10-vuotisjuhlaa 27.10.2021. Ajatus uskontojenvälisen foorumin perustamisesta Suomeen syntyi 2000-luvun alussa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistise...
Vastuuviikon sunnuntaina 24.10.2021 vietettiin kansainvälistä messua Kulosaaren kirkossa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri pastori Mayvor Wärn-Rancken saarnasi Rauhan, ihmisoikeusien ja k...
Ilmaston ja Ilmakehän osaamiskeskus (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC) järjestää 7.-10. joulukuuta 2021 vaikuttavuusviikon, joka tarjoaa ajankohtaisia esityksiä ja keskusteluareena...
Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus Kokkolan BaptistikirkostaJumalanpalveluksen juonsi Laura Nygård. Puheen piti pastori Harri Kankare haastaen kuulijoita uskon, elämän ja lähimmäisen rohkeuteen...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset kuudennettoista teologiset neuvottelut pidettiin Suomen ortodoksisen kirkon kutsusta Tampereella 20.–21. lok...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto järjesti 21.10.2021 seminaarin Ulos koronasta - miten rakennamme yhdenvertaisuutta koronan jälkeen? Seminaarissa tarkasteltiin koronan vaikutuks...
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) ylimääräinen yleiskokous järjestettiin 14.-16. lokakuuta 2021 Brysselissä. Yleiskokoukseen osallistui edustajia 41 jäsenkirkosta, kristillisistä neuvostoi...
Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma eli Ketko on lukuvuonna 2020-2021 koronarajoitusten takia kokoontunut pitkältä etäyhteyksien välityksellä. Lauantaina 16.10.2021 Kristian Tienha...
Voiko Raamatusta, kristillisestä uskosta ja teologisesta pohdinnasta olla apua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa? Tähän kysymykseen keskittyy lokakuussa 2021 Suomen Ekumeenisen Neuvosto...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 11.10.2021 antanut vuoden 2022 julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että sanoma toiv...
Suomalaiset kirkonjohtajat tapasivat maanantaina 11.10. 2021 tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen ev.-lut. kirkon talolla Helsingissä. Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja,...
Ev.-lut. kirkkohallituksen teologisten asioiden yksikkö järjestää teologian iltapäiväwebinaarin 16.11.2021 klo 13–16. Aiheena on tällä kertaa kirkkoisien ja -äitien perintö & kirkkojen...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto toimii monenlaisissa verkostoissa ja yksi ulottuvuus on yhteydenpito Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisiin toimijoihin. Maanantaina 20.9.2021 Tanskan, Norjan, Viron, Islann...
SEN:n, Suomen Lähetysneuvoston ja Suomen Evankelisen Allianssin puheenjohtajat tapasivat 20.9.2021 ensimmäistä kertaa tällä kokoonpanolla. Tapaamisessa tutustuttiin kolmen järjestön toimintaan ja kesk...
Suomen YK-nuorten koordinoima Nuorten rauhanviikko järjestetään tänä vuonna 20.-25.9.2021.

Nuorten rauhanviikko perustuu YK:n turvallisuusneuvoston 2250: Nuoret rauha ja...
”Kirkkokunnat tutuiksi” -sarja

torstaisin kello 18 (24.11. keskiviikkona)

Turussa Pyhän Henrikin taidekappelin yhteisöön kuuluu 9 kristillistä kirkkoku...
Ilmaston ja Ilmakehän osaamiskeskus (Atmosphere and Climate Competence Center, ACCC) järjestää 7.-10. joulukuuta 2021 vaikuttavuusviikon, joka tarjoaa ajankohtaisia esityksiä ja keskusteluareena...
Onko Helsingissäkin nunnia? Mitä ne armolahjat oikein ovat? Miltä suitsukkeet tuoksuvat? Mikä meitä erilaisia kristittyjä yhdistää?
Haluaisitko tutustua erilaisiin kristillisiin perinteisiin...
Perjantaina 10.9.2021 Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat Espoon ev.-lut. hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikan Espoon tuomiokapitulissa. Vierailulla keskusteltiin muun muassa ekumeniast...
Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurak...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen toimeksiannosta Neuvoston yhdenvertaisuusjaosto on laatinut mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle. Malli on tarkoitettu käytettäväksi k...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto järjesti 25. elokuuta 2021 ajankohtaisen ja kiinnostavan webinaarin, jossa oli tavoitteena muodostaa realistinen kuva nykyisen maai...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöt kokoontuivat jo perinteeksi muodostuneeseen kumppanuusfoorumiin 1.9.2021, toki aikoihin sopivasti verkon välityksellä. Tapaamisessa keskityttiin...
Kirkkojen yhteistä ihmisoikeus- ja vastuullisuuskampanjaa, Ekumeeninen vastuuviikkoa, vietetään 17.-24. lokakuuta 2021. Teemana on Kohtuullisuus. Sitä tarkastellaan YK:n Agenda 2030 kes...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 9.-10.10.2021. Tämän vuoden teema on Usko ja epäusko. Kirkot saavat viettää yhteistä lähetyspyhää ja muistaa että, uskomme perusta on yl...
Suomen ev.-lut. Kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin perinteinen vuositapaaminen järjestettiin tänään 23.8.2021 verkkotapaamisena. Suomen Ekumeenisen Neuvost...
Kansainvälisten joukkojen vetäydyttyä maasta Afganistanin tilanne on huonontunut nopeammin kuin yleisesti arvioitiin.
Maailmalta kantautuvien raskaiden uutisten keskellä rukoilemme rauhan, turvaa etsivien ja kotoaan lähtemään pakotettujen puolesta:

Pyhä Jumala,
kiitos siitä, että olet l...
Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe liittyy maailmaanlaajaan rukouksen juhlaan ja toimintaan yhteisen kotimme suojelemiseksi. Kristuksen seuraaji...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat keskiviikkona 16.6.2021 pääsihteerin johdolla Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n edustajat toht. Regina Polakin ja toht. Kish...Armollinen Jumala, tuomme eteesi kaikki oman seurakuntamme alueella asuvat kiintiöpakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet. Sinä näet ne syyt, miksi he ovat joutuneet jä...
Ekumeeninen vastuuviikko on kirkkokuntien ja monien kristillisten järjestöjen yhteinen ihmisoikeuskampanja, jossa kirkot toimivat oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ekumeenista Vastuuviikkoa...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon ja erityisavustaja Markus Ylimaan 18.5.2021 aamupäivällä etäyhteyksien välityksellä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankoht...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteiskunnallisten kysymysten jaoston Globaalit kriisit ja globaali solidaarisuus -webinaari järjestettiin 11.5.2021 Studium Catholicumissa Helsingissä.
...
Helatorstaista helluntaihin kestävä Tulkoon Sinun Valtakuntasi -kampanja kutsuu suomalaisia rukoilemaan yhdessä. Videolla Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken kertoo rukou...
Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi -hanke, tuttavallisemmin KotoDia-hanke, tarjoaa koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja maahanmuuttajien parissa vapaaeht...
Espoon ja Kauniaisten ekumeeninen toimikunta julkaisee keväällä 2021 videosarjan ekumeniasta. Sarjan ensimmäisessä osassa keskitytään katolisen kirkon ekumeeniseen toimintaan. Veli Marie-Aug...
Haluatko tukea ekumeenista toimintaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta?
Voit liittyä Ekumenian ystävät -tukijoukkoihin ostamalla Suomen Ekumeenisen Neuvoston tietopaketin vuodeksi.

...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous hyväksyi 13.4.2021 Ovet auki ykseydelle ja yhteydelle - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 21.4.2021 kevätkokoukseen ja visio-ja strategiatyöhön etäyhteyksien välityksellä.
Kevätkokouksessa käsiteltiin Neuvoston puheenjohtajan arkkipiispa Tapio Luoma...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja arkkipiispa Tapio Luoma ojensi tunnustuksen etäyhteyden välityksellä Neuvoston kevätkokouksen yhteydessä 21.4.2021. Tunnustuksen vastaanottivat Domini...


Globaalit kriisit ja globaali solidaarisuus -webinaari
Yhteiskunnallisten kysymysten jaoston webinaari Zoom 11.5.2021 klo 16-17:30
Koronaviruksen aiheuttama...
Tulkoon Sinun Valtakuntasi on maailmanlaaja rukousliike, joka kutsuu kristittyjä ympäri maailmaa rukoilemaan helatorstaista helluntaihin 13.-23.5.2021, että yhä uudet ihmiset löytäisivät Je...
Tule mukaan tekemään Suomesta entistä ekumeenisempi maa, jossa erilaiset kristityt todella kohtaavat toinen toisiaan, oppivat toisiltaan ja pyrkivät löytämään yhteyttä eroavaisuuksien keskellä.
Suo...

SEN:n toimisto toivottaa kaikille siunattua hiljaista viikkoa ja pääsiäistä!
ERR:s kansli önskar alla en välsignad stilla vecka och påsk!


Pyhä Jumala. Sinä herä...
Jos kaupungilla tehtäisiin pikainen kysely, voisi äkkiseltään saada sen kuvan, että joulu on kristillisyyden tärkein juhla. Se kuva on kuitenkin väärä. Joulu on ehkä se kirkkopyhä, joka saa enit...
Pääsiäistervehdys muotoilee enkelin sanoman naisille: Kristus nousi kuolleista! ja sisältää vastauksen: Totisesti nousi! Pääsiäistervehdys on jumalanpalvelukseen kuuluva papin toivotus, johon kirkkoka...
Kirkkojen maailmanneuvosto on julkaissut rukouksia eri puolilta maailmaa COVID-19 -pandemian aiheuttamien vaikeuksien kanssa kamppailevilta kirkoilta.
Julkaisun tavoite on pukea sanoiksi suru...
Maria Mountraki on 28-vuotias Kalliossa asuva Suomen ortodoksisen kirkon edustaja Kirkkojen maailmanneuvoston kirkkojen kansainvälisiä asioita käsittelevässä Churches Comission of International Affair...
Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma, jossa jokainen voi puolustaa luontoa ja ilmastoa. Valot sammuvat tunniksi lauantaina 27.3.2021 kello 20.30–21.30. Earth Houria järjestää ympärist...
Pääsihteerin tervehdys: 100 päivää mittarissa

Olen nyt toiminut vähän yli sata päivää SEN:n pääsihteerinä. Tämä ei ole pitkä aika mutta joitain asioista olen jo pannu...
Turvapaikanhakuprosessissa on havaittu virheitä erityisesti niiden kohdalla, joiden asiaa käsiteltiin maahanmuuttovirastossa 2016 ja 2017. Tämä johtui pääosin siitä, että virastossa jouduttiin p...
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee stuertteja vuonna 2022 Saksan Karlsruhessa pidettävään 11. yleiskokoukseen aikavälillä 21.8. – 10.9.2022. Kokouksen teema on "Christ´s Love moves the worl...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on mukana Yleisradion ja Erätauko-säätiön käynnistämässä Hyvin sanottu -hankkeessa. Kyseessä on monivuotinen keskustelukulttuuri-hanke (2021-2026), jolla...
Annamaija Perkiömäen ja ja Mayvor Wärn-Ranckenin kahden vuoden työn tulos on kristillinen elämäntaitokirja, jossa kerrotaan ratkaisukeskeisistä työkaluista. Niitä voi käyttää arkielä...
Maailman rukouspäivä eli eli Naisten kansainvälistä rukouspäivä on vuosittainen maaliskuun ensimmäisenä perjantaina, tänä vuonna 5.3., vietettävä kristittyjen yhteinen rukouspäivä. Ekumeenisia ti...
Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeenisen vesiverkoston kampanja kutsuu pohtimaan veden merkitystä pääsiäispaaston aikana. Seven Weeksfor Water -kampanjaa (Seitsemän viikkoa vedelle) on vietetty vuodest...
The project “Baptism in times of change” is part of the
joint Nordic initiative Churches in Times of Change (CITC)
which focuses on changes in ecclesial practice and theology in the Nord...
Paastoaminen on vanha kristillinen perinne, jolla on lähtökohta Raamatussa. Jo paratiisissa Jumala antoi Aatamille ja Eevalle paastosäännön, käskyn olla syömättä hyvän ja pa...
Avoimen yliopiston Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike -opintojakso alkaa maaliskuussa, se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Kurssilla käsitellään muun muassa kirk...
Ajankohtaista tietoa ja maksutonta koulutusmateriaalia päivitetään KotoDia-hankkeen sivustolle kotodia.fi


Hanke pyrkii tukemaan seurakuntien kasvua kansainvälisenä yht...
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) Faith and Order-komissio on viime aikoina julkaissut useita asiakirjoja:Cultivate and Care - An Ecumenical Theology of Justice for and within Creation (2020)Ilma...
Helmikuun ensimmäisellä viikolla vietetään YK:n kansainvälistä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa (World Interfaith Harmony Week). Suomessa viikkoa vietetään monien eri tapahtumien...
Ekumeenisen rukousviikon (18.-25.1.2021) radiojumalanpalvelus on kuunneltavissa Yle Radio1:ssä su 24.1. klo 11.00. Tallenne tulee kuunneltavaksi lähetyksen jälkeen su 24.1. klo...
”Jotta teillä olisi minun iloni sydämessänne ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.” 
”Minä olen viinipuu, te olette oksat” 
”Te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy” 
”…sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät.”
”En sano teitä enää palvelijoiksi… Minä sanon teitä ystävikseni”
”Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä” 
”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä”
”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät”
Helsingin paikallisekumeeninen toimikunta järjesti Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä 18.1.2021 avoimen webinaarin teemalla Rauhantyö ja kirkkojen rooli rauhan välittäjänä.


Raam...
SEN:n jäsenkirkko etsii työntekijää Helsingissä sijaitsevaan toimistoonsa. Monipuolisen tehtävän työaika on 51% tai 77,5 h/kk.Lue lisää: Job vacancy – Office Manager – The Anglican Church o...
Teologian tohtori Petri Piiroisen teos Iankaikkiseen elämään julkaistiin joulun alla 2020.

Ortodoksinen kirkko on kiteyttänyt opetuksensa kristityn tiestä uskontunnustukseen, ja tässä kirjassa...
Pääsihteerin tervehdysNimeni on Mayvor Wärn-Rancken ja olen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) uusi pääsihteeri. Olen Finlands svenska metodistikyrkanin pastori. Olen toiminut myös piirikunnanjohtaja...
Jumala, rukoilemme maailman ja USA:n puolesta.
Pyydämme rauhaa ja sovintoa ihmisten välille.
Herra, armahda meitä.
Aamen.

Gud, vi ber för världen och USA...
Näitä stipendejä voivat hakea luterilaisen kirkon jäsenet, muut kiinnostuneet voivat tiedustella mahdollisia avustuksia omilta kirkkokunniltaan.

Ekumeeninen opintokurssi Etelä-Saksassa...
Rauhallista adventin aikaa, riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa ja lämmin kiitos yhteistyöstä kuluneen poikkeuksellisen vuoden aikana kaikille ekumenian ystäville. SEN:n toimisto on suljettu 22.-...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset viidennettoista teologiset neuvottelut pidettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kutsusta koronapandemi...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon oppikeskustelut käynnistyivät vuonna 1989, kun sotien jälkeinen eurooppalainen järjestys oli murroksessa. Ensimmäisessä dialog...
Ekumenia tarkoittaa kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyötä. Joulu on kristityille tärkeä juhla, jolloin muistellaan Jeesuksen, Vapahtajan syntymää. Kristillisten yhteisöjen joulunviettotavo...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat tapasivat etäyhteydellä 11.11.2020. Koronapandemian aikana kirkot ovat olleet monelta osin samanlaisten haasteiden ede...
Hinta talkooperiaatteella tehdylle kalenterille on kohtuullinen, 20 euroa - kaikki kalenterimyynnistä saatu tulo menee 100-prosenttisena Joensuun NNKY-yhdistykselle - tilauksia voi tehdä heti...
Viisi kirkkokuntaa, viisi erilaista, mutta samansuuntaista yhteiskunnallista opetusta. Evankelis-luterilaisen, helluntailaisen, ortodoksisen, katolisen ja reformoidun kirkon edustajat esittelev...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 27.10.2020 antanut vuoden 2021 julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että rukouspäivät Ekumeenisella...
Ekumeenista vastuuviikkoa vietetään 18.–25.10. teemalla Ihmisoikeuspuolustajat. Vastuuviikko on kirkkokuntien yhteinen ihmisoikeuskampanja. Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus järjestetään Uskela...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 5.10. syyskokoukseen, joka alunperin oli suunniteltu vietettäväksi Oulussa, mutt pidettiin Helsingissä hyödyntäen etäyhteyksiä ensimmäistä kertaa Neuvoston...
SEN:n 100-vuotisjuhlavuoden apurahan väitöstutkimukselleen vuonna 2017 saanut TM Sari Wagner väittelee 9.10.2020 kello 12 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Das vorausgesetz...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto tapasi sisäministeri Maria Ohisalon ja erityisavustaja Emilia Laaksosen 30.9.2020 iltapäivällä. Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista uskonnonvapauteen ja turv...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri vaihtuu marraskuussa. Uudeksi pääsihteeriksi on Neuvoston yleiskokouksessa 21.9.2020 valittu TM Mayvor Wärn-Rancken.


Suomen Ek...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus myönsi tunnustuksen ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa.
...
Kirkon tutkimuskeskus ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto julkaisivat 15.9.2020 Mari-Anna Auvisen ja Jyri Komulaisen toimittaman kirjan Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan (Kirkon Tutkimuskeskuksen julka...
Sofia Forum Suomi kokosi 9.–10.12.2019 eri taustoista tulevia yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja maapallon suuren haasteen eli ilmastonmuut...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kehottaa yhteiseen rukoukseen Morian leirillä tapahtuneen tuhoisan tulipalon vuoksi Kreikassa. Ylikansoitetulla leirillä asuu noin 13 000 turvapaikanhakijaa kur...
Onko Helsingissäkin nunnia? Mitä ne armolahjat oikein ovat? Miltä suitsukkeet tuoksuvat? Mikä meitä erilaisia kristittyjä yhdistää?
Haluaisitko tutustua erilaisiin kristillisiin perin...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä 10.-11.10.2020 teemalla Rakkauden kaksoiskäsky. Rakkauden kaksoiskäsky muistuttaa meitä kristityn tehtävästä p...
USKOT-foorumi ja Rauhankasvatusinstituutti järjestävät webinaarin uskonto- ja katsomusdialogista peilaten Aatos ja Amine -elokuvaan. Webinaarin moderaattorina toimii USKOT-foorumin uskonnonopet...
Luomakunnan aikaa vietetään vuonna 2020 teemalla Maan riemuvuosi. Suomen Ekumeeninen Neuvosto julkaisee suomennoksen kansainvälisen materiaalin keskeisimmistä osista. Käännöksen on laatinut Kati P..."Kristityn kutsumukseen kuuluu puolustaa sorrettujen oikeuksia. Kirkkojen maailmaneuvoston #ThursdaysInBlack-kampanjassa pukeudutaan to...
Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen...
Tässä on poimintoja kaikille avoimista tilaisuuksista, tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit päivitetään verkkosivustollemme. Tilannetta fyysisten kokoontumisten järjestämisen suhteen arvioidaa...
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) vuosittainen kesäkoulu ihmisoikeuksiin liittyvällä teemalla järjestetään tänä vuonna poikkeusolojen vuoksi verkossa 7.-10.7.2020 otsikolla "C...

Ai siis mikä Ketko? No siis tietenkin suomalaisen ekumeenisen liikkeen nuorten lippulaiva! Kansainvälisen ja Ekumeenisen Toiminnan Koulutusohjelma ei ole vain tuhti tietopaketti eri...
Euroopan kirkkojen konferenssin temaattinen ihmisoikeustyöryhmä

Elämme erityistä aikakautta kristittyjen historiassa Euroopassa ja kaikkialla maailmassa. Vuonna 2020 kri...
Ev.-lut. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat yhteistyössä valmistaneet rukouksia, joita voit hyödyntää seurakuntasi jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa juh...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kannustaa jäsenkirkkojaan ja kumppaneitaan osallistumaan kansainväliseen Tulkoon Sinun Valtakuntasi -rukoushaasteeseen helatorstaista
helluntaihin 21.-31.5.202...
Anglikaaninen kirkko Suomessa ja Dublin City Interfaith Forum järjestävät 15.5. klo 13 Suomen aikaa webinaarin kirkkojen toiminnasta pandemian aikana. Englanninkielisen webinaarin suomalaisia...
Helsingin ev.-lut. seurakuntien pappi Henri Järvinen osallistui 3.-5.3.2020 Skotlannin Glasgowssa järjestettyyn Ison-Britannian ja Irlannin kirkkojen ekumeenisen neuvoston (CTBI) konferenssiin,...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto allekirjoitti vetoomuksen Kreikan saarilla olevien turvapaikanhakijoiden leirien evakuoinnista koronaviruksen vuoksi. 42000 ihmistä asuu ilman mahdollisuutta hygieniaan j...
Reaktiona koronapandemiaan paavi Franciscus kutsuu kristittyjä maailmanlaajuisesti Isä meidän -rukoukseen keskiviikkona 25.3.2020 puolenpäivän aikaan, Suomen aikaa klo 13. Paavi kehottaa kaikkia krist...
Ensi vuoden ekumeenisen rukousviikon raamatunkohdan sanoin:

”Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Siinä minun...
Elämme koronapandemian synnyttämää poikkeuslain aikaa. Yhteiskuntamme on ryhtynyt turvaamaan heikommassa asemassa olevia riskiryhmiä ja pyrkinyt takaamaan sairaalahoidon sitä tarvitseville. Vanh...
Maamme on poikkeustilassa ja yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty. Monet seurakunnat tekevät nyt suosituksesta lähinnä etätyötä. Keskellämme elää myös maahanmuuttajia tai turvapaikanh...
Pohjoismaisten ja Baltian alueen ekumeenisten neuvostojen ja toimijoiden tapaaminen järjestettiin 10.-12.3.2020 Tallinnassa, Virossa. Juuri ennen kuin matkustamista on rajoitettu laajamittaisest...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komission CCIA:n 57. kokous pidettiin Brisbanessa, Australiassa 19.-21.2.2020.


Meillä oli tilaisuus tutustua alueen,...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 2.3.2020. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkok...

Laskiaistiistaina 25.2.2020 Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jaostolaiset oli kutsuttu Helsinkiin perehdytysaamupäivään tutustumaan Neuvoston toimintaan. Tämä tapaaminen järjestettiin eri...
Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 16. teologiset oppikeskustelut järjestetään toukokuussa Turun kristillisellä opistolla. Kokoukseen haetaan nyt stuerttia erilaisiin avustaviin teh...
Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa vieraili 11.2.2020 ryhmä ekumenian ja ihmisoikeuksien asiantuntijoita Nigeriasta. He edustavat mm. Nigerian kristillistä neuvostoa ja neuvoston perustamaa Ki...
Pohjoismainen ekumeeninen naiskomitea (NEKK) ja pohjoismainen WICAS (Women in Church and Society) kokoontuivat Oslossa marraskuussa 2019 (28. -30.11.2019). Suomesta mukana oli...
Suomalaiset kirkot ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat tehneet vahvaa yhteistyötä uskontojohtajien kanssa yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi Suomessa. Tuomitsemme kaikki vihateot toisia uskontoja...


Suomen Ekumeenisen Neuvoston vapaakristillinen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa lukukaudessa keskustelemaan kristittyjen ykseydestä ja vapaakristillisten kirkkojen toi...
Turun Tuomasmessu viettää 30-vuotisjuhlaa vuonna 2020. Turussa Tuomasmessu lähti aikanaan liikkeelle Varissuon kirkosta, missä järjestettiin myös 30-vuotisjuhlamessu 26.1.2020. Liturgina j...
Nordic Faith and Order -verkosto kokoontui 23.-24.1. Oslossa. Kokoontuminen oli merellisessä maisemassa Kirkon talossa, jossa sijaitsee myös paikallinen Ekumeeninen Neuvosto. Kauniissa peilityyn...
Ekumeenisen rukousviikon radiojumalanpalvelukseen kokoonnuttiin sankoin joukoin Järvenpään ev.-lut. kirkkoon Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä, lauantaina 18.1.2020. Yle Radio 1 lähettää juma...
Ekumeenisella rukousviikolla vietettiin Tuomasmessua ekumeenisessa hengessä Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä 19.1.2020. Messussa saarnasi baptistipastori Jan Edström, liturgina toimi Ekume...
Suomen Lähi-idän instituutin säätiö julistaa haettavaksi Suomen Konstantinus Yhdistyksen rahoittaman Aimo T. Nikolainen -stipendin (3 000€) ekumeeniseen tutkimukseen.Stipendi...
Tällä viikolla kristillisissä kirkoissa muistetaan Jeesuksen kastetta. Ortodoksisessa kirkossa teofaniaa vietettiin 6.1. ja luterilaisessa kirkossa Jeesuksen kastetta muistetaan sunnuntaina 12.1...
Ap. t. 28:8–10 Publiuksen isä makasi vuoteenomana; hänellä oli kuumetta ja paha vatsatauti. Paavali meni hänen luokseen, rukoili, pani kätensä hänen päälleen ja paransi hänet. Tämän jälkeen tuliv...
Ap. t. 28:3–6
Paavali keräsi sylyksen risuja ja pani ne nuotioon, mutta kuumuus ajoi sieltä esiin kyyn, ja se kävi kiinni Paavalin käteen. Kun saarelaiset näkivät käärmeen riippuvan hänen käd...
Ap. t. 28:1–2, 7
Päästyämme turvaan saimme tietää, että saari oli Malta. Saaren asukkaat kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen ääree...
Ap. t. 27:33–36 Vielä ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia syömään. Hän sanoi: »Jo neljättätoista päivää te olette eläneet jännityksen vallassa ettekä ole syöneet ruoan murenta. Siksi keh...
Ap. t. 27:20
Moneen päivään emme nähneet aurinkoa emmekä tähtiä, ja kun myrsky yhä raivosi ankarana, menetimme lopulta kaiken toivon selvitä hengissä.
Psalmi 119:105–110 Markus 4:35–4...
Ap. t. 27:23–26
Viime yönä näet vierelläni seisoi sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä palvelen. Enkeli sanoi: ’Älä pelkää, Paavali. Sinä olet vielä seisova keisarin edessä, j...
Ap. t. 27:22,34 ”Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu… yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään.”
Psa...
Ap. t. 27:18–19, 21
”Kun rajumyrsky yhä vain ahdisti laivaamme, miehet heittivät seuraavana päivänä osan lastista yli laidan, ja kolmantena päivänä he omin käsin viskasivat kaiken irtaimen kannelta...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivää rukousta ykseyden puolesta vuosittain aina samaan aikaan, 18.-25. tammikuuta. Vuonna 2020 materiaali tulee Maltan kristityilt...
Al-Holin leirillä elävät aikuiset ja lapset haastavat käsitystämme ihmisoikeuksista ja moraalisesta vastuustamme poikkeuksellisella tavalla. Tämä vastuu koskee sekä yksilöitä että koko yhteiskun...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusärjestön, Suomen NNKY-liikkeen maailmanneuvosto kokosi marraskuussa 2019 Johannesburgiin, Etelä-Afrikkaan, yli 500 naista eri puolilta maailmaa. Suomen del...
Lucian päivänä 13.12.2019 Suomen Ekumeeninen Neuvosto muistaa esirukouksessaan turvapaikanhakijoita, käännytettyjä ja paperittomia. Kristillisten kirkkojen työntekijät ja vapaaehtoiset kulkevat...
Sofia Forum Suomi kokosi 9.–10.12.2019 eri taustoista tulevia yhteiskuntavaikuttajia ja asiantuntijoita Kulttuurikeskus Sofiaan pohtimaan konkreettisia ratkaisumalleja maapallon suuren haasteen el...
Kaipaako uskonnollinen yhteisönne viestinnällistä osaamista kriisitilanteissa?

USKOT-foorumi ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestävät kriisiviestintäkoulutuksen erityisestivähemmistö...
Lämpimästi tervetuloa Vihapuheesta myötätuntoon -seminaaritapahtumaan, jossa keskustellaan vihapuheeseen liittyvistä teemoista ja pohditaan mahdollisuuksia myötätunnon lisäämiseen suom...
Sisältyikö isä Erkki Piiroisen vuorokauteen enemmän kuin kaksikymmentäneljä tuntia? Kysymys herää, kun lukee uutta kiehtovaa kirjaa Isä Erkki muistoissamme. Runsaalla kahdellasadalla sivulla liikutaan...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaari Ekumenian uudet tuulet – vastaanottavan ekumenian malli järjestettiin 12.11.2019 Joensuun ortodoksisen seurakunnan seurakuntasalissa. Reseptiivinen ekumen...
Joensuun vapaaseurakunta isännöi Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen ohjelmaan kuulunutta ekumeenista iltakirkkoa 11.11.2019 seurakunnan Kanervalatalolla. Kristittyjen yhteisen rukouksen henge...
Vuoden 2020 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden teemat. Ystävällisyyden osoittaminen ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyölle...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) hyväksyi syyskokouksessaan Joensuussa 11.11.2019 Suomen Merimieskirkko ry:n hakemuksen kumppanuusjärjestöksi. Merimieskirkon edustajana kokouksessa oli pääsiht...
Hei nuori äiti tai isä! DUUNI -hanke tukee nuoria vanhempia löytämään työ- tai opiskelupaikan. Ryhmät on tarkoitettu nuorille pienten lasten äideille ja isille, jotka ovat työttömiä tai vailla koul...
Luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko allekirjoittivat asiakirjan Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999. Juhlaseminaari 20-vuotismerkkipäivän kunniaksi järjeste...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kasvatusasioiden jaosto järjesti 3.-7.10.2019 opinto- ja pyhiinvaellusmatkan Belgiaan. Matkan ohjelma koostui belgialaiseen uskonnonopetukseen tutustumisesta ja vierai...
Onko maailma päättänyt olla hiljaa Kongon kärsimyksistä? Haluaisin pyytää suomalaisia muistamaan Kongon kansaa. Me kärsimme ja maailma on sulkenut silmänsä! Pyydän teitä avaamaan silmänne. – ...
State of Europe Forum kutsuu kaikkia Euroopan tulevaisuudesta kiinnostuneita EU:n puheenjohtajakaupunkiin.
Ekumeenisen vastuuviikon Tuomasmessussa Mikael Agricolan kirkossa 27.10.2019 liturgina toimi Tuija Samila (lut.) ja saarnasi isä Heikki Huttunen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta...
Vastuuviikon ekumeeninen jumalanpalvelus toimitettiin Porvoon tuomiokirkossa sunnuntaina 20.10.2019 klo 18.00. Radio YLE 1 lähettää jumalanpalveluksen sunnuntaina 27.10.2019 klo 11:00. Kuuntele juma...
Luterilaisen maailmanliiton konsultaatio Addis Abebassa 21.-27.10.2019 etsii näkökulmia luterilaiseen identiteettiin tämän päivän globaalissa todellisuudessa. Kokouksessa on noin 80 osanottajaa...
Helsingin ekumeeninen toimikunta osallistui Ekumeenisen vastuuviikon #ihmisoikeuskellot haasteeseen ja kutsui rukoilemaan ihmisoikeuksien ja ihmisoikeuspuolustajien puolesta toisena ekum...
YK:n päivän jumalanpalvelusta vietettiin torstaina 24.10.2019 klo 10 Helsingin tuomiokirkossa. Puhujavieras artikkelitoimittaja, rovasti ja rauhanturvaajien sotilaspappina Libanonissa työskennelly...Porvoon yhteisön kirkkojen edustajat kokoontuivat Portoon, Portugaliin 10.–12. lokakuuta 2019 neuvotteluun teemalla Kirkkojen ääni julkisess...
Tänään 23.10.2019 julkistettavan raportin mukaan Suomen tulisi parantaa erityisesti maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille tarjottavien palveluiden laatua ja saavutettavuutta.

...
"Uutisemme täyttyvät enemmän hyökkääjistä kuin puolustajista. Mutta meille on annettu tämä päivä, vielä meillä on aikaa oppia ja opettaa empatiaa, toimia toistemme hyväksi, juuri tänään voimme puhua h...
Kurssi järjestetään Kööpenhaminassa Kristittyjen ykseyden rukousviikolla 16.-19.1.2020. Ilmoittautumiset 10. joulukuuta mennessä:


Kurssilla tut...
Ekumeenista Vastuuviikkoa vietetään vuosina 2019-2020 teemalla Ihmisoikeuspuolustajat. Ihmisoikeuspuolustaja on henkilö, joka puolustaa ihmisoikeuksia rauhanomaisesti. Kampanjan viestin muka...
Yhdenvertainen ei ole samanlainen. Olemme erilaisia ja erilaisuuden moninaisuudessa olemme yhdenvertaisia. Kristillisestä ajattelusta kumpuaa käsitys siitä, että sanoma pelastuksesta kuulu...
Suomi muuttuu monikulttuurisemmaksi. Miten seurakunnat vastaavat haasteeseen?

Suomen Helluntaikirkon syyskuussa 2019 julkaiseman Kaikkien kansojen koti -kirjan johtoajatus on, että...
Indonesialainen delegaatio vieraili suurlähettiläs Wiwiek Setyawati Firman johdolla 1.10.2019 Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja evankelisluterilaisen kirkkohallituksen vieraana. Lämmi...
Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Espoossa perjantaina 27.9.2019. Tämän vuotisen foorumin teemana oli uusien seurakuntalaisten toivottaminen tervetulleeksi seurakunnissa ja paikallisekumeenis...
Kuuden hengen ystäväryhmällä kuljimme yhteistä matkaa Kreikan Patmos-saarella 21.-28.9.2019. Vaellusviikkoomme sijoittui myös apostoli Johanneksen muistopäivä 26.9. ja pääsimme osallistumaan siihen li...
Kolmisenkymmentä Euroopan kirkkojen konferenssin jäsenkirkkojen ekumeenista asiantuntijaa kokoontui Lopella Helsingin ortodoksisen seurakunnan leirikeskus Kaunisniemessä 24.-26.9.2019. Kyseessä...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 12.-13.10.2019 teemalla Kiitollisuus. Ekumeeninen kirkkojen yhteinen lähetys on elpynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Arushan kokouksen...
Tiistaina 10. syyskuuta SEN:n ruotsinkielinen jaosto järjesti seminaarin kristillisestä avioliitosta ekumeenisessa valossa Helsingin baptistiseurakunnan Betelkirkossa. Puhumaan oli kutsut...

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostojen edustajat kokoontuivat 12.9.2019 Helsingin Vuosaareen kulttuurikeskus Sofiaan. Jaostojen kolmivuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa, ja Neuvosto a...
Katoliselle professori Stephen Bevansille ojennettiin Ekumeenisen Neuvoston pöytästandaari perjantaina 23.8. Puheessaan pääsihteeri Mari-Anna Auvinen onnitteli professori Bevansia 75-vuotispäiv...
Luomakunnan aika (Season of Creation tai Time for Creation) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukousjaksosta luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakii...
Olemme kirkoissamme seuranneet huolestuneina useiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia turvattomille alueille ja mahdollisesti jopa kuolemanvaaraan. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet...
Onko Helsingissäkin nunnia?
Mitä ne armolahjat oikein ovat?
Miltä suitsukkeet tuoksuvat?
Mikä meitä erilaisia kristittyjä yhdistää?

Haluaisitko tutustua erilaisiin kris...
Rovasti ja kirjailija isä Erkki Piiroisen syntymän 100-vuotisjuhlaksi julkaistaan loppuvuodesta juhlakirja. Suomen Ekumeeninisen Neuvoston entinen pääsihteeri Risto Cantell on kirjoittanut teoksee...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston delegaatio vieraili 12.6.2019 sisäministeriössä kansliapäällikkö Ilkka Salmen vastaanottamana. Delegaatio vei ministeriöön uuden Turvaa kirkosta -ohjeistus kirkkoturvan...
Ohjeistus on tarkoitettu avuksi ja tueksi seurakuntien
työntekijöille ja vapaaehtoisille tilanteessa, jossa yksittäinen henkilö tai perhe kääntyy kirkon
tai kristillisen yhteisön puoleen hakeak...
The Conference of European Churches (CEC) would like to invite applications from young adults in its Member Churches to participate as stewards at the CEC Peace Conference 2019. Th...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus piti kevätkauden viimeisen kokouksensa maanantaina 3.6.2019 aurinkoisella Tampereella Vapaakirkon Teopolis-keskuksessa. Päivän aikana päästiin myös viera...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteen vuosittain keskustelemaan järjestöjen ajankohtaisista teemoista, ekumeniasta ja yhteistyömahdollisuuksista. Foorumi jär...
YTM Talvikki Ahonen väitteli aiheesta nykyaikainen kirkkoturvatoiminta Suomessa 24.5. Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Talvikki Ahonen käytti läht...
Edellisen toiminnanjohtajamme siirtyessä uusien haasteiden pariin, haemme uutta toiminnanjohtajaa. Mielenkiintoinen ja monipuolinen tehtävänkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttam...
Professori Stephen Bevans SVD luennoi iltapäiväseminaarissa Studium Catholicumissa Helsingissä 15.5.2019. Laajentuneen katolisen kulttuurikeskuksen salissa kuultiin innostavaa pohdintaa kri...


Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 23.4.2019. Tapaamisessa vaihde...

SEN:n kevätseminaarin 26.4.2019 teemana oli Puhumme hyvää toisista ja se tarkasteli vihapuheen vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuteen sekä uskomusten vaikutusta vihapuheen syntymise...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui kevätseminaariin ja -kokoukseensa Kallion seurakunnan Alppilan kirkkoon Helsingissä 26.4.2019. Kokous osui pääsiäisviikolle tai kirkkaalle viikolle...
Pääsiäistervehdys muotoilee enkelin sanoman naisille: Kristus nousi kuolleista! ja sisältää vastauksen: Totisesti nousi! Pääsiäistervehdys on jumalanpalvelukseen kuuluva papin toivotus, johon kirkkoka...
Kiirastorstain aamuna 18.4. toimitettiin Studium Catholicumissa Helsingissä jumalanpalvelus Kristuksen apostoleilleen suorittaman jalkojenpesun muistoksi. Liturgian toimittivat ortodoksisen...

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumeenisesti...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai 3.4.2019 vieraakseen professori Aila Lauhan ja opiskelijaryhmän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike...
Jukka Leppilampi kävi vierailulla SEN:n toimistolla 2.4.2019. Keskustelussa pääsihteerin kanssa pohdittiin muun muassa ekumeenista spiritualiteettia sekä estetiikan että musiikin teologisia ja...
Me allekirjoittaneet olemme seuranneet järkyttyneinä ja surullisina eri uskontojen edustajiin maailmalla kohdistuneita väkivallantekoja. Myös Suomessa ihmiset ovat joutuneet kärsimään häirinnästä ja...
SEN:n Kasvatusasioiden jaosto järjesti 22.3.2019 seminaarin Ekumeeninen kasvatus ja uskontodialogi Helsingin katolisen Pyhän Henrikin katedraalin seurakuntasalissa. Seminaarissa pohdittiin monel...
KMN:n kansainvälisten asiain komissio CCIA piti vuosittaisen kokouksensa Balilla, Indonesiassa 24.-28.2.2019. Komission suomalaiset jäsenet Maria Mountraki (ort.) ja Hanna Ojanen (ev. lut.)...
Sunnuntaina 17.3.2019 vietettiin Ketko-kurssin päätöstilaisuutta Helsingissä. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman kurssitodistuksen saivat tänään yhdeksäntoista henkilöä, joi...
SEN:n Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto järjesti 15.3.2019 Helsingissä seminaarin otsikolla Kastettu Kristukseen, ”hyvyyteen” vai ei ollenkaan? – Kasteen rooli ja merkitys muuttuneessa...
Caritaksen paastokeräys tukee vesihuollon parantamista Jaruman kylässä Boliviassa.
Maailman rukouspäivää eli Naisten kansainvälistä rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Suomessa rukouspäivän viettoa koordinoi NNKY. Vuoden 2019 aineiston ovat l...
Viron kirkkojen neuvoston 30. vuosipäivää vietettiin 21. helmikuuta 2019 Tallinnan ruotsalaisessa Pyhän Mikaelin kirkossa.


Juhlavuoden puheen piti Viron arkkipiispa e...
Mitä kristillinen hengellisyys voi antaa keskellä ekologista kriisiä? Ekumeeninen hiljaisuuden ja pohdinnan viikonloppu Enonkosken luostariyhteisössä pe-su 26.-28.4.2019
...
Mitä uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat? Toteutuuko uskonnon- tai vakaumuksen vapaus Suomessa? Näitä kysymyksiä tarkasteltiin Helsingissä keskiviikkona 6.2.2019 Eduskunnan k...
Peace in ourselves - peace in our families - peace in our continent Europe Neighbours-Meeting of the Ecumenical Forum of European Christian Women29. May – 3. June 2019...
Be1 (Be One) -kurssi, joka sai alkunsa European Fellowship of Christian Youth-järjestön ja SEN:n Nuorisojaoston yhteisestä aloitteesta vuonna 2016, on järjestetty nyt kolme kertaa. Vuosien...
Osa YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa 5.2.2019 kello 19 Nukketeatteri Sampossa, Helsingissä.
Kahden kansankirkon Oulussa toimivat piispat kohtasivat kristittyjen ykseyden rukousviikon hengessä torstaina 24.1. Oulun piispantalossa. Luterilainen piispa Jukka Keskitalo ja ortodoksinen piis...
Old Catholic Theology in its Ecumenical Context, Utrecht 7.-12.7.2019
Doctrines divides - Spirituality unites? , Strasbourg 3.-10.7.2019

Ekumeenisen rukousviikon radioitavaa jumalanpalvelusta vietettiin 19.1.2019 Rovaniemellä. Jumalanpalvelus on kuunneltavissa Yle Areenassa kuukauden ajan. Luterilaisen pääkirkon kauniin...
Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä 18.1.2019., ekumeenisen rukousviikon alkaessa, Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Helsingin Ekumeeninen toimikunta kutsuivat ekumeeniseen rukoushetkeen Uspenskin ka...
Ruotsin kirkko (Svenska kyrkan) järjesti Uppsalassa 5.-6.12.2018 seminaarin, jonka aiheena oli Ruotsin kirkon 20 vuoden aikana tehty työ seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi kirkon piirissä...
SEN:n Lapsi- ja nuorisotyönjaoston (ent. Nuorisojaosto) 80-vuotista historiaa muisteliin Nuutinpäivänä 13.1.2019 Helsingissä hotelli Jollas89:ssä.
Transforming Ecumenism – ”listen to what the Spirit is saying to the churches”
(Rev 2:7) International Conference on Receptive Ecumenism 22 – 25 June 2020, Sigtuna, Sweden.

This conferen...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ilmoitti keskuskomiteansa kokouksessa toukokuussa 2018 ettei pääsihteeri Olav Fykse Tveit tavoittele kolmatta pääsihteerikautta. KMN hakee nyt uutta pääsihteeriä jä...
Hänen nimensä on Herra Sebaot
Ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman
Tyytykää siihen, mitä teillä on
Anteeksiantava ja laupias on Herra
Kun myönnätte, sanokaa vain: ’Kyllä’, kun kiellätte, sanokaa: ’Ei’
SEN:n Kasvatusasoiden jaosto kutsui yhteistyökumppaninsa perinteiseen Lucia-juhlaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan tiloihin 14.12.2018.

Apostoli Jaakobin ja suurmarttyyri Katariinan kirk...
Yli 30 Euroopan kristillisten kirkkojen johtajaa on allekirjoittanut joulun
lähestyessä julkilausuman, jossa vedotaan ihmisarvoisemman pakolaispolitiikan puolesta. 
Tärkeät aiheet ja tehtävät kutsuvat meitä yhteiseen rukoukseen tammikuussa 2019, kun vietämme kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa. Ekumeenisen rukousviikon teema "Olkaa rehellis...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 28.11.2018 antanut vuoden 2019 rukouspäiväjulistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä.
Mitä: Johtajien 181-rukouspäivä
Milloin: Pe 18.1.2019 klo 10-17
Missä: Suhe Seurakunta (Pengerkuja 6, Helsinki)


Aamupäivän teema 181-rukouspäivässä on yksey...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjesti 22.11.2018 seminaari-iltapäivän otsikolla Uskon aitouden arviointi - puheenvuoroja eri kirkkokunnista. Seminaarin teema oli seurakuntalaisemme turvapaikanhakijo...
Joensuussa Itä-Suomen Yliopistossa julkaistiin 21.11.2018 professori Antti Raunion syntymäpäivän kunniaksi juhlakirja. Professori Raunio on ekumeniikan ja etenkin suomalaisen Luther-tutkimuksen kan...
Jyväskylään syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 12.11.2018 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan toimi...
Nordisk ekumenisk kvinnokommitté (NEKK) ja Luterilaisen maailmanliiton pohjoismainen WICAS–ryhmä kokoontuivat lokakuun lopulla 25.−27.10.2018 Uppsalassa Ruotsissa. Teologian opiskelija Saija Kai...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston konsultaatio saksalaisen kansallisen ekumeenisen neuvoston kanssa pidettiin Frankfurtissa 29.–30.10.2018. Yhteistyö neuvostojen välillä on alkanut kolme vuotta...
WSCF ja Euroopan neuvosto järjestivät
kouluttautumisviikon 21.-27.10.2018 Strasbourgissa, Ranskassa. WSCF on maailmanvanhin kansainvälinen opiskelijajärjestö, joka kokoaa yhteen nuoria aikuisia eri...
Tämän vuotisen Vastuuviikon päätteeksi vietettiin Tuomasmessua Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä 28.10.2018. Messussa saarnasi SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, liturgina toimi Jaana...
Baijerin maakirkon koulutuskeskuksessa Josefstalissa, Etelä-Saksassa järjestetään vuosittain ekumeeninen opintokurssi. Seuraava kurssi järjestetään 13.–22.5.2019 teemalla "Rediscovering Spi...

SEN:n yhdenvertaisuusjaosto järjesti 27.10.2018 seminaarin, jossa perehdyttiin uskonnonvapauskysymyksiin asiantuntijapuheenvuorojen evästämänä. Seminaarissa kysyttiin, miten ja missä...
Jordanian ja Pyhän maan luterilaisen kirkon (ELCJHL) piispa emeritus Munib Younan vieraili puhumassa ekumeenisessa aamurukouksessa torstaina 25.10.2018 Studium Catholicumissa.

...
Vastuuviikon ekumeenista kirkkovaellusta ja ristisaattoa vietettiin Helsingissä 21.10. kauniissa syyssäässä. Vaelluksen aikana vierailtiin Pyhän kolminaisuuden ortodoksisessa kirkossa, Pyhän...
Kansainvälinen ekumeeninen BE1 (BeOne)-koulutus järjestetään ekumeenisella rukousviikolla Budapestissa, Unkarissa 17.-20.1.2019, neljän päivän leirinä torstaista sunnuntaihin.

BE1-kurssi on t...
NIME:n (Nordic Institute for Mission studies and Ecumenics) seminaari Quo Vadis? Christians and Christianity in the Middle East: Conflict, Migration and Future Challenges VID Erikoistu...
Jumala, kiitos elämän lahjasta.
Kiitos, että loit ihmisen omaksi kuvaksesi.
Loit meidät kuvasi kaltaiseksi – mieheksi ja naiseksi.

Kiitos Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli ri...

Joensuussa järjestettiin 5.10.2018 paikallisekumeeninen foorumi, jonka aiheena oli ekumeeninen avioliitto. Tapahtuman järjestäjinä olivat Suomen Ekumeenisen Neuvoston paikallisekumenian...
Helluntailaiset ja luterilaiset järjestivät sovintotapahtuman helluntailiikkeen syyspäivien yhteydessä Helsingin Saalemissa 4.10.2018. Piispa Matti Repo piti tilaisuudessa esitelmän, jossa hän...
Ekumeeniseen kiitosrukoukseen kokoonnuttiin runsain joukoin Studium Catholicumille Helsingissä 4.10.2018. Rukoilijoilla oli erityinen aihe juhlaan, on nimittäin kulunut kymmenen vuotta siitä...
Euroopan kansallisten ekumeenisten
neuvostojen pääsihteerit tapasivat Wienissä 24.-27.9.2018. Wienin aurinkoinen
ja jo viilenevä ilma tuntui puutarhassa, jossa jokainen kokouspäivä aloitettiin...
Mitä monikulttuurisuus merkitsee seurakunnan
johtamisessa ja seurakuntakulttuurin uudistumisessa?
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry ja Suomen NMKY herättelivät keskustelua arjen turvallisuudesta Kokonaisturvallisuusmessuilla Lahden Messukeskuksessa...
Ohjelma 12:30 Avaus
Kirkkojen maailmanneuvosto 70 vuotta – oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaelluksella Piispa dos. Simo Peura Rauhantyön teologia – oik...
Monia eri kirkkokuntia edustava ekumeeninen seurakunta yhtyi kiitosakatistokseen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja kokoontui rukoushetkeen kirkon pihassa 6.9.2018. Kyse oli jo perinteeksi muo...
Kaikkien Suomen kirkkojen
yhteinen ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen
Vastuuviikko, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään
naisten ja mi...
Tänä vuonna Ekumeenisen Vastuuviikon teema on naisten työ. Teema on monin tavoin sekä mielenkiintoinen että haasteellinen. Naisten tekemä työhän ympäröi meidät kaikkialla. Usein se on kuitenkin kans...
Enkeli-hanke on dialogisin menetelmin toteutettava sosiaalisen- ja julkisen tilan taidehanke, jossa yhteisöt eri uskontokunnista ja niiden ulkopuolelta luovat enkelikuvastoa osaksi Helsingi...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) X yleiskokous kokoontui Serbiassa, Soko Gradissa sijaitsevassa Pyhän Nikolaoksen luostarissa 7.-12.8.2018 teemalla ”Jos sinä nyt t...
USKOT-foorumi kerää yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa uhrien, uhrien läheisten ja silminnäkijöiden ilmoituksia Suomessa tapahtuneista viharikoksista.
Ilmoitusten pohjalta laad...
Miltä luterilaisuus näyttää maailmalla? Onko Helsingissäkin nunnia? Mitä ne armolahjat oikein ovat? Miltä suitsukkeet tuoksuvat?
Mikä meitä erilaisia kristittyjä yhdistää?

Haluaisitko tutust...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkkojen johtajat kokoontuivat ekumeeniseen yhteisneuvotteluun kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä 16.8.2018. Tapaamisessa vaihdettiin kirkkokunti...
Professori (em.) Reijo E. Heinosen 80-vuotisjuhlaseminaari järjestetään perjantaina 21. syyskuuta 2018, alkaen kello 13. Seminaari pidetään Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiede...


#turvallinenseurakunta -symposiumi on työntekijöiden täydennyskoulutusta, joka on avoin myös kaikille muille kiinnostuneille.


Symposiumin teemoja ovat esimerkiksi:kulttuurin...
Fransiskaanimaallikot OFS juhlivat 70. toimintavuottaan Suomessa elokuussa piispanmessulla Helsingissä ja lokakuussa Raumalla juhlajumalanpalveluksen ja kulttuuriohjelman merkeissä.

Tiist...
Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on vuonna 1947 perustettu itsenäinen valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää ekumeenista ja uskontojen- ja katsomustenvälistä vuorovaikutusta...
EPRID (European Platform against Religious Intolerance and Discrimination) eli uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja syrjinnän vastainen eurooppalainen foorumi aloittaa uuden #FoRBDefender liikkeen...
Avustaja on lapsen huoltajan valtuuttama henkilö, joka on
perehtynyt lapsen tilanteeseen ja hänen perheensä turvapaikkaprosessiin.
Avustaja tuntee perheen ja lapsi kokee hänet turvalliseksi ja l...
Kirkkojen maailmanneuvosto järjesti 21.6.2018 Genevessä tapaamisen, jossa paavi Franciscus piti puheen ykseydestä. Hän onnitteli 70-vuotiasta Kirkkojen maailmanneuvostoa ja sanoi, että luku...
Pyhä isä, paavi Franciscus saapui autosaattueessa Kirkkojen maailmanneuvoston Ekumeeniseen keskukseen Genevessä. Neuvostolla on meneillään keskuskomitean kokous, johon osallistuu jäsenkirkko...
Maria Wolfram on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka tekee maalauksia ja installaatioita. Hän on prosessiorientoitunut ja maalaa ensisijaisesti öljyväreillä mutta myös mm. musteella ja akryylillä kank...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on käynyt yhteisneuvotteluja Maahanmuuttoviraston kanssa turvapaikanhakijoiden tilanteesta vuodesta 2016. 13.6. järjestettiin Maahanmuuttovirastossa pyöreän pöyd...
Kutsumalla Suomen kaikkien kirkkojen yhteisen ihmisoikeuskampanjan, Ekumeenisen vastuuviikon, lähettilään vierailemaan seurakunnan tilaisuuteen, koulun oppitunnille tai muuhun tapahtumaan pääsette koh...
SEN:n kumppanuusjärjestöt kokoontuivat yhteiseen foorumiin Helsingissä 12.6.2018. Tapaamisessa tutustuttiin ja vaihdettiin ajankohtaiset kuulumiset järjestöjen työkentältä ja SEN:n toimistol...
Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous pidettiin Novi Sadissa, Serbiassa 31.5.-6.6.2018. Novi Sad tarkoittaa uutta kaupunkia ja kaupunki onkin eurooppalaisittain varsin nuori. Se sijaitsee Tona...
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) ja Maailman evankelinen allianssi ja Afrikan kirkkojen neuvosto (AACC) kumppaneineen kutsuvat kristittyjä viettämään rukouspäivää maailman nälänhädän poista...
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous käynnistyi eilen. Kokous pidetään 31.5.- 6.6.2018 Novi Sadissa Serbiassa. Konferenssi on ekumeeninen protestanttisten, ortodoksisten, anglikaanist...
Tervetuloa kaikille avoimeen seminaariin tiistaina 11.9.2018 klo 13-16! Paikkana on Mikael-sali katutasossa (Eteläranta 8, Helsinki)

Kahvitarjoilun vuoksi ilmoittautumiset viim. 2.9.2018 mennes...
Protestanttien ja ortodoksien välinen ekumeeninen työryhmä Württembergistä vieraili SEN:ssa 15.5.2018 aamutuimaan.
Reitti: Assisi, Rieti, Perugia, Orvieto
Oppaina dosentti Pauli Annala, teologian maisteri Eeva Vitikka-Annala
sekä kappalainen Antti Kruus

Matkamme on ennen kai...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaoston opintomatka 16.-19.4.2018 sujui upeasti keväisessä säässä Wienin historiallisessa kulttuurikaupungissa.


Wien on tunnettu...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon vuosina 1983–84 sekä luterilaisen kirkon helluntaiherätyksen vuosina 1987–89 käymät oppikeskustelut olivat kansainvälisestikin uraa uurtavia...
Euroopan kirkkojen konferenssin ihmisoikeuksia käsittelevä työryhmä järjestää 8.-12.7.2018 kesäkoulun Malagassa teemalla ”Freedom of Religion or Belief and Populism”.
Tänään 30.4.2018 on viimeinen työpäiväni Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallintosihteerinä. Helmikuun alusta olen ollut lomalla ja näin päässyt jo harjoittelemaan eläkeläisen elämää, joka oike...
Turvapaikanhakijoiden kristityksi kääntyminen otettava vakavammin
Rauhallinen mielenilmaus Eduskuntatalon edessä lauantaina 28.4. klo 13.00-15.00.
100 tasa-arvotekoa -hanke on saanut vuoden 2018 NNKY:n tunnustuspalkinnon. Tunnustuspalkinto luovutettiin Maailman NNKY-päivän brunssilla 24.4.2018 hotelli Helkassa, Helsingissä. Palkinnon vastaanotti...
Kristuskyrkan on Helsingin ruotsinkielisen metodistiseurakunnan kirkko Etu-Töölössä. Kirkkoon kokoontui 12.4.2018 aamupäivällä SEN:n kevätkokous.SEN:n puheenjoh...
SEN:n kevätseminaari Arvot muutoksessa - Ihmisarvo, kirkot ja yhteiskunta kokosi ekumeenisen yleisön Helsingin ruotsinkielisen metodistiseurakunnan Kristuskyrkaniin 12.4.2018.
Saija Kainulainen osallistui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajana marraskuussa 2017 pohjoismaisen ekumeenisen naisverkoston kokoukseen Göteborgissa ja ekumeeniseen seminaariin Tro&femin...
Pääsiäistervehdys muotoilee enkelin sanoman naisille: Kristus nousi kuolleista! ja sisältää vastauksen: Totisesti nousi! Pääsiäistervehdys on jumalanpalvelukseen kuuluva papin toivotus, johon kirkkoka...
Jokatorstaisessa ekumeenisessa aamurukouksessa Helsingin Studium Catholicumissa toimitettiin tänään 29.3.2018 kiirastorstain/suuren torstain jumalanpalvelus kristuksen apostoleilleen suorittaman jalko...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komissio CCIA piti vuosittaisen kokouksensa 20.2.-1.3.2018 Kolumbian Cartagenassa. KMN:n tämän vuoden alueellinen painopiste on Lati...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostopäivää vietettiin hiljaisen viikon aurinkoisena maanantaina 26.3.2018 kulttuurikeskus Sofiassa. Neuvoston jaostotoiminta järjestäytyi osittain uusiin u...
Kirkkojen lähetysajattelu on viime vuosikymmeninä kokenut monia mullistuksia. Missio nähdään entistä selkeämmin kirkon olemukseen kuuluvana asiana. Samalla ymmärrys lähetystyöstä on syventynyt, niin...
Pelastusarmeijan kansainväliset johtajat, kenraali André Cox ja hänen vaimonsa, komentaja Silvia Cox ovat tulossa vierailulle Suomeen huhtikuussa 2018.


Tämän ainutlaatuise...
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från lokalförsamlin...

Kirkkojen maailmanneuvoston missiologinen konferenssi pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3. Arushan kaunis ja rehevä luonto vielä kukkivine puineen ympäröi konferenssikeskusta. Kauka...
Professori Seppo A. Teinosen elämäkerran julkistamisseminaari tasa-arvon päivänä 19.3.2018 veti Helsingin yliopiston pieneen juhlasalin ääriään myöten täyteen osanottajia. Lahjakkaan, monitaitoisen te...
Oppimisympäristö on jättimäinen loikka eteenpäin uskonnon- tai vakaumuksenvapauskoulutuksen saralla.
(Professori Ahmed Shaheed, YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija)

...
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokous pidettiin historiallisessa Sigtunassa 27.2.-1.3.


Sigtuna on noin v. 970 perustettu entinen kuninkaan kaupun...
Maailman rukouspäivää eli naisten rukouspäivää vietetään vuosittain maaliskuun ensimmäisenä perjantaina. Suomessa rukouspäivän viettoa koordinoi NNKY.Helsingissä 2.3. 2018 r...
Ekumeeninen vastuuviikko on Suomen kaikkien kirkkojen ja monien kristillisten järjestöjen ihmisoikeuskampanja. Vuonna 2018 Vastuuviikkoa vietetään jo 40:ttä kertaa. Ekumeenisen vastuuviikon teema vuon...
Haluatko tehdä työtä, jolla on merkitystä?

Monipuolinen tehtäväkuva tarjoaa mahdollisuuden osallistua vaikuttamistyöhön uskontojen
näkökulmasta sekä mediassa että viranomaisten ja muiden yht...
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä avasi Ekumeenisen vastuuviikon näyttelyn Viivakoodivankilat – Satiirisia piirroksia pakkotyöstä Kulttuurikeskus Stoassa 20.2.2018.
...
Kirkkojen maailmanneuvosto osallistuu 23.2.2018 rukous- ja paastopäivään rauhan puolesta Etelä-Sudanissa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa.


Paavi Franciscus kutsu...
Komission pitkäaikaisen pääsihteerin Doris Peschken siirtyessä muihin tehtäviin, hakee Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio palvelukseensa uutta pääsihteeriä.


Toim...

Hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen jää eläkkeelle työskenneltyään Suomen Ekumeenisen Neuvoston palveluksessa 28 vuotta. Suuri joukko työtovereita ja ystäviä saapui juhlimaan Sirun lä...
Helsingin ekumeeninen toimikunta kutsui koolle seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä kristillisessä perhetyössä. Ekumeeninen foorumi järj...
Kirkkojen maailmanneuvoston
Bosseyn-instituutin kesäkoulun kurssi Religions and Sustainable Development Goals –
Perspectives from Judaism, Christianity and Islam järjestetään 23.7-10.8.2018.
Tammikuisena torstai-iltana neljätoista entuudestaan toisilleen tuntematonta kurssilaista Tanskasta, Unkarista, Virosta ja Suomesta osallistui, jotkut heistä elämänsä ensimmäistä kertaa, ortodo...
Potente è la tua mano, Signore, näin rukousviikon 2018 teema menee
italiaksi. Suomeksi se on Herran käsi on voimallinen. Sillä, että aineisto on
sama kaikkialla maailmassa, on suuri merkitys. Ul...
Aikuisten on katsottava peiliin: mitä voidaan tehdä sen eteen, että jokainen nuori saisi kokea olevansa osallinen ja turvassa. Muun muassa tämä viesti nousi esiin Suomen Ekumeenisen neuvoston (SEN) yh...
Suomalainen ekumeeninen delegaatio tapasi paavi Franciscuksen 25.1.2018 tämän yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Piispa Tapio Luoma esitti paaville suomalaisvieraiden tervehdyksen. Hän totesi, että s...
Suomen
Lähetysseuran uusi toiminnanjohtaja Rolf Steffansson siunattiin tehtäväänsä
18.1. Kristittyjen ykseyden ekumeenisena rukouspäivänä.
Helsingin ekumeeninen toimikunta järjesti helsinkiläisten kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen työntekijöitä ja vastuunkantajia ekumeenisen rukoushetken Kristittyjen ykseyden rukousviik...
Ekumeenisella rukousviikolla vietettiin perinteisesti
yhteistä valtakunnallista ekumeenista jumalanpalvelusta, jonka Yle Radio 1
lähettää sunnuntaina 21.1. klo 11.
Luterilais-katolinen oppikeskusteluraportti Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta on
julkaistu suomeksi kristittyjen ykseyden rukousviikon kunniaksi.
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Tänk också på andras bästa
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Er kropp är den heliga Andens tempel
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Ekumeenisen rukousviikon tämän vuoden aineistossa on karibialainen hengellinen laulu Voimallas Herra, jonka on englannin kielestä suomentanut Mika K T Pajunen. Tänään 11.1.2018 Studium Catholicumin ek...
Hän korjaa talteen pois ajetut… maailman neljältä kulmalta
Perheen rakentaminen kotona ja kirkossa
Kaikkialta maasta kuuluu köyhän kansani huuto!
Ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli
Rakastakaa muukalaisia, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä
Ei enää orjana vaan rakkaana veljenä
Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
Viestintä- ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara aloitti tehtävässään tänään 8.1.2018. Aamukahvit juotiin ja samalla toivotettiin uusi työntekijä lämpimästi
tervetulleeksi.
Uskonnon- tai vakaumuksenvapautta bisneksen avulla edistävän
järjestön Religious Freedom and Business Foundation (RFBF) johtaja Brian Grim vieraili Suomessa 7.-8.9.2017 SEN:n ja Lähetysseuran kutsu...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Lähetysseura järjestivät
yhteistyössä ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikön kanssa 14.11.2017 koulutuksen uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ja naiste...
Hyisenä marraskuun aamuna Helsingin pimeys vaihtui Afrikan
paahtavaan aurinkoon, kun SEN:n ihmisoikeusasiantuntija ja Kirkkojen
maailmanneuvoston ihmisoikeusasiantuntijan Jennifer Philpot-Nissen...
Suomeen on tullut suuri joukko turvapaikanhakijoita. Osa heistä on kastettu Suomessa tai jo en-nen Suomeen tuloa ja heillä on Suomessa seurakunta, jossa he ovat mukana ja jonka kanssa he kokoontuvat...
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee keskuskomitean kokoukseen 5.-23.6.2018 Geneveen 18-30-vuotiaita stuertteja avustamaan erilaisissa
käytännön tehtävissä. Stuerttina pääset osaksi isoa kansainv...
SEN:n Kasvatusasoiden jaosto ystävineen ja yhteistyökumppaneineen vietti 15.12.2017 joulunodotuksen juhlahetkeä Helsingin ortodoksisen seurakunnan kotikirkossa ja ortodoksisen kirkollishallituksen til...
Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisäsen kaksivuotinen
työjakso päättyy 31.12.2017 Tänään 13.12. oli hänen viimeinen työpäivänsä.
Lucian-päivä loi tälle päivälle valoisat puitt...
Miten uskonnon- tai vakaumuksenvapaus ja naisten oikeudet liittyvät toisiinsa? Miten molempia voidaan edistää? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Oxfordin yliopiston apulaisprofessori Nazila Ghan...
Indonesialainen uskontojen delegaatio vieraili Kirkkohallituksessa 11.12.2017 tavaten Suomen ev.-lut. kirkon edustajia ja Suomen Ekumeenista Neuvoston pääsihteerin. Indonesian uskontoministeriön deleg...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus valitsi 7.12.2018 teologian maisteri Suvi-Tuulia Vaaran viestintä- ja toimintakoordinaattoriksi alkaen 8.1.2018.
SEN:n hallitus kokoontui 7.12.2017 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Juhlahetkeä vietettiin hallituksen varapuheenjohtajan, piispa Arsenin kuusikymmentävuotispäivän merkeissä.
Turussa 2.12.2017 vietetty Kristuspäivä oli myös vahva ekumeeninen kohtaaminen. Kristus ja rukous olivat luonnollisesti keskeiset tässä nyt toista kertaa vietetyssä valtakunnallisessa tapahtumassa, ja...
USKOT-foorumi järjestämä seminaari Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa pidettiin Helsingissä 30.11.2017. Seminaari tarkasteli USKOT-foorumin 10-vuotista historiaa ja visioi tulevaisuutta. Piispa Kaa...
Tänään 21.11.2017 sai Suomen Ekumeeninen Neuvosto vieraakseen professori Aila Lauhan luotsaaman opiskelijaryhmän Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeenine...
Suomen ortodoksinen
kirkko järjesti yhdessä ortodoksisten järjestöjen kanssa 8.–9.11.2017
seminaarin, jossa
keskityttiin ajankohtaisiin kysymyksiin turvapaikanhakijoiden parissa tehtävästä...
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 10.11.2017 antanut vuoden 2018 rukouspäiväjulistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Ekumeenisen
rukousviikon teema Herran käsi on voimallinen muist...
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) vieraana Suomessa oleva Peggy Banks auttaa naisjohtajia edistämään tasa-arvoa ja toivoo Suomen kirkkojen jatkavan työtä naisten osallisuuden edistäm...
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous järjestetään Novi Sadissa, Serbiassa 31.5-6.6.2018 (stuerttiohjelma jo 28.5 alkaen). Kokoukseen haetaan stuertteja avustamaan erilaisissa käytännön te...
SEN on Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. Viestintä- ja toimintakoordinaattori huolehtii Ekumeen...
Ihmisoikeusloukkaukset ovat arkea monen järjestön ja kirkon kumppaneille. Osa kumppaneistamme elää maissa, joissa ihmisoikeustilanne on todella heikko ja uskonnonvapausrikkomukset ovat hyvin räikeitä...
31. lokakuuta 2017, reformaation yhteisen ekumeenisen muistovuoden viimeisenä päivänä, olemme hyvin kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja teologisista lahjoista. Olemme jakaneet t...
Ekumeenisella vastuuviikolla kirkot nostivat esiin naisten ja tyttöjen osallisuuden merkityksen ja oikeuden elää ilman väkivaltaa. Kampanjaviikolla 22.-29.10.2017 Vastuuviikon lähettiläät vierailivat...
A lifelong, intercultural experience for young European women (between the ages of 18-30). The Ecumenical Forum of European Christian Women will hold its 10th General Assembly from 7-12 August 2018. T...
Kirkkojenvälisessä XIII teologisessa dialogissa Mikkelissä vuonna 2016 ehdotettiin yhteisesti, että ”…oppikeskustelujen tavoitteita tarkennetaan ja syvennetään. Jo olemassa olevaa dialogimateriaalia v...
Ekmeenisen vastuuviikon jumalanpalvelusta vietettiin 22.10.2107 Hervannan kirkossa Tampereella. Jumalanpalveluksen toteuttivat yhteistyössä Tampereen adventti-, baptisti- ja helluntaiseurakunnat, etel...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkuntaan kuuluvat kirkot ja kristilliset järjestöt puolustavat jokaiselle naiselle ja tytölle kuuluvaa oikeutta elää ilman väkivaltaa ja syrjintää. Kirkot nostavat nai...
Syyskokous enteilee tulevaa vuotta. Siinä suunnitellaan, kun taas kevätkokouksessa kerrataan mennyttä. Tämän vuoden SEN:n syyskokous pidettiin satavuotisjuhlan yhteydessä maanantaina 16.10.2017 Helsin...
Uspenskin katedraalin konserttikatsomo täyttyi viimeistä sijaa myöten, kun vietettiin kolmen kuoron musiikki-iltaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlan merkeissä. Konsertoivat kuorot olivat L...
Sunnuntai 15.10.2017 oli iloisten ekumeenisten kohtaamisten päivä. SEN:n sataa toimintavuotta juhlistettiin ekumeenisella jumalanpalveluksella, ohjelmallisilla kirkkokahveilla ja juhlakonsertilla. Ilo...
Satavuotisjuhlavuotensa merkeissä Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakaa stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus päätti 21.9.2017, että apuraha jaetaan kolmen hakijan kesken. Teologian t...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston satavuotisjuhlassa tuomiokirkon kryptassa palkittiin Ekumeeninen teko -tunnustuksella Ilomantsin ortodoksinen seurakunta ja Turun Martinseurakunta. 
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlajumalanpalvelukseen kokoonnuttiin Helsingin tuomiokirkkon sunnuntaina 15.10.2017. Ev.-lut. kirkon
kirkkovuoden aiheena oli Rakkauden kaksoiskäsky. Jumala...
Se mikä meitä syvimmin yhdistää, ei ole yhteinen uskonymmärrys, ei yhteinen rakkauden työ. Syvimmin meitä yhdistää suostuminen rakkauden tarvitsijoiksi ja vastaanottajiksi. Siksi tulemme yhdessä Jumal...
Jumalan hyvyys kutsuu meitä yhteyteen. Yhteys on osallisuutta. Sen merkitys avautuu rakkaudesta. Rakkaus avaa yhteyden toiseen ihmiseen, luomakunnan kauneuteen ja oman elämämme merkitykseen. Ihmisinä...
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.
Satavuotisjuhlavuotensa merkeissä Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakaa stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus päätti 21.9.2017, että apuraha jaetaan kolmen hakijan kesken. Teologian t...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on 21.9. päättänyt myöntää Ekumeeninen teko 2017 -tunnustuksen Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle ja
Turun Martinseurakunnalle vuosikymmenet jatkuneesta y...
Suomen uskontojohtajat kokoontuivat 27.9.2017 Helsingissä ja tilaisuutta isännöi Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Esillä oli ajankohtaiset yhteiskunnalliset
ja uskontojen kysymykset.
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit vieraili Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.  SEN:n 100-vuotista taivalta juhlistettiin ja samalla keskusteltiin ekumeenisen liikkeen historiasta...
Ekumeenista lähetyspyhää vietetään 7.–8.10.2017. Seurakuntia kutsutaan viettämään yhteistä lähetyspyhää lokakuun toisena viikonvaihteena. Tämän vuoden teema on Kristityn vapaus evankelisluterilaisen k...
Suomen Anglikaaninen kirkko juhlii tänä vuonna sataa vuottaan Suomessa. Suomen itsenäistyessä pääasiassa Viipurissa ja Helsingissä olleet anglikaanit,
Eri kirkkokunnat sekä ekumeeniset tahot ovat jo pitkään nostaneet esille talouskysymysten yhteyttä ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä ekologiseen kriisiin. Ekumeenisessa työskente...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) Itämeren
ympäristömaiden seminaari pidettiin Magdeburgissa 9.-14.8.2017 reformaation
merkkivuoden viettoon liittyen. Yksi päivä vietett...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontuu kaksipäiväiseen istuntoonsa Jyväskylässä 5.-6.9. 2017. Avauspuheessaan Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura nosti esiin reformaation merk...
Paavi Franciscuksen ja ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen yhteinen julkilausuma luomakunnan puolesta rukoilemisen maailmanlaajuisena
päivänä.
Huomenna, jos Jumala suo, alkaa Luomakunnan aika. Tänään 31.8.2017 huomiseen luomakunnan päivään ja ortodoksisen kirkkovuoden alkuun
valmistauduttiin Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen...
Luomakunnan aika on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto edistää aloitteita viettää luomakunnan juhlaa ek...
Espoon ekumeeninen ristisaatto toteutettiin lauantaina 26.8.2017 Espoon teitä, katuja, kauppakeskuksia, rantoja ja metsiä kulkien. Vaellus alkoi messulla karmeliittaluostarin kirkossa. Vaelluksen varr...
Mitä kaikkea joutsenista voikaan oppia ja miten paljon uutta tietoa lisätä! Lapin luonto kutsui vaeltamaan ja näkemään aarteitaan. Tapahtuman ohjelmassa muistettiin reformaation merkkivuotta ja SEN:n...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto saavuttaa syksyllä sadan vuoden iän. Tätä juhlistettiin 23.8.2017 Kittilän Levillä Marian kappelissa ekumeenisessa iltakirkossa, jossa toimittajina olivat ortodoksisen kirk...
Helsingin ekumeeninen toimikunta (HET) kokoontui kohtaamaan perjantai-illan 19.8.2017 kulkijoita Narinkkatorille. Aiemmin kahvia, teetä ja juttuseuraa on jaettu Iso Roobertinkadulla parinakin syksynä...
Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) järjesti kouluttautumisviikon 6.-13.8.2017 Palermossa, Italiassa. Aiheena oli kirkkojen rooli moderneissa yhteiskunnissa. Osallistujina oli nuoria aikuisia ky...
Kullakin meistä on oma koti ja omat tapamme. Se ei saa estää meitä rakentamasta siltoja, suojateitä ja turvallisia risteyksiä, jotta pääsemme toistemme luo nauramaan, laulamaan ja rukoilemaan. Voimme...
Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen on juuri päättämässä Kirkkojen maailmanneuvoston Bosseyn-instituutin kesäkoulun
kurssia Living with and Loving the Neighbour – Peacebuildi...
Sisilian Palermossa järjestettiin 2–6.7.2017 siirtolaisten ihmisoikeuksia käsittelevä kesäkoulu. Euroopan Kirkkojen Konferenssin (EKK) ja Euroopan kirkkojen siirtolaisuuskomission (Churches’ Commissio...
Saksan Wittenbergissä järjestetään tänä vuonna lukuisia tempauksia reformaation merkkivuoden kunniaksi. Yksi tapahtumista oli kesäkuun alussa järjestetty Reformation and Europe -viikko, jonka yhteydes...
Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) piti 20. yleiskokouksensa
Prahassa 22.–25.6.2017. Yleiskokouksen aattona oli erillinen konferenssi, jossa
käsiteltiin turvapaikkakysymyksiä eri...
Haava on viiva, matka on viiva, raja on viiva. Kahden taiteilijan teosten tekniikassa olennaista on viiva. Mari Arvinen ruoskii ja pursottaa maalauksensa, Ulla Remes kuljettaa viivaa teoksissaan. Maah...
Innostavaa ideointia ja kiinnostavia kuulumisia riitti, kun Vastuuviikon ja pohjoismaisten sisarkampanjoiden koordinaattorit kokoontuivat Helsingissä 8.6.2017. Tapaamisessa syvennettiin yhteistyötä, j...
Suomen metodistikirkon ainoa maalaisseurakunta Asikkalan Vesivehmaalla avasi ovensa 12.6.2017 Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle ja henkilökunnalle. Seurakunnalla on karjalaiset juuret, myös s...
Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.-8.6.2017. Kokous pidettiin viehättävässä, vanhassa
Pyhän Mikaelin keskuksessa, joka edelleen toimii...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat yhteisen pöydän ääreen. Vuoden 2017 foorumi kokoontui tänään 1.6. hotelli Arthurissa. Paikalla oli 23 kumppanuusjärjestöstä 15 järjestön...
Tänään 27.5.2017 toimitettiin pyhä messu piispa Teemu Sipon SCJ 70. syntymäpäivän ja pappeuden 40-vuotisjuhlan merkeissä. Paikkana oli Helsingin Johanneksen kirkko. Tämä kertoo myös maamme hyvästä eku...
Lauantai-iltana 20.5.2017 vietettiin Turun kirkkopäivillä kirkkoturvatyön 10-vuotista taivalta. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kirkko turvapaikkana
-julkaisu julkistettiin kirkkopäivillä Turussa vuon...
Ekumeniaa edistetään monilla aktiivisilla foorumeilla. Koko maanosan hankkeet kohtasivat kansallisen tason, kun Euroopan kirkkojen konferenssin Brysselin-toimitalon ovet avautuivat SEN:n henkilökunnal...
Tampereen hiippakunnan piispa, SEN:n varapuheenjohtaja Matti Repo informoi facebook-sivuillaan Suomen ev.-lut kirkon kirkolliskokouksen 5.5.2017 tekemästä merkittävästä, ekumeniaa edistävästä päätökse...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlan kunniaksi Neuvosto jakaa 10 000 euron tutkimusapurahan 15.10.2017. Hakemuksissa etusijalle asetetaan väitöskirja- tai postdoc-tutkimukset, jotka liittyvät...
Suomen ihmisoikeustilanne oli arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa (UPR) Genevessä 3.5.2017. Suomen ihmisoikeustilannetta kuvaavan raportin esitteli sosiaali- ja terveysmini...
Kirkon alat ry:n juhlapäivän vietto alkoi Uspenskin katedraalista, jatkui ristisaatossa tuomiokirkkoon ja sieltä kryptaan. Kirkon alat on moniammatillinen ja ekumeeninen edunvalvoja. Jäsenistössä on m...
Kevät tuo tullessaan uusia alkuja. SEN:n toimistossa juhlistettiin 26.4.2017 TM Suvi Korhosen uutta tointa Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteerinä. Syytä juhlaan oli myös Suvin maisterintutkinnosta ja...
On aika kiitoksen ja riemun niin kuin kerran, kun valo loisti kukkuloilta Taaborin. Salvadorilaisen kansanmessun sanat ja sävelet kaikuivat kirkkaina Helsingin Kallioin kirkossa 22.4.2017 kun Suomen K...
Arkkipiispa Kari Mäkinen jakoi tiistaina 18.4.2017 Pyhän Henrikin ristin kirkkoneuvos, teologian tohtori Risto Cantellille ja Mikael Agricolan ristin arkkitehti, akateemikko Juha Leiviskälle. Pyhän He...
Pääsiäistervehdys muotoilee enkelin sanoman naisille: Kristus nousi kuolleista! ja sisältää vastauksen: Totisesti nousi! Pääsiäistervehdys on jumalanpalvelukseen kuuluva papin toivotus, johon kirkkoka...
Tänään suurena torstaina / kiirastorstaina 13.4.2017 toimitettiin Helsingin Studium Catholicumin ekumeenisessa aamurukouksessa jalkojenpesupalvelus ortodoksisen perinteen pohjalta. Jalkojenpesuun ja l...
Hallituksen kehysriihessä huhtikuun lopussa luodaan suuntaviivat Suomen taloudelle seuraavalle vuodelle. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja noin 40 muuta järjestöä vetoaa hallitukseen pakolaiskiintiön kor...
Ihmisoikeuskeskus on laatinut videoidun luentosarjan perus- ja ihmisoikeuksista. Luennot ovat saatavillla myös PDF-muodossa. Vihdoinkin monimutkaisen ihmisoikeuskielen omaksuminen on helppoa. Ota rent...
Ugandan Tasavallan pääministerin pakolaiskomissaari Karunga David Apollo vierailee maassamme Kirkon Ulkomaanavun kutsumana. Lounastapaamisessa 10.4.2017 keskusteltiin muun muassa ajankohtaisesta pakol...
Palmusunnuntain ekumeenisessa rukoushetkessä Helsingin
ortodoksisen seurakunnan kotikirkossa 9.4.2017 rukoiltiin Egyptin kahteen
koptikirkkoon tehdyn terrorihyökkäyksen kokeneiden sekä turvapaik...
Rakkauden, toivon ja sisaruuden puheenvuoron hädän alueelta toivat piispa Isaiah Dau Majok Etelä-Sudanin helluntaikirkosta ja Etelä-Sudanin Kirkkojen Neuvoston pääsihteeri, isä James Oyet. Vieraat...
Rukoillaan karkotettujen ja pakkopalautuksen uhassa elävien puolesta.


Rukoillaan kristittyjen päättäjien puolesta, että he rohkenisivat tehdä oikeudenmukaisia päätöksiä. Yhteiskuntamme...
YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 23.3.2017 konsensuksella EU:n esittelemän päätöslauselman uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta (A/HRC/34/L.15). Suomi tuki ja kanssasuositti päätöslauselmaa. I...
Sain miellyttävän kutsun reformaation merkkivuoden tilaisuuteen Assisiin. Kutsun esitti CEFID:n (Centro Francescano Internazionale per il Dialogo) johtaja, dosentti TT, isä Silvestro Bejan OFM. Katoli...
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat kokoontuivat Islannissa Reykjavikissa 14.–16.3.2017. Kokous käsitteli ilmastonmuutosta ja ympäristöasioita luonnonkauniissa Reykjavikissa. Isännät olivat...
Tämänhetkinen lainsäädäntö ajaa paperittomia pattitilanteeseen: heitä
ei voi palauttaa lähtömaahansa, mutta heillä ei ole myöskään oikeutta oleskella
Suomessa. Hiljattain on uutisoitu, kuinka po...
Tänään sunnuntaina 19.3.2017 oli kevätjuhlapäivä ketkolaisille sekä Helsingissä että Joensuussa. Tällä erää on kuva-aineistoa ainoastaan Helsingin juhlasta, mutta vielä tulevat kuvat myös Joensuun pää...
Uskonnon harjoittaminen on vahvasti suojattu ihmisoikeus, sisältäen oikeuden uskonnolliseen pukeutumiseen ja uskonnollisten symbolien esillä pitämiseen. Määritelmä sille, missä oloissa ja millä tava...
Ekumeeninen teko -tunnustuksen kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen. Vuode...
Oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa (1970-) ovat pisimpään jatkunut ekumeeninen keskustelusarja Suomen ev.-lut. kirkon käymien teologisten dialogien joukossa. Se on antanut omalta osalt...
Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asiain komissio CCIA kokoontui 54. kerran Addis Ababassa, Etiopiasssa 27.2.–1.3.2017. CCIA:lle esiteltiin
Afrikan unionin optimistisen valoisaa Agenda 20...
Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan t...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston kuusi jaostoa ovat tämän 9.3.2017 päivän kuluessa lähteneet toimimaan kun vielä myöhemmin iltapäivällä kokoontuva Teologisen ja opillisen kysymysten jaosto on pitänyt jär...
Katolinen kirkko järjestää symposiumin Luther ja sakramentit. Katolista uudelleen lukemista ekumeenisesta näkökulmasta Roomassa Gregoriaanisessa yliopistossa 27.2.–1.3.2017. Symposium on luterilaiste...
Rosoinen, arkinen ja syvällinen lyhyt dokumenttielokuva neljän nuoren aikuisen uskosta. Pyhää arkea -dokumentti käsittelee uskoa ja arkea neljään eri kirkkokuntaan kuuluvan nuoren näkökulmasta. Elokuv...
Opillisten kysymysten jaoston entinen jäsen, pastori Sari Wagner kävi tänään 23.2.2017 tervehtimässä SEN:n toimiston väkeä ja toi samalla terveiset Sveitsin Solothurnin kantonin Oristalin evankelis-re...
Ei ole aina helppoa hahmottaa, mikä on oma paikka maailmassa tai miten sydämellä olevaa tehtävää kohti kurottaudutaan. Erityisesti opiskelijan silmin voi tulevaisuus näyttää suuren suurelta ja vaativa...
Kohtaamiset, joiden toivottiin kantavat tulevaan työelämään asti, keskustelut ekumeenisessa ilmapiirissä, vierailut paikallisiin kirkkoihin, rukouselämä ja mahdollisuus oppia uutta ekumeenisista organ...
Maailmanuskonnot ovat täällä, kristinusko on muuallakin kuin
täällä ja uskonnot ovat sisäisesti moninaisia. Näin tiivisti dosentti Kati
Mikkola oman aikamme uskontomaantiedon. Hän puhui kirjan U...
Pohjoismainen Faith and Order -verkosto keskusteli Kööpenhaminassa
8.-9.2.2017 Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjoista Moral Discernment in the Churches ja Kirkko: Yhteistä näkyä kohti. Mukana ol...
EU:n erityisedustaja ihmisoikeuskysymyksissä (EU Special
Representative for Human Rights, EUSR) Stavros Lambrinidis vieraili Suomessa, vierailun yhteydessä ulkoministeriö järjesti 2.2. keskusteluti...
Teologisessa tiedekunnassa on yhteispohjoismainen Religious Roots of Europe -maisteriohjelma (RRE). Ohjelman opiskelijat saapuivat Suomeen opintomatkalle ja vierailulle SEN:oon sekä Kirkkohallituks...
Tunnemme usein toistemme uskontoperinteet, ja jopa omamme, huonosti tai pintapuolisesti. Tämä vaikeuttaa dialogin käymistä muiden uskontojen edustajien kanssa ja voi jopa sulkea mielen kokonaan tämän...
Helsingin Kallion kirkossa alkoi 24.1. Reformaatioviikko. Ensimmäisen illan teemana oli Reformaatio ja ekumenia. Keskustelijoina emerituspiispa Eero Huovinen, SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja d...
Kristillinen medialiitto on valinnut nyt jo 12. kerran Vuoden kristillisen mediateon. Tänä vuonna sen sai 7-10-vuotiaille suunnattu Fisucraft-peli. Valintana se saattaa olla yllättävä, sillä peli ei t...
Hösten 2016 inledde Ekumeniska Rådet i Finland förhandlingar med Migrationsverket om asylsökare som konverterat till den kristna tron. Kyrkorna var bekymrade för att kyrkornas nya medlemmar blev ifråg...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnisti syksyllä 2016 yhteistyöneuvottelut Maahanmuuttoviraston kanssa kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista. Kirkkojen kannalta oli huolestuttavaa, että kirkko...
Miika 4:1−5 Viimeisinä päivinä oikeus hallitsee
Psalmi 87 Kunniakasta on kaikki, mitä Jumalasta kerrotaan
Ilm. 21:1−5a Jumalaa tekee uuden taivaan ja uuden maan
Joh. 20:11−1...
Mika 4:1–5 Rättfärdighet skall
råda på den yttersta dagen Psalt 87 Härliga ting
talas om Gud Upp 21:1–5a Gud skall skapa en ny
himmel och en ny jord Joh 20:11–18 Mötet med den
uppståndne...
Saimme 24.1.2017 Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon vieraaksemme
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Lähi-idän asiantuntijan Michel Nseirin. Hän oli saapunut Helsinkiin 24.1. järjestettävään, Suomen isän...
Uskonnon tai vakaumuksen vapautta, uskontolukutaitoa sekä
kastetta ja kääntymistä kristillisessä perinteessä pohdittiin Suomen
Ekumeenisen Neuvoston Maahanmuuttovirastolle järjestämässä koulutuk...
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
1. Moos. 17:1−8 Jumala
tekee liiton Abrahamin kanssa
Psalmi 98 Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidätRoom. 5:6−11 Jumala sovitti meidät
itsensä kanssa Jeesukse...
1. Moos. 17:1−8 Jumala
tekee liiton Abrahamin kanssa
Psalmi 98 Maan ääretkin saivat tietää, että Jumalamme pelasti meidätRoom. 5:6−11 Jumala sovitti meidät
itsensä kanssa Jeesukse...
Ekumeenisen rukousviikon ristisaatto risteili pitkin Espoon katuja ja
kauppakeskusten kulmia. Välillä pysähdyttiin pyhäkköihin rukoilemaan ja
päätteeksi kuultiin mietteitä reformaatiosta merkkiv...
Hes. 36:25−27 Saada uusi sydän Jumalalta
Psalmi 126 Täyttyä ilollaKol. 3:9−17 Uudistua
KristuksessaJoh. 3:1−8 Syntyä
Hengestä
Dag 5 Något nytt har kommit – 2 Kor 5:17 Hes 36:25–27 Att ta
emot ett nytt hjärta från Gud
Psalt 126 Att fyllas med glädje
Kol 3:9–17 Att förnyas i Kristus
Joh 3:1–8 Att födas iAnden
1. Moos. 19:15−26 Älä katso taaksesi
Psalmi 77:5−15 Jumala on
aina uskollinenFil. 3:7−14  Jättäen
mielestäni sen, mikä on takanapäinLuuk. 9:57−62 Tartu auraan
1 Mos 19:15–26 Se dig inte tillbaka Psalt 77:5–15 Gud är alltid
trofast
Fil 3:7–14 Jag glömmer det som ligger bakom mig
Luk 9:57–62 Håll din hand vid plogen
Jumalan kansan juhlaa vietettiin 19.1.2016 Oulun tuomiokirkossa. Ekumeenisen rukousviikon valtakunnalliseen jumalanpalvelukseen oli kokoontunut runsaslukuinen kansainvälinen ja ekumeeninen seurakunta...
1 Sam 16:1, 6–7 Herren
ser inte till det yttre, utan till hjärtat
Psalt 19:7–13 Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus
Apg 9:1–19 Saulus blir Paulus
Matt 5:1–12 Saligprisnin...
Piispa Kaarlo Kalliala tapasi paavi Franciscuksen Pyhän Henrikin päivänä 19.1.2017 paavin yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Tapaamisessa olivat mukana myös piispa Teemu Sippo sekä metropoliitta Elia...
Miika 6:6-8 Jumala on ilmoittanut, mikä on hyvää
Psalmi 25:1-5 Jumalani, auttajani, osoita minulle tiesi
1. Joh. 4:19−21 Me
rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitäMatt. 16:24...
Mika 6:6–8 Du har fått
veta vad det goda är
Psalt 25: 1–5  Gud, min frälsnings Gud, visa mig dina vägar
1 Joh 4:19–21 Vi älskar därför att Gud först har älskat oss
Matt 16:24–26 Den som fö...
Uskonnonvapautta vastaanottokeskuksissa uhkaavat toiset turvapaikanhakijat sekä viranomaiset, jotka eivät ymmärrä uskontoa.


Toinen uhka tulee negatiivisesta sekularis...
Jesaja
53:4−12 Hän antoi itsensä
sovitusuhriksiPsalmi
118:1,14−29 Jumala ei antanut minua kuoleman
valtaan1.
Joh. 2:1−2 Kristus
kuoli kaikkien puolestaJoh.
15:13...
Jesaja 53:4–­­12 Han gav sitt liv som ett
försoningsoffer
Psalt 118: 1, 14–29 Gud gav mig inte i dödens våld
1 Joh 2:1–2 Kristus dog för alla
Joh 15:13–17 Att ge sitt liv för sina vänner
Tasavallan presidentin tälle vuodelle antama
rukouspäiväjulistus sisältää ajankohtaista asiaa. Siinä nostetaan keskiöön
tasavaltamme juhlavuosi ja kiitollisuus menneiden sukupolvien työstä. Refo...
YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Kyseessä on vertaist...
Joulunaika tuo iloksemme ulkomailla työskenteleviä
maanmiehiämme ja -naisiamme. Tänään kolmantena joulupäivänä 27.12.2016 SEN:ssa vierailivat Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri, rovasti He...
Polvistun
seimen ääreentulen
kaukaaarojen
viima mukananihiekkamyrskyn
silmätietäjien
tuli sielussaniruumiini
pakottavat jäsenetmatkalla
kuluneet
Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 16.12.2016 lausunnon
Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta Kirkkojen maailmanneuvostolle.
Lausunto käsittelee asiakirjan käytettävyyttä ekumeenisessa konte...
Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappilatalon
kotikirkossa, apostoli Jaakobin ja suurmarttyyri Katariinan kirkossa,
toimitettiin 16.12.2016 rukouspalvelus neitsytmarttyyri Lucian muistolle....
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus kokoontui tänään 16.12.2016 Helsingin Andreaskyrkanissa, joka on ruotsinkielisen vapaaseurakunnan kirkko ja
maamme vanhin käytössä oleva ruotsinkielinen kirkko...
Traditionella luciatåget
hälsade Ev.-luth. kyrkans hus personal på morgonen i dag på Luciadagen den 13 december 2016. Det var så vackert. Varma fläkten känns länge också här på ERF:s kansli. Tack t...
Tie muutokseen voi olla pitkä. Muutos vaatii toisinaan
tuskallistakin kamppailua, sinnikästä yritystä, itsensä täydellistä likoon
laittamista ja meille kristityille antautumista Jumalan muutetta...
”Epäoikeudenmukaisuus missä päin tahansa uhkaa oikeudenmukaisuutta kaikkialla muualla. Olemme osa maailmanlaajuista yhteyttä, josta emme voi karata. Meidät kaikki on puettu osallisiksi samas...
Kuinka auttaa haastavissa olosuhteissa eläviä uskonnonvapauspuolustajia
tai uskonnonvapausrikkomuksista kärsiviä? Minkälaisia parhaita käytänteitä on
tarjolla ulkopolitiikan toimijoille uskononn...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston entinen pääsihteeri, baptistipastori
Jan Edströmin syvällisiä ja kiintoisia mietteitä pääsee kuuntelemaan Yle
Areenan kautta ohjelmassa Taivaallista menoa (Himlaliv)...
Kansainvälisen ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman Ketkon
kurssi on parhaillaan meneillään. Toinen koulutusviikonvaihde osuu
viikonvaihteeseen 11.-13.11.2016. Perjantaina aloitettiin; lauanta...
Mitä on meidän aikamme kristillinen vieraanvaraisuus, erityisesti kun
luoksemme pyrkii pakolaisia? Entä millaiselta näyttää koulu, jossa asuu
viisaus, eikä stressi ja kuka keksikään ekumenian? N...
Rukouspäiväjulistuksessa 2017 nousee keskiöön kiitollisuus, joka antaa
sovinnollista mieltä ja auttaa jakamaan omastamme. Kiitollisuus sisältää toivon
huomisesta. Kiitollisina kansakuntamme vapa...
Viime vuosina valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat antaneet enenevässä määrin huomiota uskonnon- tai vakaumuksen vapauden suojelemiselle. Tämä kehitys on toivottavaa, koska se luo uusi...
Ekumeenisella vastuuviikolla 23.-30.10.2016 kirkot pitivät
esillä pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksia. Viikon aikana seurakunnissa kiertänyt
Kahvilakaravaani tarjosi tilaisuuksia kohdata maah...
Lundissa ja Malmössä on 31.10.-1.11.2016 juhlittu Joint
Catholic-Lutheran Commemoration of the Reformation -juhlaa. Eiryisesti 31.10.
juhlajumalanpalvelus kauniissa ja historiallisessa Lundin Ka...
Olemme todistaneet viime vuosina uskontojen ja vakaumusten paluun kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen diplomatian asialistalle. Poliittisilla toimijoilla sekä tutkijoilla tuntuu olevan kons...
Paavi Franciscus ja Luterilaisen maailmanliiton
puheenjohtaja, piispa Munib Younan allekirjoittivat reformaation merkkivuoden
alkaessa yhteisen julistuksenekumeenisen rukoushetken yhteydessä Lun...
Ekumeenista vastuuviikon jumalanpalvelusta vietettiin 30.10.2016
Huhtasuon kirkossa Jyväskylässä. Saarnaa piispa Simo Peura, liturgina Päivi Kärkkäinen, avustajina Timo Mäkirinta ortodoksisesta kir...
Reformaation merkkivuoden avajaismessu Turun Tuomiokirkossa 30.10.2016. Messun toimitti piispa Kaarlo Kalliala avustajineen. Musiikki: mm. Chorus Iucunus, Turku Cathedral Youth Choir sekä vaskikvintet...
Nordisk ekumenisk kvinnokommittén (NEKK) kokoontuminen oli 26.-28.10.
2016 Oslossa Norjan kirkon talossa aivan kaupungin keskustassa, uuden oopperatalon kupeessa. Edustus oli Norjasta, Ruotsista, I...
YK:n päivänä 24.10. vietetään myös rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää. Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Suomen YK-liitto, Suomen kristillinen rauhanliike ja Suomen YK-nuor...
Ekumeeninen vastuuviikon (24.-30.10.2016) tuomasmessua vietettiin 23.10. Helsingin Mikael Agricolan kirkossa. Tämä aloitti vastuuviikon. Maanantain 24.10. Yle Radio 1:n aamuhartaudessa puhui SEN:n pää...
Varhaiskasvatus on osa elinikäisen oppimisen polkua. Olennaisena osana siihen kuuluu katsomuskasvatus, joka ei ole erillinen sisältökokonaisuutensa vaan sitä toteutetaan esimerkiksi tutustue...
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluprosessissa ovat Suomen Ekumeenien Neuvosto ja USKOT-foorumi antaneet kannanoton. Siinä korostetaan, että ohjelman valmisteluun valitut teem...
Reformaatio, yhteisö ja
yhteiskunta oli Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) syyskokouksen seminaarin teemana. Kaksipäiväinen kokous, 10.–11.10.2016, alkoi hartaudella juhlavuottaan viettävässä Kuopi...
SEN:n syyskokouksessa Kuopiossa julkistettiin tänään uusi julkaisu: Kutsu dialogiin.
Studium Catholicum palkittiin vuoden 2016 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Kuopiossa 10.10.2016 Suomen Ekumeenisen
Neuvoston (SEN) syyskokouksessa. Perusteluissa SEN:n halli...
Koululaiset, he jäivät erityisesti mieleen vierailusta al-Za’atarin
pakolaisleiriin. Pieni ekumeeninen delegaatiomme kokousti Jordaniassa, ja
kävimme lähellä Syyrian rajaa tutustumassa valtaisaa...
Mikä on uskonnonvapauden tämänhetkinen tila globaalisti tarkasteltuna? Mitkä ovat sekularisaation synnyttämiä sudenkuoppia ulkopolitiikan kentässä? Miten kyseiset sudenkuopat voitaisiin välttää ja edi...
Pyhän Franciscuksen muistopäivänä 4.10.2016 toteutettiin
ekumeeninen pyhiinvaellus paavi Franciscukselle lahjoitetulle
luonnonsuojelumetsälle Porvoon Tyysteriin. Vaeltajat siunattiin matkaan Por...
Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat allekirjoittivat 27.9.2016 yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan puolesta. Allekirjoitusta edeltävän keskustelutilaisuuden avasi sisämini...
Ekumeenisen vastuuviikon 2016 teema Turvassa? kohdistaa huomion
Euroopasta turvaa ja toimeentuloa etsiviin ihmisiin. Enemmistö vuonna 2015
Suomeen tulleesta 32 467 turvapaikanhakijasta saa kielt...
Usko on ihmisille syvin turvan antaja. Maahanmuuttajien
kotoutumisessa sillä on keskeinen asema – yhdysside kotiin ja jopa menetetyn
perheen korvaaja. Meillä seurakunnan jäseninä on tärkeä rooli...
Luonto on
paratiisin ikoni, näin se nähtiin ja koettiin. Runsaat kolmekymmentä naista
vaelsi Tunturikeimiön maisemissa 27.8.–2.9.2016. Yhdessä noustiin kerolle,
laskeuduttiin kairaan, koettii...
Helsingin yliopistossa kuultiin 13.9.2016 analyysi uskonnonvapauden tilasta, kun Kanadan entinen uskonnonvapauden suurlähettiläs Andrew Bennett luennoi teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Yleisö...
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon delegaatio osallistui heinäkuussa Australiassa järjestettyyn IACHE:n (International Association of Chaplains in Higher Education) konferenssiin. Neljän vuoden väle...
Isä Rauno Pietarinen ja kanttori Anneli Pietarinen toimittivat 29.8.2016 ortodoksisen ehtoopalveluksen Vaeltajan ristillä Olostunturin pohjoisrinteellä. Palvelus oli mieliinjäävä, Luojan luomist...
International Association for Mission Studies (IAMS)
järjesti konferenssin kääntymisestä ja muutoksesta teemalla Conversions and
Transformations: Missiological Approaches to Religious Change. Ko...
Pohjoismainen yhteistyö, yhdessäolo ja jakaminen nousivat keskiöön pohjoismaisessa ekumeenisessa naiskonferenssissa Islannin Hólarissa. Vaikuttavat luonnonolosuhteet antoivat oman kehyksensä konferens...
Tuulee kovaa, sataa kasvoille. Myrskykö tämä on? Askeleet painavat.
Yksin en niitä jaksaisi ottaa, mutta onnekseni voin seurata edellä kulkevia
lätäkköihin tallaavia askelia. Hyräilevän, tuulelt...
Maanantaisen kesäisen sadepäivän iloksi saimme 22.8.2016
SEN:n toimistoon mieluisan vieraan Brysselistä. Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeri Heikki Huttunen saapui entisen työpaikkansa väke...
Luomakunnan aika (Time for Creation) on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Ajankohdaksi on vakiintunut 1.9.–4.10. Se perustuu ortodoks...
Suuri joukko Thorleifin eli Tussen ystäviä oli kokoontunut 18.8.2016 Kallion seurakunnan seurakuntasaliin uutta seurakuntaneuvosta juhlimaan. Tussen korkeatasoinen ammattitaito, monipuolisuus, laaja v...
KMN:n keskuskomitean kokouksen naisten kokoontumisessa
27.6.2016 teologian tohtori Sharon Watkins, Disciples of Christ -kirkon johtaja,
nostatti salillisen naisia seisomaan ja katsomaan toisiaan...
Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokouksen 22.-28.6.2016
teema on Pilgrimage of justice and peace in changing landscapes. Viikon mittainen kokous on keskustellut oikeudenmukaisuudesta ja...
Reforming Theology! What are the challenges for church and society, which call for reformation
today? Migrating Church! Christians are migrants in faith. How does the
ecumenical pilgrimage shape...
Water in sustainable future oli teemana Euroopan kristillisen ympäristöverkoston (ECEN) kokoontumisella Helsingissä 11.-15. kesäkuuta. ECEN:n 11. yleiskokous kokoontui kulttuurikeskus Sofiassa ja muka...
Kunnianarvoisa Arkkipiispantalo loi arvokkaat puitteet SEN:n
hallituksen kokoukselle 8.6.2016. Asialistalla oli muun muassa SEN:n
jaostorakenteeseen liittyvää pohdintaa. Hallituksen työskentely...
Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit
kokoontuivat Lissaboniin 31.5.-3.6.2016. Kokous pidettiin Lusitanian kirkon
(The Lusitanian Catholic Apostolic Evangelical Church) upe...
Keskustelutilaisuudessa 2.6.2016 käsiteltiin laajasti vähemmistöjen asemaa, eri uskontoja, pakolaistilannetta maailmalla, historiaa ja identiteettiä sekä kansallista ja kansainvälistä auttamistyötä. T...
BE1 (Be One) ammentaa voimansa ekumeenisen liikkeen ajattelusta, saavutetuista tavoitteista ja Suomen Ekumeenisessa Neuvoston (SEN) Nuorisojaoston vuodesta 1983 alkaen järjestetystä Ketkosta eli Kansa...
Professori Stephen Bevans, SVD Chicagon katolisesta seminaarista luennoi erittäin kiinnostavasti ja innostavasti paavi Franciscuksen esiin nostamista teologisista näkökulmista liittyen laupeuden teema...
Paavillisen oikeuden ja rauhan neuvoston johtaja, kardinaali Peter Turkson Vatikaanista vieraili maassamme ulkoasiainministeriön kutsumana 20.–22.5.2016. Hän oli pääpuhujana kahdessa seminaarissa, tut...
Kardinaali Peter Turkson, paavillisen oikeuden ja rauhan neuvoston
johtaja, vierailee parhaillaan maassamme. Tänään 21.5.2016 kardinaalin
ohjelmaan kuului muun muassa seminaari Religious Freedom...
AFFRST,
Suomalais-ranskalainen teknillis-tieteellinen seura - Association
Franco-Finlandaise pour la Recherche Scientifique et Technique ja Science Po
Aix (IEP-CHERPA) järjestivät yhdessä Tam...
Mission and Money Christian Mission in the Context of Global Inequalities offers academic discussion about the mission of the Church in the context of contemporary economic inequalities globally, chal...
Ekumeeninen teko -tunnustuksen
kautta nostetaan esiin ekumeeninen aloite tai toimintamuoto, joka vahvistaa
ekumeenista asennetta ja vie eteenpäin pyrkimystä Kristuksen kirkon näkyvään
ykseyte...
SEN:n kahdestakymmenestäkolmesta kumppanuusjärjestöstä 17
oli edustettuna kumppanuusfoorumissa 26.4.2016 Helsingissä. Foorumi on perinteinen
lounaskokoontuminen, joka kokoaan kumppanuusjärjestöj...
Sunnuntaina 25.4.2016 vietettiin Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlaa
tyylikkäin menoin. Juhlaväkeä oli saapunut läheltä ja kaukaa. Sataakahtakymmentä
vuotta kertailtiin ja uutta esiteltiin. Omas...
Annankadun ja
Ratakadun kulman tyylikäs1920-luvun punatiilirakennus kätkee sisälleen
valoisan, kauniin kirkon. Ohikulkija ei helposti arvaakaan, mikä vaikuttava
sakraalitila rakennuksen toise...
Ilmaisemme huolemme jokaisen ihmisen yhdenmukaisen kohtelun
periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Uskontojohtajina
kannamme syvää huolta myös ilmapiirin kovenemisesta oma...
The WCC is
looking for a Programme Executive for Health and Healing at 100% to be
responsible for providing support so as to enhance the contributions of the WCC
to the ecumenical movement. T...
Kotimaa-lehti esittelee 7.4.2016 Viikon henkilönä SEN:n ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärisen, joka vastaa kirkkoturvaa koskeviin kysymyksiin. 
Permanent full time contract under Belgian law. Place:
Brussels. The Dialogue Secretary is acting as executive staff member and will
report to the General Secretary. The successful candidate wil...
Ev.-lut. kirkon kansainvälisen kasvatuksen yhteistyöryhmä
(Globaalikasvatuksen kärkiryhmä) vieraili eilen, 29.3. SEN:ssa. Yksi ryhmän
jäsenistä on SEN:n Ketkokoordinaattori Virpi Paulanto (oikea...
Uspenskin katedraaliin kokoontui suuri rukoilijoiden joukko 24.3.
Suuren torstain (kiirastorstain) jalkojenpesupalvelukseen ja sen jälkeen
toimitettuun ekumeeniseen rukoushetkeen Brysselin terro...
Tutustuminen luterilaisen kirkon
ja Helluntaikirkon uskontokasvatukseen ja ekumeeniseen toimintaan sekä
keskustelut yhteisistä toimista opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen alueella
olivat t...
Facebook-sivun Ekumenian ystävät 1500 tykkääjän saldo
täyttyi tänään. Kiitos teille kaikille tonniviidellesadalle. Seuraava tavoite
on 2000 tykkääjää. Nyt kun tuhatviisisataa tykkääjää on koossa...
Global Christian Forum (GCF) on tarkoitettu edistämään
suhteita niiden kristillisten yhteisöjen kesken, joilla ei ole toistensa kanssa
keskusteluyhteyttä tai jotka keskustelevat vain valikoituje...
Tänään maaliskuun ensimmäisenä perjantaina,
4.3.2016, on vietetty Maailman rukouspäivää. Päivän teemana on Sallikaa
lasten tulla minun luokseni. Rukoustapahtumia on vietetty eri puolilla maailma...
Kirkkojen maailmanneuvoston missiologisen aikakauskirjan
International Review of Mission (IRM) viimeisin numero (November 2015, volume
104) analysoi Pyhän isän missiologista asiakirjaa Evangelii...
Vuodesta
1970 jatkuneet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen
kirkon oppikeskustelut keskeytyivät syyskuussa 2014. Tuolloisten keskustelujen
aiheeksi aiottuun kristilli...
Suomessa vierailulla oleva Amerikan ortodoksisen kirkon delegaatio vieraili 22.2.2016 ev.-lut. Kirkon talossa Helsingissä ja Ekumeenisessa Neuvostossa. Keskusteluissa sivuttiin ekumeenisen yhteistyön...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto sai tänään 19.2.2015 pitää
vieraanaan Unkarin helluntaikirkon johtavia toimijoita. Valtuuskunta vierailee
maassamme ja tutustuu muun muassa koulujen uskonnonopetuksee...
Valko-Venäjän evankelis-luterilaisen kirkon pastori Vladimir
Tatarnikov vieraili Suomen  Ekumeenisessa
Neuvostossa 10.2.2016. Pienen luterilaisen vähemmistön edustajana Tatarnikovia
kiinnosti...
Lähi-idän
konfliktit ja pakolaiskriisi ovat jatkuvia uutisaiheita täyttäen arkemme
hallitsemattomalla vyöryllä. Seurakunnilla on käsillään iso tehtävä pakolaisten
kohtaamisessa ja auttamisess...
Uskonnonopetus
antaa valmiuksia pohtia tärkeitä elämään liittyviä kysymyksiä, se antaa myös
tietoa muista uskonnoista ja valmiuksia oman elämän arvojen ymmärtämiseen. Niin
ikään valmiudet huo...
Kirkkojen maailmanneuvosto (KMN) hakee stuertteja keskuskomitean
kokoukseen Trondheimiin 16.–28.6.2016. Stuerttiohjelma tarjoaa eri kirkkojen nuorille
mahdollisuuden kansainvälisyyteen, käytännö...
YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti
helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain vietettäväksi uskontojen ja katsomusten
yhteisymmärryksen viikoksi. Päätöslauselma...
Pyhiinvaellus kohti oikeudenmukaisuutta ja rauhaa (Pilgrimage of
Justice and Peace) oli teemana pohjoismais-baltialaisella ekumeenisten asiantuntijoiden
kokoontumisella 26.–28.1.2016 Helsingissä...
Kristillinen Medialiitto (KML) on myöntänyt
Vuoden 2015 kristillinen mediateko -tunnustuksen Yle Teeman sarjalle Tapahtukoon sinun tahtosi. Tunnustus
jaetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä. Ta...
Pielaveden kookas keltainen puukirkko kauniin kuuraisen puiston
keskellä kutsui sunnuntaina 24.2.2016 kristittyjä ekumeeniseen
jumalanpalvelukseen. Sää oli lauhtunut miellyttäviin Jumalan kansan...
Jes. 52:7–9 Kuinka ihanat ovat
vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren
ilosanoman.
Jes 52:7–9 Härligt
är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som bär bud om
seger, som ropar ut goda nyheter.
Jes. 62: 6–7 Sinun muureillesi,
Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua,
eivät päivällä eivätkä yöllä.
Jes 62:6–7 På dina
murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag eller
natt.
1. Moos. 37:5–8 Kuulkaapa, millaista unta minä näin!
1 Mos 37:5–8 Hör
vad jag har drömt.
Jes. 56:6–8 Ja minun
temppelistäni tulee huone, jossa kaikki kansat saavat rukoilla.
Jes 56:6–8 Mitt
hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa tänään 21.1.2016, jolloin vietetään Ekumeenisen rukousviikon neljättä päivää. 
Meneillään olevan kristittyjen ykseyden rukousviikon
kunniaksi julkistettu teos Yhteistyötä ja yhteistä matkantekoa. Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon ja vapaakirkkojen ekumeeninen vuorovaiku...
Uskonto ja kehitys.
Näkökulmia suomalaiseen kehitysyhteistyöhön ja -tutkimukseen -teos
julkistettiin 18.1.2016. Kirjan on toimittanut Elina Vuola. Julkaisija on Suomalaisen
Kirjallisuuden Seu...
1. Moos. 17:1–8 Sinun nimesi
olkoon Abraham, koska minä teen sinusta 
kansojen paljouden isän.
1 Mos 17:1–8 Ditt
namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk.
Jer. 31:10–13 He tulevat ja
riemuitsevat Siionin kukkulalla
Jer 31:10–13 De
skall komma till Sions höjd och jubla.
Jes. 61:1–4 Herran henki on minun
ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan
köyhille hyvän sanoman.
Jes 61:1–4 Herren
Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära
glädjebud till de betryckta.
Piispat Irja Askola ja Teemu Sippo SCJ sekä metropoliitta
Ambrosius seurueineen tapasivat paavi Franciscuksen maanantaina 18.1. paavin
yksityisvastaanotolla Vatikaanissa. Piispa Askola esitti su...
Hes. 37:12–14 Minä aukaisen
teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne.
Hes 37:12–14 Jag
skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk.
Kristittyjen ykseyden
ekumeenisella rukousviikolla tarjoutuu erinomainen mahdollisuus toisten
kristittyjen kohtaamiseen ja ekumenian edistämiseen. Kaikkialla maailmassa
vietetään ekumeeni...
Helsingissä järjestettiin 7.-10.2016 pohjoismainen systemaattisen
teologian konferenssi Konferenssin teema oli ”Ecumenical and Interreligious
Challenges” ja tapahtuma keräsi noin sata osanottaja...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on 16.12.2015 antanut julkilausuman koskien Suomen hallituksen turvapaikkapoliittista toimenpideohjelmaa. Julkilausumassa todetaan seuraavaa: 
SEN:n hallitus kokoontui tänään 7.12. Helsingin
vapaakirkossa Annankadulla. Seurakunnan johtaja, pastori Hannu Hirvonen kertoi,
että kirkko on ollut tällä paikalla juuri 90 vuotta, sillä se valm...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston Nuorisojaosto järjesti pyhiinvaellus- ja opintomatkan Pietariin 1.-4.10.2015. Matkaa valmisteltiin yhteistyössä Pietarin Kristillisen Yliopiston opettajan Maria Karyaki...
Useiden Suomessa toimivien kristittyjen, muslimien ja juutalaisten yhteisöjen johtajat antavat tukensa Pariisissa käynnissä olevalle ilmastokokoukselle. Uskontoja yhdistää näkemys siitä, että i...
Kevätkauden 2015 kolmen ekumeenisen seminaarin sarja Auktoriteetti kirkossa huipentui Studium Catholicumissa pidettyyn paneelikeskusteluun 24. marraskuuta. Mukana oli nelisenkymmentä osallistujaa,...
Ev.-lut. kirkkohallituksen ulkoasiain osaston seminaarissa 25.11.2015 juhlistettiin Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon teologisen dialogin 25-vuotista taivalta. Emeritu...
Tänään 19.11.2015 Peace Appeal Foundationin johtaja Shirley Moulder vieraili Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja kertoi järjestön työstä. Järjestö tekee rauhantyötä mm. Myanmarissa, Syyriassa, Nepali...
Sama uskonto voi olla sekä väkivallan voimana että rauhan rakentajana. Mikä
on uskonnon suhde sananvapauteen tai väkivaltaan? Muun muassa näitä kysymyksiä
pohdittiin ekumeenisessa seminaarissa H...
Joukkomurha Pariisissa viime yönä järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foorumi yhtyy järkytykseen verenvuodatuksesta ja huoleen demokratiasta ja...
"Kristityt ovat katoamassa Lähi-idästä ilman että muslimit välittävät, ilman että lännen kirkot välittävät." Näin kuvaili tuntojaan eräs Lähi-idän kirkonjohtaja. Tämän kaltaisten äänten ja krist...
Suomen kristillisen ylioppilasliiton Uskonnot ilmaston puolesta -ilmastokirjekampanja kutsuu kaikkia vetoamaan Suomen päättäjiin luomakunnan varjelemiseksi.
Pääsihteeri
Heikki Huttusen runsas yhdeksänvuotinen kausi Suomen Ekumeenisen Neuvoston
pääsihteerinä jäi historiaan lokakuun 2015 lopussa ja perjantaina 30.10. kokoonnuttiin
ev.-lut. kirkkoha...
Porin helluntaiseurakunnan kauniiseen ja
valoisaan kirkkoon kokoonnuttiin tiistaina 27.10.2015 seminaariin, jossa
pohdittiin muun muassa, saako uskonto näkyä julkisella paikalla. Samoin
kysyt...
Neljäntoista
Euroopan maan edustajat kokoontuivat Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokoukseen
Kirkkonummen Hvittorpiin 21.–25.10.2015. SEN:n Nuorisojaosto on vuosikymmenet
ollut akt...
Tasavallan presidentin 24.10.2015 antama vuoden 2016 rukouspäiväjulistus painottaa vuorovaikutusta koko ihmiskunnan ja luonnonympäristön kanssa. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä kodeistaan...
Suomen Baptistikirkko ja Finlands svenska baptistsamfund sekä Suomen evankelis-luterilainen kirkko järjestivät seitsemännen teologisen neuvottelun 29.–30.10.2015 Vaajakosken baptistiseurakunnan...
Porin uljaassa kaupungintalossa, Junneliuksen palatsissa, järjestettiin Porin kaupungin isännöimänä Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen iltavastaanotto 26.10.2015. Vastaanotolla piispa Te...
Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo nosti esiin uskonnonopetuksen keskeisyyden Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa Porissa 27.10.2015. Hän lausui seuraavaa:
Viron kirkkojen neuvoston pääsihteeri Ruudi Leinusta, joka on täyttänyt keväällä 70 vuotta, muistetiin ekumenia-viirillä ja kiitoksilla Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa Porissa 26.10.2015...
Työryhmä Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamansa seurakunnat sekä kolme lohjalaista koulua palkittiin vuoden 2015 Ekumeeninen teko -tunnustuksella. Palkitseminen tapahtui Porissa 26.10.2015 Suomen Ek...
Kristillinen perintömme rohkaisee meitä avaamaan porttimme ja sydämemme hätää kärsiville. Näinä päivinä luoksemme tulevat pakolaiset antavat meille mahdollisuuden kohtaamiseen. Pelko määrää liian us...
Vår kristna tradition uppmanar oss att öppna våra dörrar och våra hjärtan för dem som lider nöd. De flyktingar som anländer till oss dessa dagar ger oss möjlighet till möte.
Poriin syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen
Neuvosto (SEN) valitsi 26.10.2015 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen
ev.-lut. kirkon arkkipiispan Kari Mäkisen. Puheenjohtajan toimik...
Porissa 26.10.2015 kokoontunut Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokous hyväksyi hakemuksesta kumppanuusjärjestöikseen neljä jäjestöä. Näin kumppanuusjärjestöjen lukumäärä kasvoi 24:ään. Kumppanu...
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit
vieraili Suomen Ekumeenisen Neuvostossa ja keskusteli pääsihteeri Heikki
Huttusen kanssa kansanvälisen ekumenian ajankohtaisista asioista...
Euroopan kirkkojen konferenssin hallintoneuvosto (Governing
Board) on 30.9.2015 valinnut järjestön uudeksi pääsihteeriksi Suomen
Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin, rovasti Heikki Huttusen.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen sai vastaanottaa 19.8.2015 Puolan Grabarkan pyhiinvaelusjuhlan yhteydessä ruhtinas Konstantin Ostrogskin nimeä kantava tunnustuspalkinnon. Se...
Luterilaisen maailmanliiton julkaisu Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta julkistettiin 24.9.2015. Kirkkohallitukseen oli kokoontunut monikymmenpäinen seminaariväki kuuntelemaan te...
Lähetyskirkossa pidettiin 23.9.2015 aamuhartaus, jossa Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi valittu, TT Mari-Anna Pöntinen lähetettiin ja siunattiin uuteen tehtäväänsä. Siunaamisen toimit...
Nelisenkymmentä ihmisoikeuksien asiantuntijaa eri puolilta
Eurooppaa kokoontui Halkin teologisella koululla Istanbulissa 7-9.9. Halkin
oppilaitos Pyhän Kolminaisuuden luostarissa Prinssisaarilla...
Pastorit, papit sekä muut kristillisten seurakuntien ja järjestöjen työntekijät toivottavat Suomeen tulevat turvapaikanhakijat tervetulleiksi. Ekumeeninen videotervehdys eri puolilta Suomea.
Me allekirjoittaneet Suomen kristillisten kirkkojen johtajat vetoamme maan hallitukseen, että se kohtuullistaisi kaavailtuja kehitysyhteistyön leikkauksia. Kansantalouden kannalta välttämättömät...
Vi undertecknade, ledare för kyrkorna i Finland, vädjar till vårt lands regering att den ska mildra de planerade nedskärningarna i utvecklingssamarbetet. De nedskärningar som är nödvändiga med tank...
Ortodoksiset kirkkopäivät on Suomen ortodoksisen kirkon suurtapahtuma, joka järjestetään Lappeenrannassa 28.–30. elokuuta. Tapahtuma kokoaa yhteen lapsia, nuoria ja aikuisia eri puolilta m...
Me allekirjoittaneet vastustamme hallituksen kaavailemia rajuja leikkauksia kehitysyhteistyöhön. Kerro Suomen päättäjille, että maailman heikoimmassa asemassa olevat ihmiset tarvitsevat meidän t...
Joukko luokanopettajia on päättänyt kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen nykyisen oman uskonnon opetuksen korvaamiseksi kaikille yhteisellä katsomusaineella. Aloitteen viemiseksi eduskuntaan tarvi...
An
ecumenical pilgrimage crossed the historical border of the European East and
West, from Obinitsa to Vana-Vastseliina in Setomaa, South-Eastern Estonia on 3rd
August 2015. The event was par...
We were a small group of pilgrims who walked from the ecumenical village chapel of the Holy Cross in Sonkaja to the chapel of All Saints in Parppeinvaara, and with prayers at the village cemete...
Pääsihteeri Heikki Huttunen on mukana Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin delegaatiossa Rooman kirkon vuosijuhlassa, apostolien Pietarin ja Paavalin päivän, 29.6.2015, puitteissa.
Euroopan Kirkkojen Konferenssin (EKK) Kesäkoulu Ihmisoikeuksista pidettiin 25.–29.5.2015 Ruotsissa Hagabergin kansankorkeakoulussa Södertäljessä. Nelisenkymmentä osallistujaa ja luennoitsijaa eri p...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus ja henkilökunta tutustui 1.6.2015 San Damianon yhteisöön Lapinjärven Porlammilla. Dosentti Pauli Annala ja puolisonsa Eeva Vitikka-Annala ovat pyhän Franciscuks...
Itämeren maisen ekumeeniset naiset kokoontuivat Kirkkonummen Hvittorpiin 20.–24.5.2015. Ohjelma oli monipuolinen. Vilkasta keskustelua käytiin muun muassa kristityn vastuusta ympäristökysymyksissä,...
Saksan protestanttisten kirkkopäivien
(Evangelischer Kirchentag) aattona pidettiin Bad Bollissa 1.-3.5. uraauurtava
kutsuseminaari, jossa suunnistettiin kohti Euroopan yhteisiä kirkkopäiviä.
...
Tutustuin kirkkojen EU-toimintaan keväisessä Brysselissä 26.–29.4.2015 yhdessä opetusneuvos Pekka Iivonen kanssa. Kuulimme Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokouste...
Auktoriteetti kirkossa -seminaarisarjan kolmannessa osassa 5.5.2015 Helsingissä Katolinen kirkko Suomessa piispa Teemu Sippo ja pääsihteeri isä Heikki Huttunen alustivat piispan roolista kirkon yksey...
Oulun evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja, rovasti Veijo Koivula sai 3.5.2015 ortodoksisen kirkon Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. luokan ritarimerkin kiitoksena ek...
Opetushallitus on pyytänyt lausuntoa lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämiseen liittyvässä prosessissa. SEN:n Kasvatusasiain jaosto lausuu 30 huhtikuuta 2015 päivätyssä lausunnossaan...
Elämme nykyisin maailmassa, jossa suorastaan hukumme sanoihin. Ilmoituksissa ja mainostauluilla, lehtisissä ja esitteissä, kuvaruudulla ja radiossa, sähköpostissa ja internetissä tarjotaan loputtom...
Martti Luther julkaisi 95 teesiään 1517. Vuonna 2017 tästä tulee kuluneeksi 500 vuotta. Merkkivuotena muistetaan kirkkojen historiaa ja reformaation merkitystä kaikkialla maailmassa. Samalla suuntau...
Pastori, teologian tohtori Mari-Anna Pöntinen on 27.4.2015 valittu Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteeriksi viisivuotiskaudeksi 1.11.2015–31.10.2020. Valinta tapahtui SEN:n kevätkokouksess...
Ekumeniska Rådet i Finland valde på sitt vårmöte på måndag (27.4) teologie doktor Mari-Anna Pöntinen (ev. lut.) till ny generalsekreterare för tiden 1.11.2015–31.10.2020. Pöntinen är teologisk...
Tänään 24.4. tulee kuluneeksi 100 vuotta Armenian kansanmurhan alkamisesta Ottomaanien valtakunnassa. Alkamispäivä määräytyy Konstantinopolissa (nyk. Istanbul) 24.4.2015 toimeen pannuista armenialai...
Kardinaali Kurt Koch on katolisen kirkon ekumenia-suhteista vastaavan elimen, eli Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtaja. Kardinaali Koch vierailee Suomessa maamme...
Kirkon Ulkomaanavun ja Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston järjestämä opintomatka kohdistuu 13.–21.4. Washington D.C.:hen ja Minneapolisiin. Opintomatkan aikana tavat...
Uskontojen yhteistyö Suomessa – USKOT-foorumi ry piti viidennen vuosikokouksensa Helsingissä maanantaina 13.4.2015. Todettiin, että kulunut toimintavuosi on ollut erittäin aktiivinen. Uskonto on oll...
Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906–9.4.1945), 1900-luvun ehkä luetuin saksalainen teologi, ja yksi globaalin kristillisyyden tunnetuimista nimistä, on Suomessakin tunnettu viimeistään 1950-luvun ja 1960-...
Kansainvälisen ekumenian legendaarinen johtohahmo Philip Potter on kuollut 31.3.2015 yhdeksänkymmenenkolmenvuoden iässä. Hän toimi Kirkkojen Maailmanneuvoston pääsihteerinä 1972–1984. Hänen kaud...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komissio (CCIA) kokoontui 52. kerran, ensimmäistä kertaa Busanin yleiskokouksen jälkeisen, uuden keskuskomitean nimeämässä uudessa kokoonpanoss...
SEN edistää Euroopan
kirkkojen siirtolaiskomission (CCME) esityksen mukaisesti rukoustilaisuuksien
järjestämistä maamme seurakunnissa EU:n ulkorajoille menehtyneiden muistoksi.
Helsingissä ti...
Vielä
syksyllä 2014 Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtajana
toiminut anglikaaniprofessori John Gibaut piti syksyn (2.-3.10.) pohjoismaisessa Faith and
Order -verkosto...
Metodistikirkon (The United Methodist Church)
Pohjois-Euroopan ja Baltian aluekabinetti (arealkabinett) kokoontuu Helsingissä
25.–26.3.2015. Tähän liittyen sai SEN vieraakseen piispa Christian A...
Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (POPS). Näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 2016. Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kas...
Ketko-kurssin 2014–2015 neljäs ja samalla viimeinen viikonvaihde 14-15.3.2015 opetti ekumeenisen kokouksen julkilausuman tekemistä, tutustutti domikaanien historiaan ja nykypäivään Suomessa sekä Ion...
Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus toteaa seuraavaa:
YleistäMyönteistä on, että puolustusministeriön kansliapäällikön asettama työryhmä on tarkastellut Puolus...
Kirkon ykseyden vaaliminen kuuluu lähtökohtaisesti erityisesti piispan tehtäviin. Kaikissa kirkoissa ei ole piispoja, mutta on sitten muita kaitsennan ja myös henkilökohtaisen kirkon johtamisen...
Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuom...
Muslimer, kristna och judar engagerar sig: Finland är ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Att erkänna denna mångfald leder till framgång. Den öppenhet och dynamik som mångfalden av religion...
Muslims, Christians and Jews commit themselves: Finland is a multireligious and multicultural society. Acknowledged diversity is a success factor. The multitude of religions and beliefs and the openne...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston uudet toimitilat siunattiin tänään Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Siunauksen toimitti SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo ekumeenisine kanssap...
Sex and drugs and rock and roll. Näin voisi moni vastata, jos kysyisi, mitä heille tulee 1960-luvusta mieleen. Vastaus olisi kieltämättä osuva. Kuusikymmentäluvulle oli ominaista nuorison kapinointi,...
Arkkipiispa Jukka Paarma lausui kevään 2004 kirkolliskokouksen yhteydessä: "Jos joskus kirkon ääni kaikuukin sopusointuisena vahvana harmoniana, on taas toisinaan ilmassa melkeinpä keskenään sovitt...
YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain vietettäväksi uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen viikoksi. Päätöslauselma...
Tänään 27.1. tulee kuluneeksi 70 vuotta Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisesta 1945. Tuolloin maailman tajuntaan iski tieto kammottavista veriteoista.
Kristillinen Medialiitto (KML) on 25.1.2015 antanut musiikkitoimittaja Risto Nordellille Vuoden 2014 kristillinen mediateko -tunnustuksen. musiikkitoimittaja Risto Nordell tunnetaan virtuoosimaisena ...
Monet uskoivat kuultuaan naisen todistava (Joh. 4:39)
Många hade kommit till tro genom kvinnans ord (Joh 4:39)
"Anna minun juoda" (Joh. 4:7)
Ge mig något att dricka (Joh 4:7)
"Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä." (Joh. 4:14)
Jesus sade: "Det vatten jag ger blir en källa en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv" (Joh 4:14)
Eihän sinulla ole edes ole astiaa, ja kaivo on syvä. (Joh. 4:11)
Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup (Joh 4:11)
Ekumeeninen hetki Ekumeenisen rukousviikon alkajaisiksi sunnuntaina 18.1. Trapesa-toimintakeskuksen pyhien mirhantuojien kappelissa Espoossa. Ortodoksisen liturgian lopussa kuultiin viisi mietettä S...
Nainen jätti vesiruukkunsa siihen (Joh. 4:28)
Kvinnan lät sin vattenkruka stå (Joh 4:28)
Vahvistuakseen omassa uskossa tulee avautua ulospäin ja olla vuorovaikutuksessa muiden kristittyjen kanssa. Nuorille aikuisille ekumeeninen toiminta tarjoaa mahdollisuuden uskonnollisuuden kasvuun...
”Ei minulla ole miestä" (Joh. 4:17)
Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle (Joh. 4:6) 
Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan (Joh 4:6)
On kuljettava Samarian kautta (Joh. 4:4)
Han måste ta vägen genom Samarien (Joh 4:4)
Juutalaisten, muslimien ja kristittyjen perustaman USKOT-foorumin edustajat keskustelivat perjantaina 16.1. sisäministeri Päivi Räsäsen kanssa radikalisoitumisesta, uskontoihin liittyvist...
Judiska, kristna och muslimska representanter för RESA-forumet träffade 16.1 inrikesminister Päivi Räsänen för att diskutera radikalisering, fördomar om religioner och att människor riskerar bli stämp...
Oulun ortodoksiseen hiippakuntaan vihittiin sunnuntaina 11.1.2015 uusi esipaimen, metropoliitta Elia. Ennen munkiksivihkimistä, jonka esipaimen halusi saada ennen piispaksi tulemistaan, hänet tunne...
Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla käynnistyy kolmen seminaarin sarja, jonka yleisotsikkona on ”Auktoriteetti kirkossa”. Aihe kytkeytyy kirkon tehtävän ytimeen, vaikka ei ehkä si...
Viron evankelis-luterilaisen kirkon emeritus-arkkipiispa Andres Põder ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Markku Salminen saivat merkittävän ekumeenisen huomionosoituksen Tallinnas...
Tammikuun 8. päivänä 2015 kokoonnuttiin Helsingin
Seuratupaan pohtimaan evoluutiota teologiassa ja luonnontieteissä. Alustuksissa olivat aiheina evoluutio ja yksilöllisyys, evoluutio filosofisena k...
TM Antti Laine väittelee 10.1.2015 klo 10 Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa aiheesta "Ecumenical Attack against Racism - The Anti-Racist Programme of the World Council of Churches...
Massmordet på tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris upprör alla människor. RESA-forumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och judar i Finland, förenar sig med alla dem som upprörs...
Joukkomurha Charlie Hebdo -lehden toimituksessa Pariisissa järkyttää kaikkia ihmisiä. Suomen muslimeja, kristittyjä ja juutalaisia edustavan USKOT-foorumin hallitus yhtyy järkytykseen verenvuo...
Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö on Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen 8.2.2014 hyväksymä asiakirja. Siinä esitetään periaatteita ja näkökohtia, joita tulisi ottaa huomioon si...
Adventin aikana kristityt odottavat Kristusta, joka tulee. Hän syntyi eläinten suojassa, koska ihmisten luona hänelle ei ollut tilaa. Raamattu käskee ottamaan muukalaisen vastaan tasaveroisena...
Advent är väntan på Kristus som kommer. Han föddes bland djuren, under deras beskydd, eftersom människorna inte gav honom plats. Bibeln uppmanar oss att ta emot främlingen på samma sätt som vi...
Tasavallan presidentin 28.11.2014 antama vuoden 2015 rukouspäiväjulistus painottaa turvallisuutta. Turvallisuus pohjautuu ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Turvallisuus on ihmiskunnan ja maap...
Ihmisoikeuksien puolustajat ovat ahtaalla, kun Kolumbian luonnonrikkauksista käydään ankaraa taistelua. Suomella on kiistelty rooli maan kaivosbisneksessä.
Idän kirkon kalenterissa joulupaasto on alkanut 15.11, neljäkymmentä päivää ennen Kristuksen syntymäjuhlaa. Läntisessä kalenterissa 23.11. on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai, tuomiosunnuntai...
Power of Spirit, Power of Woman, Power of Song was the theme for the gathering of Estonian and Finnish women in Tallinn October 18-19, 2014. We were 44 in total, 24 Finnish and 20 Estonians, differe...
Ekumeenisen Vastuuviikon tämän vuoden asiantuntijavieras, kolumbialainen katolinen pappi ja ihmisoikeusaktivisti Sterlin Londoño Palacios tuntee Chocón todellisuuden. Hän kertoo, että 1980-luvu...
Alkuvuodesta 2014 julkistettiin suomeksi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order -komission asiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti ja nyt ev.lut. ki rkon ulkoasiain osasto on valmistel...
Suomen ortodoksisen kirkon ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskuntien väliset kahdennettoista teologiset neuvottelut pidettiin Suomen ortodoksisen kirkon kutsusta 21.–22. lokakuuta 2014...
Ekumeenisen Vastuuviikon tuomasmessua vietettiin Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä sunnuntaina 26.10.2014. Saarnaajana oli vastuuviikon vieras, isä Sterlin Londoño Palacio Kolumbiasta. Messu on...
Ekumeeninen vastuuviikko tekee näkyväksi kaksi pyrkimystä: kristillisten kirkkojen yhteyden ja yhteisen tehtävämme tässä maailmassa. Vastoin Herramme toivetta, kristikunta on jakautunut. Erillisyyt...
Den katolska prästen och människorättsaktören Sterlin Londoño Palacios från Quibdó stift i Chocó, nordvästra Colombia, besöker Finland på inbjudan av Ekumeniska ansvarsveckan med temat ”Våldets...
Ekumeenisen vastuuviikon asiantuntijavieraas on tänä vuonna ihmisoikeuspuolustaja Sterlin Londoño Palacios Kolumbiasta. Hän on ollut katolinen pappi Quibdon hiippakunnassa Chocóssa. Ih...
Turun Mikaelin seurakuntakodissa 16.10.2014 pidetty seminaari avasi ekumeenisen näkökulman tulevaan reformaation merkkivuoteen 2017.
Studium Catholicumissa kokoonnutaan torstaisin klo 8.30 ekumeeniseen aamurukoukseen. Rukoushetkiä pidetään katolisen, ortodoksisen, luterilaisen ja vapaakirkollisen tradition mukaan. Rukoushetke...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena. Tänä vuonna ajankohta on 11.-12. lokakuuta. Lähetyspyhä korostaa yhteistä rukousta kaikille...
Helsingissä, kulttuurikeskus Sofiassa on parhaillaan meneillään Nordic-Baltic Faith and Order -kokoontuminen. Kauniissa merellisessä ympäristössä, syysauringon lämmössä pohditaan keskeisiä opillisia...
Euroopan kristillinen ympäristöverkosto (European Christian Environmental Nework, ECEN) piti yleiskokouksensa Unkarissa 27.9.-1.10.2014. Kokouspaikka oli Unkarin Balatonszárszóssa Balaton-järven ran...
Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas. Osuvampaa laulua on vaikea kuvitella kuluvan vuoden syyskuun 12. päivään. Paikallisekumeeninen foorumi kokoontui Turun tuomiokirkkoon aloittamaan kaupu...
Discrimination, persecution and violence against Christians and churches around the world is set for further exposure after a group representing high profile Christian churches and organisation...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet - Kära systrar och bröder i Kristus, Ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, 11.–12.10.2014. Lähetyspyhän teema on tänä vuonna evank...
Katsoessamme valokuvaa juutalaisen miehen tappamisesta opas halusi meidän miettivän kuvaajan tarinaa, kuinka hänen on pitänyt seistä muiden joukkohautaan jo ammuttujen juutalaisten päällä valok...
Ekumeeninen aamurukous toteutettiin
4.9.2014 Suomenlinnan kirkossa. Uspenskin katedraalin pappi, isä Mikko Leistola
toimitti kiitosrukouspalveluksen. Kanttorina oli Satu Vola ja laulajana Uspens...
Kontantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartolomeos antaa ortodoksisen kirkkovuoden alun eli indiktion, johdosta julkilausuman vuosittain 1. syyskuuta. Tämä päivä on vuodesta 1989 ollut myös rukouspäiv...
Kristittyjä naisia 27 maasta kokoontui Kreikassa Tinoksen saarella Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin 9. yleiskokoukseen 4.-10.8.2014. Tinoksen kaupunki on yksi Kreikan ortodoksi...
Ortodoksisten nuorisojärjestöjen maailmanliitto Syndesmos pitää yleiskokoustaan Neamtsin pappisseminaarissa Romaniassa 7.-12.8.2014. Järjestö valitsi 10.8. uuden hallituksen, johon jäseneksi val...
Maailmanlaajuinen sosiaalisen median kampanja käyttää arabian aakkosten kirjainta NUN tuen merkkinä Irakin kristityille. NUN on ensimmäinen kirjain sanassa "nasrani", joka on arabian puhekieless...
Kansainvälisesti tunnetut uskontojohtajat, jotka edustavat juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia, ovat julkistaneet vetoomuksen rauhan puolesta. Siinä viitataan moniin ajankohtaisiin konflikt...
Viime viikkojen kärjistynyt tilanne Israelissa ja Palestiinassa sekä varsinkin Israelin suorittama maahyökkäys Gazaan on synnyttänyt paljon huolta. Erilaisissa väkivaltaisuuksissa on kuollut lukuisi...
Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri, ortodoksisen kirkon pappi Heikki Huttunen ihmettelee Prometheus-leirien saamaa säännöllistä julkisuutta uutisissa. Hän kysyy, onko syy uskontoneutraaliuden...
Seulottu, säästetty, karsittu, pohdittu, pakattu. Nyt on kaikki valmista muuttoa varten. Suomalaisen ekumenian hermokeskus on sijainnut runsaat 13 vuotta ev.lut. kirkkohallituksen huone...
Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (Churches' Commission for
Migrants in Europe, CCME) kokoontuu 26.–28.6. yleiskokoukseensa Ruotsin
Sigtunassa. Paikalla on n. 90 osanottajaa eri puolilta Eur...
Ruotsin Malmössä 12.–15.6.2014 järjestetty pohjoismainen tasa-arvokysymysten foorumi sai suuren näkyvyyden omassa maassaan. Valtakunnan mediassa tapahtuma oli näyttävästi esillä ja niin ikään kansalai...
Yksi merkki on meille annettu, yksi usko on meille välitetty. Merkki
uskon jatkuvuudesta on on risti. Piispa Matti Repo kantaa piispanristiä, joka on lahja kuningas Kustaa IV
Adolfilta 1800-luvu...
Helsingin Tuomasmessuun liittyi sunnuntaina 25.5.2014 vedenpyhitys ortodoksisin menoin. Messussa rukoiltiin koko luomakunnan ja erityisesti Itämeren puolesta. Ekoteologi Pauliina Kainulainen saarnasi,...
Finlandssvensk ekumenisk samling hölls i Borgå 19.5.2014. Samlingen hölls på inbjudan av biskop Björn Vikström och i samarbete med Sektionen för finlandssvenska ekumenik vid Ekumeniska rådet i Finl...
Inför EU-valet vill vi i Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik uppmana till aktivt valdeltagande. Som representanter för de kyrkor och samfund vi tillhör vi vill ge vår röst för et...
Helsingin Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon kokoontui Eurooppa-päivänä 9.5.2014 Ilse Friedebergiä ja hänen ekumeenista elämäntyötään muisteleva ystäväpiiri. Ilsen muistoa kunniotettiin tuona päivänä myös...
Metropoliitta Afrem (Efraim) Karim Itäisten Yhdysvaltojen hiippakunnasta on valittu maailmanlaajuisen syyrialais-ortodoksisen kirkon patriarkaksi. Kirkon pyhä synodi kokoontui 31.3. Damaskoksessa,...
Ortodoksit
virpovat palmusunnuntaina, joka tänä vuonna (2014) on huhtikuun 13. päivä, Kristuksen
Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Virpominen on vanha ortodoksinen perinne
Karjalasta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 7.4.2014 kevätkokoukseensa Espooseen. Käsiteltäviin asioihin kuuluivat yhdistyksen vuosikokousasiat kuten edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus. SEN my...
Lapinlahdella on liki kymmenen vuoden ajan järjestetty Yhteyspäiviä. Järjestäjät ovat Lapinlahden ev.lut. seurakunta, helluntaiseurakunta ja Iisalmen ortodoksinen seurakunta. Suomen Ekumeeninen Neuvos...
Oletko suorittanut Ketkon? Onko lähipiirissäsi kurssin suorittaneita? Kokemuksesi ovat arvokkaita. Toivon, että kirjoitat niistä minulle. Olen Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkea...
Euroopan Konferenssin Kirkko- ja yhteiskunta -komissio järjesti Brysselissä 24.3.–26.3.2014 konferenssin ”Youth employment in Europe – a challenge for the churches?”. Osallistuin tähän Suomen Ekume...
Björn Engdahl är dominikanbroder från Sverige och har tillbringat det sista året på Studium Catholicum, dominikanernas kommunitet med kulturcentrum i Helsingfors. Br Björn är annars placerad vid...
Itä-Suomen yliopistossa läntisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Fides Ostiensis ja ortodoksisen teologian opiskelijoiden ainejärjestö Pistis hankkivat opiskelijahaalarit yhdessä. Haalariproje...
Ukraina on Euroopan kristillisimpiä maita. Siitä huolimatta, että Itä- ja Keski-Ukraina kuuluivat 70 vuotta Neuvostoliittoon, joutuen Stalinin ankarimman vainon kohteeksi, ja Länsi-Ukraina lähe...
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Suomen evankelisluterilainen kirkko ja maamme kristillisiä kirkkoja edustava Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) kutsuvat kansalaisia, yrityksiä ja päättäjiä rakenta...
Finlands miljöcentral (SYKE), Evangelisk lutherska kyrkan i Finland och Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar olika kyrkor i vårt land, kallar medborgare, företag och beslutsfattare att...
The Finnish Environment Institute (SYKE), the Evangelical Lutheran Church of Finland, and the Finnish Ecumenical Council, representing the Christian churches of our land, call our citizens, bus...
Haluatko rukoilla yhdessä maailman miljoonien kristittyjen naisten kanssa? Tule mukaan maailmanlaajuiseen esirukoukseen. Jos paikkakunnallasi ei järjestetä Maailman rukouspäivää, voit itse olla...
Alla oleva mielipidekirjoitus on arkkipiispa Leon ja piispa Teemu Sipon. Se julkaistiin 1.2.2014 Helsingin Sanomissa sivullla C 19.
Lauantaina 1. helmikuuta julkaistiin Helsingin Sanomissa sivulla C 19 tämä mielipidekirjoitus otsikolla Yhteiset uskontotunnit vesittävät opetuksen. Alkuperäinen otsikko on yllä näkyvillä. Tekstiä...
Viisikymmentä vuotta sitten otettiin ensiaskelia Ekumeenisen rukousviikon viettämisessä maassamme. Helsingissä tätä merkkipaalua juhlittiin perinteisellä rukousvaelluksella, joka huipentui yhteyden ju...
Yhdessä… me julistamme evankeliumia
Tillsammans förkunnar vi evangelium
Teemu Laajasalo on mediassa ja median kautta liikutellut suuria massoja, toteaa palkinnon ojentaja, pastori ja kirjailija Teuvo V. Riikonen valinnan perusteluissa. Vuoden kristillinen mediateko...
Yhdessä… me kuulumme Kristukselle
Tillsammans tillhör vi Kristus 
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order- komission järjestyksessään toinen lähentymisasiakirja Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2012) julkistettiin suomeksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston t...
Yhdessä… me pyrimme pitämään keskenämme yhtä
Tillsammans vill vi leva i förbund med varandra 
Yhdessä… meidät on kutsuttu yhteyteen
Tillsammans är vi kallade till gemenskap
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko ja Pyhän Henrinkin muistopäivä olivat Tuomasmessun aiheina Helsingin Mikael Agricolan kirkossa 19.1. Saarnan piti SEN:n pääsihteeri, isä Heikki Huttu...
Yhdessä… me todistamme, että Jumala on uskollinen
Tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast
Helsingin Vanhassa kirkossa vietettiin suurta rukoustapahtumaa 18.1. Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko ja Suomen Evankelisen Allianssin Rakas naapuri-teemavuosi 2014 avattiin...
Yhdessä… meiltä ei puutu mitään hengen lahjoista
Tillsammans saknar vi inte någon andlig gåva 
Yhdessä… kiitämme Jumalaa hänen armostaan toinen toistemme keskuudessa
Tillsammans tackar vi Gud för hans nåd hos varandra
Yhdessä… meidät on kutsuttu olemaan pyhiä
Tillsammans är vi kallade att vara heliga
(17.1) "Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille(Room.1,7). Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi, kuten 25 vuoden ajan ovat tehneet edeltäjäni, autuas Joh...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) hallitus katsoo, ettei esitetty loppiaisen ja helatorstain siirtäminen pois paikaltaan kirkkovuoden kierrossa ole perusteltua. Juhlapyhien viettämisellä tuhat...
Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) X
yleiskokous pidettiin Etelä-Korean Busanissa 29.10.–8.11.2013. Edustin advisor-kategoriassa
Suomen Ekumeenista Neuvostoa, joka kuuluu KMN:n jäsenkuntaan assos...
Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. Tämä uusi lähetysasiakirja esiteltiin Kirkkojen Maailmaneuvoston (KMN) yleiskokouksessa, joka pidettiin marraskuun alussa Bu...
Tuhannen
tykkääjän raja Facebook-sivulla Ekumenian ystävät on ylittynyt tänään 8.1.2014. Sivu on Suomen Ekumeenisen Neuvoston fanisivu. Toivomme tykkäysvirran soljuvan vuolaana eteenpäin ja samalla...
Rukoilemme kaikkien Syyrian sodan uhrien puolesta. Rukoilemme rauhan ja sovinnon puolesta. Muista, Herra, edesmenneitä ja niitä, jotka surevat läheisiään. Muista, Herra, kotinsa menettäneitä ja...
Gud, vi ber för dem som drabbats av kriget i Syrien. Vi ber om fred och försoning. Kom ihåg dem som mist sina liv och dem som sörjer sina anhöriga. Herre, var hos dem som förlorat sina hem och t...
På människorättsdagen 10.12 påmindes vi om religionsfrihetssituationen i världen av forskaren Brian Grim från PEW Research Center, USA. Grim föreläste vid ett seminarium vid Finska Mission...
Etelä-Afrikan entinen presidentti Nelson Mandela on kuollut kotonaan Johannesburgissa 5.12. Hän oli 95-vuotias. Mies, jolla oli eniten uskottavuutta nykymaailman silmissä, on edesmennyt. Se usk...
”Kolmenkympin kriisi, vai ennemminkin kolmenkympin villitys?” kysyi SEN:n
Nuorisojaoston puheenjohtaja Arto Nuutinen Ketkon vuosijuhlassa lauantaina 23.11.2013. Ketko, eli kansainvälisen ja ekumeen...
USKOT-foorumi (RESA-forumet) hyväksyttiin 21.11.2013 Religions for Peace - RfP (Uskonnot rauhan puolesta) verkoston ja samalla ECRL:n (Euroopan uskontojohtajien neuvosto) jäseneksi Rf...
Raamatun kääntäminen vie keskimäärin kaksitoista vuotta. Pipliaseurojen maailmanlaajuisessa raamatunkäännöstyössä tehdään lähivuosina historiaa, sillä seuraavan kolmen vuoden aikana saadaan peräti...
Filippiineillä 11,3 miljoonaa ihmistä on hädässä. Sinä voit auttaa.
Turun seudun ekumeeninen piiri täyttää ensi vuonna
kuusikymmentä vuotta. Se on Suomen vanhin paikallisekumeeninen toimija.
Erityistä piirissä on myös se, ettei sen jäseninä ole seurakuntien vali...
Aleppon kaksi piispaa, syyrialais-ortodoksinen metropoliitta Mar Gregorios Yohanna Ibrahim ja kreikkalais-ortodoksinen metropoliitta Boulous Yazigi ovat “luotettavien raporttien” mukaan elossa.
Kirkkojen maailmanneuvoston X yleiskokouksen ekumeenisissa kohtaamisissa on keskusteltu Kirkko-dokumentista. Kirkkojen maailmanneuvoston yhteydessä toimiva Faith and Order (usko ja kirkkojärjest...
Otsikko on saatu dosentti Jyri Komulaisen puheenvuorosta 25.10.2013 Helsingin ortodoksisen seurakunnan salissa, jossa järjestettiin suuren yleisömenestyksen saanut korkeatasoinen seminaari tulev...
Uutiset Syyriasta ovat surkeita. Niin surkeita, että ne on jo helpompaa jättää väliin. Kun samoista asioista kertoo elävä ihminen, muuttuvat uutisten luvut ja kuvailut eläviksi ihmisiksi. Tarek...
Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan pr...
Vastuuviikon vieras Tarek Al-Khoury tuntee syyrialaisena hallitsemattoman asekaupan haittoja ja kytköksiä vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja sotatoimiin. Nuori mies pakeni muutama vuosi sitten sota...
Tänään 24.10. on toinen rukouspäivä eli rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä ja YK:n päivä. Tälle vuodelle annetussa rukouspäiväjulistuksessa oikeudenmukaisuus ja yhtei...
Mitä enemmän on aseita, sitä enemmän on tappamista, kiteyttää ekumeenisen vastuuviikon vieras Tarek Al-Khoury. Tänä vuonna vastuuviikolla kampanjoidaan väkivallan markkinoiden poistamiseksi. Al-Kho...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) syyskokous pidettiin Kainuun Opistolla Paltamon Mieslahdessa 17.–18.10.2013. Syyskokousseminaarin aiheena oli Vapaa liikkuvuus. Avauspuheessaan SEN:n puheenjohtaja...
Katkaise väkivallan kierre -video on toteutettu talkootyönä Vastuuviikko 2013 -kampanjalle. Tarina syntyi ohjaaja Antti Pekin omista kokemuksista. Pätkän näyttelijöistä monet ovat pyörineet kaduilla...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin kansallisten koordinaattorien kokous pidettiin Itävallan Wienissä 18.–22.9.2013. Suomalaisena koordinaattorina kokoukseen osallistui Outi Piiroin...
Kirkon ja uskontojen asemaa mediassa käsiteltiin 7.10.2013 Helsingin Sanomain säätiön, Tampereen, Helsingin ja Turun yliopistojen järjestämässä seminaarissa Päivälehden museossa Helsingissä. Pä...
LML:n neuvoston jäsenet ja neuvonantajat Pohjois-, Itä- ja Länsi-Euroopasta kokoontuvat yhteiseen kokoukseen ortodoksisessa kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa 30.9.–2.10.2013. Suomen evankeli...
Luterilaisen maailmanliiton ja Anglikaanisen kommuunion ekumeenisten suhteiden maailmanlaaja koordinaatioryhmä on pitänyt kokoustaan Suomessa Vuosaaressa kulttuurikeskus Sofiassa 19.9. – 25.9. Koko...
Suomessa on totuttu erottamaan uskonto yksityisen piiriin ja
monet kysyvät, mitä merkitystä uskonnolla on enää tämän päivän sivistyneessä
maailmassa. Kuitenkin maailman väestöstä kahdeksan kymme...
Ortodoksinen Kirkko rakastaa ja syleilee ja edistää dialogia kristillisten kirkkojen kanssa, keskinäisen suvaitsevaisuuden ja sovinnon henkeä niiden välillä. Samalla se ei kuitenkaan unohda, ett...
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan uskonnon tai vakaumuksen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kuitenkin 3/4 maailman väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin se...
Jumala on. Tämä totuus on kantanut everstiluutnantti Arja Laukkasta näihin päiviin ja kantaa edelleen. Kolmekymmentäkahdeksan vuotta Pelastusarmeijan palveluksessa on takanapäin ja on tullut elä...
Suomen kristityt seuraavat huolestuneina rauhattomuuden syvenemistä ja väkivallan lisääntymistä Egyptissä. Viime päivien kiristynyt tilanne on johtanut siihen, että syrjäytettyä presidenttiä kan...
Elokuun 15. päivänä vietetään Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen juhlaa tai Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen juhlaa. Juhlapäivän aamurukouksessa Studium Catholicumissa Helsingissä puh...
Konstantinopolin ekumeeeninen patriarkka Bartolomeos I vierailee Suomessa 11.–13.9.2013. Vierailuun huipentuu Suomen ortodoksisen kirkon 90-vuotisjuhla autonomisena kirkkona Ekummeenisen patria...
SEN on saanut yhteydenoton Egyptin kirkkojen neuvostolta. Siinä ilmaistaan ilo maan poliittisten muutosten johdosta, ja kutsutaan niitä todelliseksi kansan vallankumoukseksi. Viestissä kielletään,...
Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hyväksyi 17.6.2013 dokumentin ”Welcoming the Stranger”, joka liittyy uskontojenväliseen yhteistyöhön esimerkiksi pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamises...
Vuosittain yksi tai kaksi kansalaista tai yhteisöä jokaisesta jäsenmaasta saa tunnustuksen esimerkillisestä toiminnasta yhteisymmärryksen rakentamiseksi. Tänä vuonna Suomesta palkittiin Suomen Ekum...
Kirkot ilmaisevat huolensa Lähi-Idän kuohunnasta ja kristittyjen tulevaisuudesta tasaveroisina kansalaisina alueen eri maissa. Kirkkojen Maailmanneuvoston ja Lähi-Idän kirkkojen neuvoston (Middle Ea...
Charta Oecumenica -asiakirjan
vanavedessä laadittiin SEN:ssa jo kymmenen vuotta sitten Ekumenian hyvät tavat
-suositukset. Syksyllä 2012 oli aika tarkastella suosituksia vuosikymmenen
jälkeen...