SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

100 tasa-arvotekoa -hankkeelle NNKY:n tunnustuspalkinto

100 tasa-arvotekoa -hanke on saanut vuoden 2018 NNKY:n tunnustuspalkinnon. Tunnustuspalkinto luovutettiin Maailman NNKY-päivän brunssilla 24.4.2018 hotelli Helkassa, Helsingissä. Palkinnon vastaanottivat 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunnan puheenjohtaja, presidentti Tarja Halonen, Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa ja 100 tasa-arvotekoa -hankkeen projektipäällikkö Liisa Ketolainen.

Suomen NNKY-liiton jakama NNKY:n tunnustuspalkinto on huomionosoitus merkittävälle naisten ja tyttöjen hyvinvointia edistävälle, NNKY:n toiminta-ajatuksen mukaiselle toiminnalle. NNKY-liiton Riutulan rahastosta myönnettävä tunnustuspalkinto on tänä vuonna suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. 

 

100 tasa-arvotekoa oli Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) vuosina 2016–2017 toteuttama Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hanke, joka osallisti laajan joukon erilaisia organisaatioita yhteiskunnan kaikilta sektoreilta edistämään sukupuolten tasa-arvoa konkreettisin teoin.

Hanke käsitteli tasa-arvoteemoja kattavasti ja nosti esiin sukupuolten tasa-arvon merkitystä. Hanke julkaisi 124 tasa-arvotekoa erilaisilta toimijoilta ympäri Suomen. Lisäksi ulkoministeriö julkaisi 150 tasa-arvotekoa ja Helsingin kaupunki 100 tasa-arvotekoa.

 

− Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanke tempaisi ihmiset mukaansa voimakkaammin kuin olisimme saattaneet toivoa. Olemme todella iloisia sen menestyksestä ja tasa-arvon näkymisestä Suomen juhlavuodessa! Lämmin kiitos NNKY:lle hyvästä yhteistyöstä sekä tästä tunnustuspalkinnosta, jota arvostamme suuresti, kiittää Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

 

− Työ tasa-arvotekojen parissa jatkuu edelleen Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeella. Varsin usein eri tahoilla on tahto edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta konkreettisia toimia sen tekemiseksi voi olla vaikea löytää. Tasa-arvoteot toimivat hyvinä esimerkkeinä ja toivomme, että mahdollisimman moni organisaatio lähtee mukaan niiden monistamiseen ja kehittämiseen, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sari Raassina.

 

Pääsihteeri Anne Pönni kertoo, että Suomen NNKY-liiton hallitukselle päätös tämän vuoden tunnustuspalkinnon saajasta oli hyvin selkeä. − Ansiokas ja tuloksekas 100 tasa-arvotekoa -hanke sai Suomen itsenäisyyden juhlavuonna laajasti huomiota ja toi keskusteluun esimerkiksi naisten näkymisen mediassa. Hanke sai erityyppiset toimijat käytännön tekoihin tasa-arvon eteen ja lisäsi eri alojen toimijoiden yhteistyötä.

 

Suomen NNKY-liitto on SEN:n kumppanuusjärjestö. Lisätietoa tunnustuspalkinnosta

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.