SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

100 vuotta ja enemmän – Suomen Vapaakirkon kesäjuhlilla

Suomen Vapaakirkko juhli lauantaina 10.6.2023 Tampereella 100-vuotisjuhlaa, jonne oli kutsuttu monia eri kristillisten toimijoiden edustajia juhlimaan suuressa juhlateltassa Teopoliksen kampuksella.  Suomen Vapaakirkko järjestäytyi kirkkokuntana vuonna 1923, samana vuonna, kun uskonnonvapauslaki astui voimaan.

 

Lauantaitilaisuuden juonsivat Riikka Salmensaari ja pastori Paulus Rissanen. Musiikista vastasi Sing to the Lord-suurkuoro. Vapaakirkon historiaa esiteltiin kolmen lyhyen näytelmäesityksen kautta.

Teopoliksen rehtori Timo Lehikoinen piti puheen, jossa hän totesi, että Suomen Vapaakirkolla on paljon annettavaa tämän päivän ihmiselle ja edelliset sukupolvet ovat tehneet hyvää työtä, kun katsoo kirkon historiaa taaksepäin. Hän totesi myös, että pelastuksen sanoma on ajankohtainen tänäkin päivänä, ja saamme todistaa elävästä Kristuksesta ja tuoda toivon sanomaa pelastuksesta kaikille ihmisille.

 

Suomen Vapaakirkon kirkonjohtaja Hannu Vuorinen esitteli Väinö A. Hyvösen muistiinpanoihin perustuvan kirjan ” Siitä kaikki alkoi – vapaakirkollinen liike Suomessa 1870-luvulta 1900-luvun alkuvuosiin”, jonka ovat toimittaneet Tapio Kangasniemi ja Juhani Ilkka.

 

Puheenvuoron pitivät myös Kristian Vilkman ja Kimmo Kaartama, jossa esiteltiin päivän kolehtikohde, Suomen Vapaakirkon työn tukeminen.

 

Tilaisuudessa siunattiin myös uudet työntekijät.

Suomen Ekumeenista Neuvostoa edustivat pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken sekä SEN:n hallituksen varapuheenjohtaja Tampereen piispa Matti Repo.

Teksti ja kuvat: Mayvor Wärn-Rancken


Uudet työntekijät siunattiin.

Vieraita eri yhteistyötahoilta.Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen sekä tilaisuuden juontajat Riikka Salmensaari ja Paulus Rissanen.

 


Rehtori Timo Lehikoinen piti puheen.

Ekumenia-kassi kulkee mukan. Suomen Pelastusarmeijan Esa Nenonen ja Saga Lippo.
Vapaakirkon historiaa näytelmän muodossa.Sing to the Lord -suurkuoroSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.