SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

18.1.2016, rukousviikon ENSIMMÄINEN PÄIVÄ, Vieriköön kivi pois

Kuva: Oskar Mellemsether, freeimages.com 

Hes. 37:12–14 Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne.


Ps. 71: 18b–23 Korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi, oi Jumala.

Room. 8:15–21 Jos kerran kärsimme yhdessä hänen kanssaan, pääsemme myös osalliseksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Matt. 28:1–10  Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi.

 

Kommentaari

Tämän päivän tutkiskelun on valmistanut Riian katolisen arkkihiippakunnan nuortenkeskus ja se kumpuaa heidän kokemuksestaan ekumeenisen ristintien järjestämisestä, joka on hyvin vaikuttava ekumeeninen tapahtuma latvialaisten elämässä. Tämä kokemus kehottaa pohtimaan, mitä kärsimys ja ylösnousemus merkitsevät Latvian kontekstissa ja mitä ovat ne Jumalan suuret teot, joita kastetut kristityt on kutsuttu julistamaan.

 

  • Latvian neuvostohistoria varjostaa edelleen kansakunnan elämää. Vielä on paljon surua ja kipua, sellaisia vammoja, joita on vaikea antaa anteeksi. Tämä kaikki on kuin suuri kivi, joka peitti Jeesuksen haudan. Tällaiset vammat vangitsevat hengelliseen hautaan.
  • Mutta jos meidän kärsimyksessämme kipumme yhdistyy hänen kipuunsa, silloin kertomus ei pääty tähän, emmekä jää suljetuiksi hautoihimme. Herran ylösnousemuksen maanjäristys on maata vavisuttava tapahtuma. Se avaa hautamme ja vapauttaa meidän kivusta ja katkeruudesta, jotka erottavat meidät toinen toisistamme.
  • Tämä on Jumalan suuri teko: hänen rakkautensa, joka järisyttää maata, joka vierittää pois kiviä, joka vapauttaa meidät ja kutsuu meidät uuden päivän aamuun. Tässä uudessa aamunkoitossa me olemme jälleen liitetyt kärsiviin veljiimme ja sisariimme, jotka on vangittu niin kuin meidätkin.  Magdalan Marian tavoin meidän tulee "mennä kiireesti" kertomaan toisille tästä suuresta ilon hetkestä, siitä mitä Jumala on tehnyt.

 

Kysymykset

  • Mitkä tapahtumat, elämäntilanteet ja olosuhteet sitovat meidät hautaan – surussa, murheessa, huolissa, ahdistuksessa ja epätoivossa? Mikä estää meitä hyväksymästä Kristuksen ylösnousemuksen lupauksen ja ilon?
  • Kuinka valmiita olemme jakamaan kokemuksemme Jumalasta niiden kanssa, joita kohtaamme?

 

Rukous

Herra Jeesus, sinä olet rakastanut meitä alusta lähtien, ja olet osoittanut rakkautesi syvyyden kuollessasi puolestamme ristillä ja siten jakanut meidän kärsimyksemme ja haavamme. Tässä hetkessä me laskemme ristisi juurelle kaikki ne esteet, jotka erottavat meitä rakkaudestasi. Vieritä pois ne kivet, jotka vangitsevat meitä. Herätä meidät ylösnousemuksesi aamuun, jossa voimme kohdata meistä erillään olevat veljemme ja sisaremme. 

Aamen.


Julistus kahdesta ekumeenisesta
rukouspäivästä 2016 Kutsuttu
julistamaan Jumalan suuria tekoja (1. Piet .2:9). Vuoden 2016 adventtina alamme viettää
reformaation merkkivuotta. Sen aikana muis...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.