SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

18 januari 2016, Böneveckans DAG 1 : Låt stenen rullas bort 

Foto: Oskar Mellemsether, freeimages.com

                

Hes 37:12–14 Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk.

Psalt 71:18b–23 Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.

Rom 8:15–21Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.

Matt 28:1–10 Han är inte här, han har uppstått, så som han sade.

 

Kommentar

Dagens reflektioner har förberetts av det katolska ungdomscentret i Rigas ärkestift och har sprungit fram ur deras erfarenheter av att organisera en ekumenisk korsvandring: en mycket betydelsefull händelse i det lettiska livet. Denna erfarenhet utmanar till reflektion över vad lidandet och uppståndelsen betyder i den lettiska kontexten och över Guds storverk som de döpta kristna kallas att förkunna.

 

  • Lettlands sovjetiska historia fortsätter att kasta skuggor över människor i landet. Det finns fortfarande mycket av sorg och smärta och oläkta sår där det är svårt att förlåta. Allt detta kan liknas vid den stora sten som täckte ingången till Jesu grav. Detta visar oss på sår som håller oss fångna i en andlig grav.

  •  Men om vår smärta mitt i lidandet är förenad med Kristi smärta slutar inte historien här med fångenskapen i graven. Jordbävningen vid uppståndelsen är en skakande händelse som öppnar våra gravar och befriar oss från den smärta och bitterhet som håller oss isolerade från varandra.

  • Detta är Guds storverk: hans kärlek, som skakar om världen, som rullar bort stenarna, som befriar oss och kallar oss ut till gryningen av en ny dag. Här, i denna nya gryning, blir vi återförenade med våra systrar och bröder som också har varit fängslade och utsatta för det onda. Och liksom Maria från Magdala måste vi ”springa fort” från detta glädjefyllda ögonblick för att berätta för andra vad Gud har gjort.

 

Frågor

  • Vilka händelser och situationer i våra egna liv eller omständigheter finns det som gör att vi själva stänger in oss i en grav – i dysterhet, sorg, oro, ängslan och förtvivlan? Vad hindrar oss från att ta emot löftet och glädjen över Kristi uppståndelse? 
  • Hur beredda är vi att dela våra erfarenheter av Gud med dem vi möter?

 

Bön

Jesus, vår Herre, du har alltid älskat oss från begynnelsen och du har visat oss djupet av din kärlek när du dog för oss på korset och så delade vårt lidande och våra sår. Inför foten av ditt kors lägger vi nu ned allt det som skiljer oss från din kärlek. Rulla bort de stenar som håller oss fängslade. Uppväck oss till din uppståndelsemorgon. Låt oss där möta våra bröder och systrar från vilka vi har skiljts. Amen.


PLAKAT OM TVÅ EKUMENISKA BÖNDAGAR ÅR 2016 Utvald att förkunna Guds storverk (1 Pet. 2:9

Vid advent 2016 börjar vi fira reformationens märkesår. Då minns vi den förn...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.