SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

19.1. TOINEN PÄIVÄ: Eivät enää eläisi itselleen (2. Kor. 5:15)

Miika 6:6-8 Jumala on ilmoittanut, mikä on hyvää
Psalmi 25:1-5 Jumalani, auttajani, osoita minulle tiesi

1. Joh. 4:19−21 Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä

Matt. 16:24−26 Joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä

 

Kommentaari

Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta meidät on vapautettu niin, ettei meidän tarvitse luoda omaa merkitystämme ja elää vain omassa voimassamme. Me pikemminkin elämme Kristuksen elämän voimasta, hänen, joka eli, kuoli ja nousi kuolleista meidän tähtemme. Kun me ’kadotamme’ elämämme hänen tähtensä, me löydämme sen.

 

Profeetat kohtasivat alituiseen kysymyksen siitä, miten Jumalan edessä tulee elää. Profeetta Miika löysi selvän vastauksen kysymykseensä: ”tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.” Psalmin 25 kirjoittaja tiesi, ettemme voi tätä itse saavuttaa ja siksi hän huusi Jumalan puoleen pyytäen ohjausta ja voimaa.

 

Viime vuosina sosiaalinen eristäytyneisyys ja kasvava yksinäisyys ovat tulleet tärkeiksi kysymyksiksi niin Saksassa kuin monissa muissakin aikamme yhteiskunnissa. Kristittyjä kutsutaan kehittämään yhteisöelämän uusia muotoja, joissa jaamme toimeentulomme toisten kanssa ja vaalimme sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Evankeliumin kutsu, ettemme eläisi enää itsellemme vaan Kristukselle, on myös kutsu kurottautua toisten puoleen ja murtaa esteet, jotka eristävät meitä toisistamme.

 

Kysymykset

  • Miten kulttuurimme viettelee meitä elämään vain itsellemme sen sijaan, että eläisimme toisiamme varten?
  • Miten voisimme elää toisiamme varten päivittäisessä elämässämme?
  • Mitä seuraa ekumeenisesti siitä, että meitä kutsutaan olemaan elämättä enää itsellemme?

 

Rukous

Jumala, Isämme, sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa vapauttanut meidät elämään yli omien tarpeidemme. Ohjaa meitä Hengelläsi ja auta meitä järjestämään elämämme Kristuksen sisarina ja veljinä, hänen, joka eli, kärsi, kuoli ja nousi kuolleista meidän tähtemme, ja joka elää ja hallitsee iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

 

Kuva: Michael Illuchine, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.