SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

19 januari 2016, Böneveckans DAG 2: Kallade att vara glädjens budbärare

Radio tower. Peter Tyrrell.

Jes 61:1–4 Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta.

Psalt 133 Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!

 

Fil 2:1–5 Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet.

Joh 15:9–12 Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.

 

Kommentar

Under den sovjetiska tiden var kristen närvaro omöjlig i offentliga medier i Lettland. Efter självständigheten började den statliga radion sända kristna program med fokus på enhet och mission. Man erbjöd ett forum för ledare från olika kyrkor där man kunde möta varandra. Detta offentliga vittnesbörd i ömsesidig respekt, kärlek och glädje, bidrog till en ny stämning i Lettlands ekumeniska liv. Erfarenheterna från att skapa kristna program i den lettiska statsradion har inspirerat till dessa reflektioner:

 

  • Den glädje som springer fram ur evangeliet utmanar oss kristna att leva ut Jesajas profetia: ”Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta.”  Vi längtar efter de glada nyheterna som kan läka våra hjärtan och befria oss från allt som binder oss och håller oss fångna.

  • När vi sörjer över vårt eget lidande saknar vi kanske kraft att förkunna den glädje som kommer från Jesus. Men ändå, när vi känner oss oförmögna att ge något till någon annan, får vi bära vittnesbörd om det lilla vi har. Då kommer Jesus att mångfaldiga det i oss och bland de människor som finns runt omkring oss.

  • I evangeliet säger Jesus: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek”. Och: ”Älska varandra så som jag har älskat er”.  Det är på detta sätt som vi kan upptäcka hans glädje i oss så att vår glädje kan bli fullkomlig. Denna ömsesidiga kärlek och ömsesidiga glädje utgör hjärtat i vår bön för enhet. Som psalmisten säger: ”Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans”. 

 

Frågor

  • Vad banar väg för glädje i världen och i kyrkorna?
  • Vad kan vi ta emot från andra kristna så att Jesu glädje förblir i oss och gör oss till bärare av vittnesbördet om de goda nyheterna?

 

Bön

Kärlekens Gud, se till vår vilja att tjäna dig trots vår andliga fattigdom och begränsade förmåga. Fyll vår djupaste längtan i våra hjärtan med din närvaro. Fyll våra brustna hjärtan med din helande kärlek, så att vi kan älska så som du har älskat oss. Ge oss enhetens gåva så att vi kan tjäna dig med glädje och dela din kärlek med alla. Om detta ber vi i Jesu Kristi namn, din Son och vår Herre. Amen Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.