SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

19 januari, Dag 2: Att inte längre leva för sin egen skull – 2 Kor 5:15 

Mika 6:6–8 Du har fått veta vad det goda är 

Psalt 25: 1–5  Gud, min frälsnings Gud, visa mig dina vägar

1 Joh 4:19–21 Vi älskar därför att Gud först har älskat oss

Matt 16:24–26 Den som förlorar sitt liv för min skull skall finna det

 

Kommentar

Genom Jesu Kristi död och uppståndelse har vi befriats från att skapa vår egen livsmening och från att leva enbart genom vår egen kraft. I stället lever vi av Kristi livgivande kraft, han som levde, dog och uppstod igen för oss. När vi ”förlorar” våra liv för hans skull, vinner vi det.

 

Profeterna var ständigt upptagna av frågorna om hur man på ett rätt sätt skulle leva inför Gud. Profeten Mika fann ett mycket tydligt svar på denna fråga: ”att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud”. Författaren till psalm 25 i Psaltaren visste att vi inte kan göra detta av oss själva och ropade till Gud om vägledning och styrka.

 

Under de senaste åren har social isolering och ensamhet blivit viktiga frågor i Tyskland liksom i många nutida samhällen. Som kristna är vi kallade att utveckla nya former av gemensamt liv, i vilket vi delar våra förutsättningar för livet med andra och uppmuntrar till utbyte mellan generationerna. Evangeliet kallar oss att leva, inte för oss själva, utan för Kristus. Detta innebär också en kallelse att nå ut till andra och att bryta ner barriärerna av isolering.

 

Frågor

  • På vilka sätt frestar oss vår kultur att leva för oss själva snarare än för andra?
  • På vilka vägar skulle vi kunna leva för andra i våra dagliga liv?
  • Vilka blir de ekumeniska konsekvenserna av kallelsen att inte längre leva för sig själv?

Bön

Gud, vår Fader, i Jesus Kristus har du befriat oss till ett liv som sträcker sig utanför oss själva.

Led oss genom din Ande och hjälp oss att leva våra liv som systrar och bröder i Kristus, han som levde, led, dog och uppstod igen för vår skull och som lever och regerar från evighet till evighet. Amen. 

 

_____

Foto: Michael Illuchine, freeimages.comSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.