SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

1. päivä Ekumeeninen rukousviikko 18.1.2018

Rakastakaa muukalaisia, sillä te olette itsekin olleet muukalaisina Egyptissä

 

3. Moos. 19:33–34 

Rakastakaa muukalaisia niin kuin itseänne

Psalmi 146 

Herra suojelee muukalaisia

Hepr. 13:1–3 

Jotkut ovat yösijan antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä

Matt. 25:31–46 

Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne

 

Ensimmäiseksi itsenäiseksi mustaksi tasavallaksi tulostaan lähtien Haiti on osoittanut vieraanvaraisuutta muille vapautta etsiville orjuutetuille kansoille. Viime aikoina Haitia ovat koetelleet monet vakavat taloudelliset ongelmat, joiden takia monet ovat jättäneet kotinsa ja lähteneet vaaralliselle matkalle paremman elämän toivossa. He ovat kuitenkin monin kohdin kohdanneet epävieraanvaraisuutta ja laillisia esteitä. Karibian kirkkojen neuvosto on puhunut heidän puolestaan ja haastanut niitä valtioita, jotka rajoittavat tai estävät haitilaisten kansalaisoikeuksien toteutumista.

 

Mietiskely

Lain ohjeiden taustalla, joiden mukaan Jumalan kansan tuli toivottaa muukalainen tervetulleeksi keskuuteensa, vaikutti israelilaisten muisto siitä, että he olivat itsekin olleet muukalaisia Egyptissä. Heidän oman pakkosiirtolaisuutensa muiston tuli synnyttää empatiaa ja solidaarisuutta oman aikansa pakkosiirtolaisia ja muukalaisia kohtaan. Israelin tavoin meidän kristittyjen yhteinen kokemuksemme Jumalan pelastavista teoista liittyy oman muukalaisuutemme ja vieraantumisemme muistamiseen siten, että muistamme vieraantumista Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Tällaisella kristillisellä muistamisella on eettisiä seurauksia.

 

Jumala on Kristuksessa palauttanut arvomme ja itsekunnioituksemme ja tehnyt meistä valtakuntansa kansalaisia, ei sen vuoksi, että me olisimme tehneet jotakin tämän ansaitaksemme, vaan hänen omasta vapaasta rakkauden lahjastaan. Meidät on kutsuttu tekemään samoin, vapaasti ja rakkauden motivoimina. Kristillinen rakkaus on sitä, että rakastaa Isän tavoin, sitä että tunnistaa toisen arvon ja antaa toisille arvon, ja siten auttaa murtunutta ihmiskuntaa kohti parantumista.

 

Rukous

Ikuinen Jumala, sinä et kuulu millekään kulttuurille tai maalle, vaan olet kaiken Herra, sinä kutsut meitä vastaanottamaan muukalaisen keskuuteemme. Auta meitä Hengelläsi elämään veljinä ja sisarina, toivottamaan kaikki tervetulleiksi sinun nimessäsi ja elämään valtakuntasi oikeudenmukaisuudessa. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. 

Aamen.

 

Voimallas Herra

jo kylvät maassamme

vapauden, toivon, rakkauden

ihmiset kaikki maan

käsi käteen pannaan

olemme yhtä sun voimassasi. 

 

Kuva: Waterfall Saut Mathurine, Haiti, James Colin, FreeimagesSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.