SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

20.1.2016, rukousviikon KOLMAS PÄIVÄ, Todistus yhteydestä

Jer. 31:10–13 He tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla

Ps. 122 Ole tervehditty, Jerusalem! Olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi.

 

1. Joh. 4:16b–21 Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljeään, hän valehtelee.

Joh. 17:20–23 Että he olisivat täydellisesti yhtä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

 

Kommentaari


Latviassa on toiminut jo yli vuosikymmenen ajan kansainvälinen katolinen yhteisö  (uusi tie), jolla on ekumeeninen kutsumus ja sekä katolilaisia että luterilaisia jäseniä. He kokevat yhdessä sekä iloa joka tulee ykseydestä Kristuksessa että ykseyden puuttumisen kipua. Tämän ykseyden puuttumisen merkiksi he asettavat alttarille iltarukouksen ajaksi tyhjän kalkin ja pateenin. Heidän kokemuksensa innoittaa tätä tutkiskelua.

 

  • Kristittyjen jakaantuminen on evankelioinnin este. Maailma ei voi uskoa meitä Jeesuksen opetuslapsiksi niin kauan kuin rakkautemme toinen toistamme kohtaan on epätäydellistä. Me tunnemme tämän jakaantumisen kivun, kun emme voi yhdessä ottaa vastaan Kristuksen ruumista ja verta ehtoollisessa, ykseyden sakramentissa.
  • Ilomme kumpuaa yhteisestä elämästämme Kristuksessa. Elämme yhteistä elämää joka päivä toivottamalla tervetulleeksi, rakastamalla, rukoilemalla ja todistamalla yhdessä eri perinteistä tulevien kristittyjen kanssa. Se on Pyhän Hengen meille antama kallisarvoinen helmi.
  • Viimeisenä yönä ennen kuolemaansa Jeesus rukoili meidän ykseytemme ja keskinäisen rakkautemme puolesta. Me rukoilemme kaikkien kirkkojen piispojen, pastorien ja jäsenten puolesta. Rukoilemme että Pyhä Henki johtaisi meitä kaikkia ykseyden tiellä.

 

Kysymykset

  • Kuinka suhtaudumme toisten kirkkojen kristittyihin ja olemmeko valmiit pyytämään anteeksi heitä kohtaan tuntemia ennakkoluulojamme?
  • Mitä jokainen meistä voi tehdä vähentääkseen kristittyjen välistä hajaannusta?

 

Rukous

Herra Jeesus, joka rukoilit, että me kaikki olisimme yhtä, me rukoilemme sinua kristittyjen ykseyden puolesta sinun tahtosi mukaan, sinun tarkoituksesi mukaan. Antakoon Henkesi meidän kokea hajaannuksemme aiheuttaman kärsimyksen, nähdä syntimme ja toivoa yli kaiken toivon. 

Aamen.

 

Kuva: Bill Davenport, Stained Glass from Wolfville Baptist Church, Nova Scotia, Canada Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.