SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

20.1. KOLMAS PÄIVÄ,  Emme enää arvioi ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta (2. Kor. 5:16)

Prayers for peace at Imjingak during the WCC 10th Assembly.

1. Sam. 16:1, 6−7 Herra ei katso ulkokuorta vaan sydämeen

Psalmi 19:7−13 Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen 

Apt. 9:1−19 Saulista tulee Paavali

Matt. 5:1−12 Autuaaksijulistus

 

Kommentaari

Kristuksen kohtaaminen kääntää kaiken ylösalaisin. Paavali koki tämän Damaskoksen tiellä. Hän näki ensimmäistä kertaa Kristuksen sellaisena, joka hän oikeasti oli: maailman Pelastajana. Paavalin näkökulma muuttui täysin. Hänen täytyi luopua ihmisten ja maailman tuomioista.

 

Kristuksen kohtaaminen muuttaa myös meidän näkökulmamme. Siitä huolimatta viipyilemme usein menneessä ja tuomitsemme inhimillisten mittojen mukaan. Me vaadimme tai teemme jotakin ”Herran nimessä”, vaikka oikeasti kyse on oman tarpeemme tyydyttämisestä. Läpi historian niin Saksassa kuin monissa muissakin maissa sekä hallitsijat että kirkot ovat itse väärinkäyttäneet valtaansa ja vaikuttavuuttaan epäoikeudenmukaisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Kristuksen kohtaamisen muuttamina Moravialaisen kirkon (herrnhutilaiset) kristityt vastasivat vuonna 1741 kutsuun olla arvioimatta ketään pelkästään inhimilliseltä kannalta ja valitsivat ”alistua Kristuksen hallintaan”. Alistuessamme nyt Kristuksen hallintaan meitä kutsutaan näkemään toiset niin kuin Jumala heidät näkee: ilman epäluottamusta ja epäluuloa.   

 

Kysymykset

  • Missä voin tunnistaa Damaskoksen tien kokemuksen omassa elämässäni?
  • Mikä muuttuu, kun katsomme toisia kristittyjä tai toisten uskontojen edustajia niin kuin Jumala katsoo heitä?

 

Rukous

Kolmiyhteinen Jumala, sinä olet kaiken elävän alku ja päämäärä. Anna meille anteeksi, kun ajattelemme vain itseämme ja kun omat määrittelymme sokaisevat meidät. Avaa sydämemme ja silmämme. Opeta meitä olemaan rakastavia, hyväksyviä ja armollisia siten, että voimme kasvaa ykseyteen, joka on sinun lahjasi. Sinulle olkoon kunnia ja kiitos, nyt ja ikuisesti. Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.