SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

20 januari, böneveckans DAG 3: Vittnesbördet om gemenskap

Jer 31:10–13 De skall komma till Sions höjd och jubla.

 

Psalt 122 Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i trygghet.

1 Joh 4:16b–21Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han.

Joh 17:20–23 Jag ber, att de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig.

 

Kommentar

Under mer än ett decennium har (den nya vägen), en internationell katolsk gemenskap med en ekumenisk kallelse, verkat i Lettland. Den har såväl katoliker som lutheraner som medlemmar. Tillsammans har de upplevt den glädje som springer fram ur gemenskapen i Kristus, men också smärtan över splittringen. Som ett tecken på denna splittring placerar man en tom patén och en tom kalk på altaret under kvällsbönen. Deras erfarenheter har varit inspiration för dessa reflektioner:

 

  • Splittringen mellan kristna är ett hinder för evangelisation. Världen kan inte tro att vi är Jesu lärjungar om vår kärlek till varandra är ofullständig. Vi känner smärta över denna splittring när vi inte tillsammans inte kan ta emot Kristi kropp och blod i nattvarden, enhetens sakrament.

  • Källan till vår glädje är vårt gemensamma liv i Kristus. Att leva vårt liv i gemenskap innebär att välkomna, älska, tjäna, be och bära vittnesbörd tillsammans med kristna från olika traditioner. Detta är en pärla med stort värde som har blivit oss given av en heliga Anden.

  • Natten före sin död bad Jesus om enhet och kärlek bland oss. Idag lyfter vi våra händer och ber tillsammans med Jesus om kristen enhet. Vi ber för biskopar, präster och medlemmar i alla kyrkor. Vi ber att den heliga Anden skall leda oss alla på denna enhetens väg.

 

Frågor

  • Hur ser vi på kristna i andra kyrkor och är vi beredda att be om förlåtelse för våra fördomar mot dem?
  • Vad kan var och en av oss göra för att minska splittringen bland kristna? 

 

Bön

Jesus, vår Herre, du som bad att vi alla skulle bli ett, vi ber till dig om enhet mellan kristna så som du vill och önskar. Må din Ande göra det möjlig för oss att känna det lidande som splittringen innebär, att se vår skuld i detta och hoppas att det finns hopp bortom splittringens synd. Amen.

 

Foto: Kuva: Bill Davenport, Stained Glass from Wolfville Baptist Church, Nova Scotia, Canada Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.