SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

20 januari, Dag 3 Vi bedömer inte längre någon på människors vis – 2 Kor 5:16

Prayers for peace at Imjingak during the WCC 10th Assembly.

1 Sam 16:1, 6–7 Herren ser inte till det yttre, utan till hjärtat 

Psalt 19:7–13 Herrens befallningar är klara, de gör blicken ljus

Apg 9:1–19 Saulus blir Paulus

Matt 5:1–12 Saligprisningarna

 

Kommentar

Att möta Kristus vänder upp och ned på allt. Paulus fick den erfarenheten på väg till Damaskus. För första gången kunde han se Jesus som den han verkligen var, världens frälsare. Hans syn förändrades radikalt. Han tvingades att lägga sitt mänskliga sätt att se och döma helt åt sidan.

 

Att möta Kristus förändrar också vårt perspektiv. Ändå lever vi ofta kvar i det förgångna och dömer efter denna världens sätt. Vi gör anspråk på att göra saker och ting ”i Guds namn” fast det i själva verket handlar om egennytta.  Genom historien, i Tyskland och i många andra länder, har både makthavare och kyrkor missbrukat sin makt och använt sitt inflytande för att uppnå orättfärdiga politiska mål. 

 

Genom förvandlingen i mötet med Kristus svarade de kristna i Moravakyrkan (herrnhutisk) 1741, på kallelsen att inte längre betrakta någon från en mänsklig utgångspunkt. De antog en regel som innebar att ”att underordna sig Kristus”. Genom att underordna oss själva under Kristi lag idag, kallas vi att se andra så som Gud ser dem, utan misstroende och förutfattade meningar.

 

Frågor

  • Hur kan jag känna igen Damaskuserfarenheter i mitt eget liv?
  • Vad förändras när vi ser på andra kristna eller människor av annan tro som Gud ser dem?

 

Bön

Treenige Gud, du som är ursprunget och målet för allt levande. Förlåt oss när vi bara tänker utifrån oss själva och förblindas av våra egna vanor. Öppna våra hjärtan och våra ögon. Lär oss att vara kärleksfulla, öppna och fyllda av nåd så att vi kan växa i den enhet som är din vilja. Dig tillhör äran och lovet, nu och i evig tid. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.