SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

21.1. Dag 4: Det gamla är förbi – 2 Kor 5:17 

1 Mos 19:15–26 Se dig inte tillbaka

Psalt 77:5–15 Gud är alltid trofast

Fil 3:7–14 Jag glömmer det som ligger bakom mig

Luk 9:57–62 Håll din hand vid plogen

 

Kommentar

Vi lever ofta kvar i det förgångna. Det kan vara nyttigt att se tillbaka och något som ofta är nödvändigt för att kunna försonas med våra minnen. Men att se sig tillbaka kan också förlama oss och hindra oss från att leva i nuet. Paulus budskap här är befriande: ”det gamla är förbi.” 

 

Bibeln uppmuntrar oss att behålla det som har varit i minnet, att hämta styrka ur våra minnen och att komma ihåg det goda Gud har gjort med oss. Men Bibeln uppmanar oss också att lämna det gamla, också det som var gott, för att följa Kristus och leva ett nytt liv i honom.

 

Många kristna kommer i år att minnas Martin Luther och andra reformatorer. Reformationen ändrade mycket i den västliga grenen av kyrkan. Många kristna gav ett hjältemodigt vittnesbörd och många förnyades i sitt kristna liv. Samtidigt är det, som Skriften visar, viktigt att inte begränsas av det som hände i det förflutna, utan hellre låta den heliga Anden öppna oss för en ny framtid, där splittringen har övervunnits och Guds folk har helats.

 

Frågor

  • Vad kan vi lära av att tillsammans läsa historien om vår splittring och ömsesidiga misstro?
  • Vad behöver förändras i vår egen kyrka för att splittringen ska kunna övervinnas och det som förenar oss kan stärkas?

 

Bön

Vår Herre Jesus Kristus, du är densamma igår, idag och i evighet. Hela såren från vårt förflutna. Välsigna vår pilgrimsvandring på vägen till enhet idag och led oss in i den framtid, där du ska bli allt i alla med Fadern och den heliga Anden från evighet till evighet. Amen. 

 

_____

Foto: Perahu-oikoumeneSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.